🇳🇫Βαθμολογία δημοτικότητας με την πάροδο του χρόνου