Emoji versioonis 11.0 ja Unicode versioonis 5.1 ilmus täielik komplekt Mahjongi paanide emotikone (välja arvatud 🀄 ilmub emotikonide versioonis 1.0), kokku 44 liiki, mis on paigutatud vastavalt klassifikatsioonile (klassifikatsiooni number, emotikoni sümbol, Unicode, nimi), koguarv :
Märkus. Mahjongi põhiplaatidel (mahjongide tähemärkide ülikond ja mahjongide bambooside ülikond ja mahjongide täppide ülikond) on 108 plaati.
Basic Mahjong Plaadid ning Mahjong Winds and Dragons Suit on 136 plaati.
Mahjongi põhiplaatidel, mahjongituulte ja draakonikostüümil, mahjonglilledel ja aastaaegade ülikonnal on 144 plaati.