🎉Βαθμολογία δημοτικότητας με την πάροδο του χρόνου

🎉 (χαρτοπόλεμος) Διάγραμμα τάσεων - emojiall.com
Λήψη/αντίγραφο Σύνδεσμος
Εύρος ημερομηνιών: 2018-03-18 - 2023-03-12
Ώρα ενημέρωσης: 2023-03-18 17:04:17 UTC
🎉και τα τελευταία πέντε χρόνια, η δημοτικότητα αυτού του emoji συνέχισε να αυξάνεται.Το 2021-12, η δημοτικότητά του παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση.Το 2018 και το 2019, η τάση της δημοτικότητάς του συγκλίνουν.Το 2020, η τάση του ποσοστού δημοτικότητάς του άρχισε να αυξάνεται.

🎉 Διάγραμμα τάσεων

Κόμβος χρόνουΔείκτης ενδιαφέροντοςΑυξάνει
2021-12 100 173.97%