张国亮 Guoliang Zhang

张国亮 Guoliang Zhang

  • تحلیل داده ها
  • تجسم
  • کد ایموجی:🕷️

آقای ژانگ از سال 2017 در رشته آمار اقتصادی در کالج بازرگانی هوبی تحصیل کرد.

در سال 2020، او به عنوان یک کارآموز در تجزیه و تحلیل داده های پروژه ایموجی و تجسم شرکت می کند. یک کارمند معمولی شوید و به مشارکت خود ادامه دهید.

در طول دوره کارآموزی، او از پایتون برای جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل الگوریتم و خروجی بصری استفاده می کند.

او متعهد به تجزیه و تحلیل داده ها و یادگیری عمیق، به منظور تولید محتوای داده مورد علاقه کاربران و افزایش ارزش داده ها است.

مشارکت و ترافیک وب سایت افزایش می یابد(%)

فن آوری توانایی مثبت 😏 EMOJIALL 😍 EMOJIALL 💖 EMOJIALL