🇮🇴Βαθμολογία δημοτικότητας με την πάροδο του χρόνου