🔠 Ένα σύμβολο Emoji αποτελείται από έναν ή περισσότερους χαρακτήρες Unicode. Κάθε χαρακτήρας Unicode μπορεί να χωριστεί σε ένα συγκεκριμένο σύνολο χαρακτήρων Unicode. Το σύνολο χαρακτήρων Unicode μπορεί να χωριστεί σε μεγάλες κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με τα μπλοκ Unicode και τις υπότιτλους Unicode.

🔠 Λίστα αποκλεισμού Unicode

🔡 Λίστα υπότιτλων Unicode

🔢 Σύνολο Emojis: 1307

S. 🌂Διάφορα σύμβολα και εικονογράμματα636

  S1: 🌈Σύμβολα καιρού, τοπίου και ουρανού13

  S2: 🌍Σύμβολα του πλανήτη4

  S3: 🌔Σύμβολα φεγγαριού, ήλιου και αστεριού16

  S4: 🌤Σύμβολο καιρού10

  S5: 🌭Σύμβολα τροφίμων36

  S6: 🌸Σύμβολα φυτών21

  S7: 🍅Σύμβολα φρούτων και λαχανικών15

  S8: 🍺Σύμβολα ποτών8

  S9: 🍽Σύμβολο διαμονής1

  S10: 🍾Σύμβολα ποτών και τροφίμων2

  S11: 🎂Γιορτή σύμβολα22

  S12: 🎙Μουσικά σύμβολα11

  S13: 🎠Σύμβολα ψυχαγωγίας16

  S14: 🎮Σύμβολο παιχνιδιού8

  S15: 🏆Σύμβολα του αθλητισμού25

  S16: 🏔Κτίριο και χάρτης σύμβολα29

  S17: 🏳Σημαία σύμβολα2

  S18: 🏵Ροζέτες1

  S19: 🏷Διάφορα σήματα12

  S20: 🏻Τροποποιητές Emoji5

  S21: 🐈Σύμβολα των ζώων49

  S22: 🐭Πρόσωπα ζώων17

  S23: 👀Σύμβολα μερών προσώπου6

  S24: 👆Σύμβολο χεριών14

  S25: 👑Ρούχα και αξεσουάρ18

  S26: 👦Σύμβολα πορτρέτου και ρόλου20

  S27: 👹Σύμβολα παραμυθιού9

  S28: 💃Σύμβολο ρόλου4

  S29: 💄Σύμβολα προσωπικής φροντίδας5

  S30: 💉Ιατρικά σύμβολα2

  S31: 💋Ρομαντικά σύμβολα8

  S32: 💓Σύμβολο της καρδιάς14

  S33: 💦Κωμικό στυλ σύμβολα14

  S34: 💯Ιαπωνικά σύμβολα σχολικής τάξης2

  S35: 💰Σύμβολα χρημάτων10

  S36: 💻Γραφεία σύμβολα36

  S37: 📤Σύμβολα επικοινωνίας31

  S38: 📷Σύμβολα ήχου και βίντεο7

  S39: 📿Θρησκευτικό σύμβολο7

  S40: 🔀Σύμβολα διεπαφής χρήστη37

  S41: 🔙Λέξεις με βέλη5

  S42: 🔞Κλειστά αλφαριθμητικά σύμβολα2

  S43: 🔠Σύμβολα κατάστασης εισαγωγής διεπαφής χρήστη5

  S44: 🔥Εργαλεία σύμβολα10

  S45: 🔴Γεωμετρικά σχήματα8

  S46: 🕐Σύμβολα προσώπου ρολογιού24

  S47: 🖥Σύμβολα του υπολογιστή4

  S48: 🗡Σύμβολα βαθμολογίας2

  S49: 🗨Σύμβολα φούσκα2

  S50: 🗳Σύμβολα της κάλπης1

  S51: 🗺Σύμβολο χάρτη1

  S52: 🗻Πολιτιστικά σύμβολα5

Αποκλεισμός Unicode | emojiall.com Οι υπολοιποι 0.54% ™ Σύμβολα με γράμματα (2) 0.15% ⤴ Συμπληρωματικά βέλη Β (2) 0.15% ㊗ Επισυναπτόμενες επιστολές και μήνες CJK (2) 0.15% © Συμπλήρωμα Λατινικής-1 (2) 0.15% ⬅ Διάφορα σύμβολα και βέλη (7) 0.54% ▶ Γεωμετρικά σχήματα (8) 0.61% ↔ Βέλη (8) 0.61% # Βασικά Λατινικά (11) 0.84% 🟠 Εκτεταμένα γεωμετρικά σχήματα (12) 0.92% 🈁 Συμπληρωματικό ιδεογραφικό συμπλήρωμα (15) 1.15% 🩰 Εκτεταμένα σύμβολα και εικονογράμματα Α (16) 1.22% ⌚ Διάφορα τεχνικά (18) 1.38% ✂ Ντάμπινγκ (33) 2.52% 🅰 Συνημμένο