6Βαθμολογία δημοτικότητας με την πάροδο του χρόνου

6 (ψηφία έξι) Διάγραμμα τάσεων - emojiall.com
Λήψη/αντίγραφο Σύνδεσμος
Εύρος ημερομηνιών: 2018-03-25 - 2023-03-19
Ώρα ενημέρωσης: 2023-03-24 17:02:54 UTC
6και τα τελευταία πέντε χρόνια, η δημοτικότητα αυτού του emoji έχει μειωθεί.Το 2018 και το 2021, η τάση της δημοτικότητάς του συγκλίνουν.