Γράφημα πίεσης κατανομής ηλικιακού εύρους χρηστών ιστότοπου Γράφημα πίεσης κατανομής ηλικιακού εύρους χρηστών ιστότοπου
Ανάπτυξη: Σχετικός πίνακας βαθμολογίας
Τάξη Εύρος ηλικίας Ποσοστό
1 18-24 44.97%
2 25-34 25.22%
3 35-44 15.92%
4 45-54 8.61%
5 55-64 3.45%
6 65+ 1.83%

Λειτουργία Μενού

Κατηγορίες

απόχρωση δέρματος

χτένισμα

γένος

Συναίσθημα

Εκδοχή