Unicode'i standard määrab igale emotikonile erinevad omadused. Emotikonide atribuute on 6 tüüpi ja igal emotikonil võib olla mitu atribuuti.

  • Emotikonid : see omadus näitab, et seda tähemärki on soovitatav kasutada emotikonina.
  • Emotikonide esitlus : see atribuut näitab, et vaikimisi peaks emotikon kuvama pigem emotikonina kui mustvalge tekstina.
  • Emotikonide modifikaator : see omadus näitab, et emotikone saab kasutada eelmise emotikonide jada välimuse muutmiseks.
  • Emotikonide modifikaatori alus : see omadus näitab, et emotikone saab kasutada järgneva emotikonide jada välimuse muutmiseks.
  • Emotikonide komponent : see omadus näitab, et tähemärki ei kuvata emotikonide klaviatuuril eraldi.
  • Laiendatud piktograafiline : see omadus näitab, et märk on piktogramm või on tuletatud piktogrammist.