🏞Βαθμολογία δημοτικότητας με την πάροδο του χρόνου