🇭🇹Βαθμολογία δημοτικότητας με την πάροδο του χρόνου

🇭🇹 (σημαία: Αϊτή) Διάγραμμα τάσεων - emojiall.com
Λήψη/αντίγραφο Σύνδεσμος
Εύρος ημερομηνιών: 2018-03-25 - 2023-03-19
Ώρα ενημέρωσης: 2023-03-25 17:38:15 UTC
🇭🇹και τα τελευταία πέντε χρόνια, η δημοτικότητα αυτού του emoji συνέχισε να αυξάνεται.Το 2018 και το 2019, η τάση της δημοτικότητάς του συγκλίνουν.Το 2019, η τάση του ποσοστού δημοτικότητάς του άρχισε να αυξάνεται.