Γράφημα πίεσης κατανομής φύλου των χρηστών του ιστότοπου Γράφημα πίεσης κατανομής φύλου των χρηστών του ιστότοπου
Ανάπτυξη: Σχετικός πίνακας βαθμολογίας
Φύλο Ποσοστό
Θηλυκός 53.11%
Αρσενικός 46.89%