این لیستی از تمام دسته های Emoji شامل 10 دسته اصلی و حدود 100 زیر مجموعه است. تعداد شکلک های موجود در هر نام دسته بعد از نام دسته نمایش داده می شود. برای مشاهده شکلک موجود در نام ، روی دسته دسته کلیک کنید تا وارد صفحه دسته شوید.

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر دسته اصلی

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر دسته اصلی نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر دسته اصلی

بیشتر: