刘志才 Parham Liu

刘志才 Parham Liu

  • ویراستار چینی و فارسی
  • اپراتور
  • کد ایموجی:🥳

آقای لیو از سال ۲۰۱۹ در رشته زبان فارسی در کالج مطالعات خارجی جیانگشی تحصیل کرده است.

او در سال 2021 به عنوان یک کارآموز در وب‌سایت دپارتمان پروژه ایموجی به عنوان ویراستار چینی-فارسی شرکت کرد و متعهد به بومی‌سازی وب‌سایت بود.