🍋Βαθμολογία δημοτικότητας με την πάροδο του χρόνου

🍋 (λεμόνι) Διάγραμμα τάσεων - emojiall.com
Λήψη/αντίγραφο Σύνδεσμος
Εύρος ημερομηνιών: 2018-03-25 - 2023-03-19
Ώρα ενημέρωσης: 2023-03-25 18:06:52 UTC
🍋και τα τελευταία πέντε χρόνια, η δημοτικότητα αυτού του emoji έχει υποστεί αρκετές μεγάλες αλλαγές.Το 2018 και το 2019, η τάση της δημοτικότητάς του συγκλίνουν.