Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο Emoji και σύντομο όνομα, μπορείτε να ανοίξετε τη σελίδα εισαγωγής emoji, να δείτε πληροφορίες όπως περιγραφή και παράδειγμα, και μπορείτε επίσης να αντιγράψετε τα emoji με ένα κλικ για να το επικολλήσετε αλλού. Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο σημείου κώδικα για να δείτε τη σελίδα πληροφοριών Unicode του Emoji, συμπεριλαμβανομένων εικόνων υψηλής ανάλυσης και διανυσματικών εικόνων που παρέχονται από πολλούς προμηθευτές.ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ: Τι είναι το Unicode Subhead

Σύμβολο Emoji Κωδικό σημείο
🇦 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης a 1F1E6
🇧 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης b 1F1E7
🇨 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης c 1F1E8
🇩 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης d 1F1E9
🇪 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης e 1F1EA
🇫 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης f 1F1EB
🇬 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης g 1F1EC
🇭 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης h 1F1ED
🇮 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης i 1F1EE
🇯 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης j 1F1EF
🇰 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης k 1F1F0
🇱 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης l 1F1F1
🇲 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης m 1F1F2
🇳 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης n 1F1F3
🇴 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης o 1F1F4
🇵 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης p 1F1F5
🇶 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης q 1F1F6
🇷 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης r 1F1F7
🇸 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης s 1F1F8
🇹 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης t 1F1F9
🇺 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης u 1F1FA
🇻 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης v 1F1FB
🇼 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης w 1F1FC
🇽 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης x 1F1FD
🇾 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης y 1F1FE
🇿 περιφερειακό γράμμα συμβόλου ένδειξης z 1F1FF