🇯🇵Βαθμολογία δημοτικότητας με την πάροδο του χρόνου

🇯🇵 (σημαία: Ιαπωνία) Διάγραμμα τάσεων - emojiall.com
Λήψη/αντίγραφο Σύνδεσμος
Εύρος ημερομηνιών: 2018-03-18 - 2023-03-12
Ώρα ενημέρωσης: 2023-03-17 17:39:47 UTC
🇯🇵και τα τελευταία πέντε χρόνια, η δημοτικότητα αυτού του emoji έχει μειωθεί, αλλά πρόσφατα άρχισε να αυξάνεται.Το 2017 και το 2018, η τάση της δημοτικότητάς του συγκλίνουν.