🇵🇳Βαθμολογία δημοτικότητας με την πάροδο του χρόνου