赵怡然 Yiran Zhao

赵怡然 Yiran Zhao

  • ویراستار چینی و عربی
  • اپراتور
  • کد ایموجی:📝

از سال 2015 تا 2019 از دانشگاه لینی در رشته عربی فارغ التحصیل شد.

او در سال 2019-2022 در دانشگاه مطالعات خارجی تیانجین در رشته زبان و ادبیات عربی تحصیل می کند.