🇸🇯Βαθμολογία δημοτικότητας με την πάροδο του χρόνου