胡静雅 Seiya Hoo

胡静雅 Seiya Hoo

  • ویراستار چینی و ژاپنی
  • اپراتور
  • کد ایموجی:🧙‍♀

خانم هو CET-6 را گذراند و در سال 2013 گواهی JLPT N1 را به صورت خودآموز دریافت کرد.

سپس در سال 2016، او مدرک لیسانس حسابداری را از دانشگاه Xiangtan گرفت و سال بعد، به صورت متقابل حرفه ای دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه Guizhou در رشته ترجمه و ترجمه ژاپنی (MTI) شد.

او CATTI-2 را در سال اول تحصیلات تکمیلی خود گذراند و در سال 2019 در برنامه تبادل بین دانشگاه گوئیژو و دانشگاه موشینو در ژاپن با گرایش ژاپنی تجاری شرکت کرد.

او در سال 2020 مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه گوئیژو گرفت.

در همان سال، او در ویرایش چینی-ژاپنی وب‌سایت Emojiall شرکت کرد، متعهد به ویرایش محتوای اصلی و خنده‌دار با ترکیب فرهنگ ژاپنی بود. مانند یاهو و توییتر.

زبان های درگیر و ترافیک وب سایت افزایش می یابد(%)

چینی ها ژاپنی کل سایت 😏 EMOJIALL 😍 EMOJIALL 💖 EMOJIALL