Viimastel aastatel on prügi klassifitseerimine muutunud Hiina elanike elus vältimatuks teemaks. See on saavutanud esmase edu Euroopa ja Ameerika riikides ning üha enam Hiina linnu on ühinenud keskkonnakaitse ridadega. Hiinas jagunevad prügi nelja kategooriasse:
Taaskasutatavad jäätmed: taaskasutatav olmeprügi.
Ohtlik prügi: inimeste tervisele ja keskkonnale kahjulikud jäätmed.
Kodumajapidamises kasutatavad toidujäätmed: kiiresti riknevad jäätmed, mis sisaldavad orgaanilisi aineid.
Jäätmejäätmed: majapidamisprügi, va ringlussevõetavad materjalid, ohtlikud prügi ja majapidamisjäätmed.