马双武 Shuangwu Ma

马双武 Shuangwu Ma

  • مهندس پی اچ پی
  • مهندس تست
  • کد ایموجی:⚔️

Mr.Ma در ژوئن 2014 از دانشکده فنی ارتباطات هوبی فارغ التحصیل شد.

او بیش از 4 سال سابقه توسعه PHP از جمله 1 سال تجربه مدیریت پروژه دارد.

او به یکی از توسعه دهندگان اصلی پروژه EmojiAll در سال 2021 تبدیل می شود که مسئول توسعه چندین عملکرد جدید و تکرار محصول است.

او همچنین متعهد به توسعه محصولات، بهینه سازی عملکرد، بین المللی سازی و ارتقای وب سایت و بهبود تجربه فراملی برای کاربران و غیره است.

مشارکت و ترافیک وب سایت افزایش می یابد(%)

فن آوری توانایی مثبت 😏 EMOJIALL 😍 EMOJIALL 💖 EMOJIALL