این لیست تمام ایموجی ها، شامل 10 دسته اصلی و 110 زیرمجموعه، با مجموع 3773 ایموجی است. این لیست شامل ایموجی‌های اصلی و انواع آن‌ها (ایموجی‌هایی با رنگ پوست، سبک‌ها، و غیره) می‌شود، بنابراین ممکن است چندین بار مشاهده کنید که یک ایموجی مشابه ظاهر می‌شود. ما همچنین فهرستی از ایموجی‌های اساسی داریم که انواع آن‌ها را حذف می‌کند، و برای دسترسی به آن می‌توانید روی Emojiهای بنیادی کلیک کنید.

😂لبخندها و احساسات168

😄چهره خندان14

😍چهره محبت‌آمیز9

😛چهره با زبان بیرون6

🤔چهره با دست7

🤐چهره بی‌طرف و شکاک16

😴چهره خواب‌آلود5

🤧چهره ناسالم12

🤠چهره با کلاه3

😎چهره با عینک3

😞چهره نگران26

😠چهره منفی8

💩چهره با لباس مخصوص8

😸چهره گربه9

🙈چهره میمون3

قلب25

💋احساس14

👌افراد و بدن2260

🖐دست باز66

👌حرکت دست54

👈دست اشاره42

👍دست مشت36

🤝دو دست62

✍️دست با وسیله18

👃قسمت بدن48

👦افراد168

🙋حرکت180

👨‍🍳حرفه و نقش492

🎅فانتزی157

🏃فعالیت327

🚴ورزش233

🛌استراحت30

👨‍👩‍👧‍👦خانواده و زوج337

👣نماد شکل10

🐵حیوانات و طبیعت153

🐀پستاندار66

🐓پرنده22

🐸دوزیست1

🐍خزنده8

🐟دریایی12

🐛حشره16

🌹گل12

🌴گیاهان دیگر16

🍓غذا و نوشیدنی135

🍅میوه20

🥬سبزیجات18

🍕غذای آماده34

🍚غذای آسیایی17

🦀غذای دریایی5

🍦دسر14

نوشیدنی20

🍴ظروف غذا7

🚌سفر و مکان‌ها218

🌍نقشه7

🌋جغرافیا9

🏗️ساختمان27

مکان مذهبی6

مکان‌های دیگر17

حمل و نقل زمینی50