骆佳倩 Jiaqian Luo

骆佳倩 Jiaqian Luo

  • توسعه تجاری
  • طرح ارتقاء
  • منابع انسانی
  • کد ایموجی:🧚‍♀

خانم لو در سال 2012 از گروه مدیریت لجستیک دانشگاه جیائوتنگ پکن فارغ التحصیل شد.

او عمدتاً در حوزه منابع انسانی، برنامه‌ریزی کپی‌نویسی و اتصال تجاری مشغول بود.

او مسئول ارتباط تجاری شرکت، حفظ کاربران، و فعالانه تبلیغ و شکل دادن به تصویر برند است.

او مسئول کار پشت وب‌سایت است و برنامه‌هایی را برای ارائه پشتیبانی مؤثر برای عملکرد وب‌سایت تدوین می‌کند.

او مسئول موضوعات خاص، برنامه ریزی کپی رایتینگ، همکاری تبلیغاتی و کارهای دیگر است.

در سال 2019، خانم لو مسئول ویرایش چینی وب‌سایت Emoji شد و شریک Baidu کار را ارتقا داد، او همچنین مسئول عملکرد رسانه‌های اجتماعی چینی مانند Weibo و Tieba است.

مشارکت و ترافیک وب سایت افزایش می یابد(%)

چینی ها ترویج کل سایت 😏 EMOJIALL 😍 EMOJIALL 💖 EMOJIALL