αλφαριθμητικό συμπλήρωμα (41) 3.14% ☀ Διάφορα σύμβολα (80) 6.12% 😀 Συναισθηματικά (80) 6.12% 🚀 Σύμβολα μεταφοράς και χάρτη (97) 7.42% 🤍 Συμπληρωματικά σύμβολα και εικονογράμματα (230) 17.60% 🌂 Διάφορα σύμβολα και εικονογράμματα (636) 48.66% www.emojiall.comemojiall.com Αποκλεισμός Unicode | emojiall.com Οι υπολοιποι 0.54% ™ Σύμβολα με γράμματα (2) 0.15% ⤴ Συμπληρωματικά βέλη Β (2) 0.15% ㊗ Επισυναπτόμενες επιστολές και μήνες CJK (2) 0.15% © Συμπλήρωμα Λατινικής-1 (2) 0.15% ⬅ Διάφορα σύμβολα και βέλη (7) 0.54% ▶ Γεωμετρικά σχήματα (8) 0.61% ↔ Βέλη (8) 0.61% # Βασικά Λατινικά (11) 0.84% 🟠 Εκτεταμένα γεωμετρικά σχήματα (12) 0.92% 🈁 Συμπληρωματικό ιδεογραφικό συμπλήρωμα (15) 1.15% 🩰 Εκτεταμένα σύμβολα και εικονογράμματα Α (16) 1.22% ⌚ Διάφορα τεχνικά (18) 1.38% ✂ Ντάμπινγκ (33) 2.52% 🅰 Συνημμένο αλφαριθμητικό συμπλήρωμα (41) 3.14% ☀ Διάφορα σύμβολα (80) 6.12% 😀 Συναισθηματικά (80) 6.12% 🚀 Σύμβολα μεταφοράς και χάρτη (97) 7.42% 🤍 Συμπληρωματικά σύμβολα και εικονογράμματα (230) 17.60% 🌂 Διάφορα σύμβολα και εικονογράμματα (636) 48.66% Οι υπολοιποι 0.54%Οι υπολοιποι 0.54% ™ Σύμβολα με γράμματα (2) 0.15%™ Σύμβολα με γράμματα (2) 0.15% ⤴ Συμπληρωματικά βέλη Β (2) 0.15%⤴ Συμπληρωματικά βέλη Β (2) 0.15% ㊗ Επισυναπτόμενες επιστολές και μήνες CJK (2) 0.15%㊗ Επισυναπτόμενες επιστολές και μήνες CJK (2) 0.15% © Συμπλήρωμα Λατινικής-1 (2) 0.15%© Συμπλήρωμα Λατινικής-1 (2) 0.15% ⬅ Διάφορα σύμβολα και βέλη (7) 0.54%⬅ Διάφορα σύμβολα και βέλη (7) 0.54% ▶ Γεωμετρικά σχήματα (8) 0.61%▶ Γεωμετρικά σχήματα (8) 0.61% ↔ Βέλη (8) 0.61%↔ Βέλη (8) 0.61% # Βασικά Λατινικά (11) 0.84%# Βασικά Λατινικά (11) 0.84% 🟠 Εκτεταμένα γεωμετρικά σχήματα (12) 0.92%🟠 Εκτεταμένα γεωμετρικά σχήματα (12) 0.92% 🈁 Συμπληρωματικό ιδεογραφικό συμπλήρωμα (15) 1.15%🈁 Συμπληρωματικό ιδεογραφικό συμπλήρωμα (15) 1.15% 🩰 Εκτεταμένα σύμβολα και εικονογράμματα Α (16) 1.22%🩰 Εκτεταμένα σύμβολα και εικονογράμματα Α (16) 1.22% ⌚ Διάφορα τεχνικά (18) 1.38%⌚ Διάφορα τεχνικά (18) 1.38% ✂ Ντάμπινγκ (33) 2.52%✂ Ντάμπινγκ (33) 2.52% 🅰 Συνημμένο αλφαριθμητικό συμπλήρωμα (41) 3.14%🅰 Συνημμένο αλφαριθμητικό συμπλήρωμα (41) 3.14% ☀ Διάφορα σύμβολα (80) 6.12%☀ Διάφορα σύμβολα (80) 6.12% 😀 Συναισθηματικά (80) 6.12%😀 Συναισθηματικά (80) 6.12% 🚀 Σύμβολα μεταφοράς και χάρτη (97) 7.42%🚀 Σύμβολα μεταφοράς και χάρτη (97) 7.42% 🤍 Συμπληρωματικά σύμβολα και εικονογράμματα (230) 17.60%🤍 Συμπληρωματικά σύμβολα και εικονογράμματα (230) 17.60% 🌂 Διάφορα σύμβολα και εικονογράμματα (636) 48.66%🌂 Διάφορα σύμβολα και εικονογράμματα (636) 48.66%

Λειτουργία Μενού

Κατηγορίες

απόχρωση δέρματος

χτένισμα

γένος

Συναίσθημα

Εκδοχή