🐎Βαθμολογία δημοτικότητας με την πάροδο του χρόνου

🐎 (άλογο) Διάγραμμα τάσεων - emojiall.com
Λήψη/αντίγραφο Σύνδεσμος
Εύρος ημερομηνιών: 2018-04-01 - 2023-03-19
Ώρα ενημέρωσης: 2023-03-26 17:39:18 UTC
🐎και τα τελευταία πέντε χρόνια, η συνολική δημοτικότητα αυτού του emoji έχει αυξηθεί και στη συνέχεια ισοπεδώθηκε.Το 2018 και το 2019, η τάση της δημοτικότητάς του συγκλίνουν.