سلام! به پادشاهی Emoji🏰 خوش آمدید 🏰 دنیای جدیدی در انتظار شما برای کاوش است you! [شکلک ها و عواطف] پرکاربردترین دسته در بین انواع شکلک ها است. در واقع ، Emoji می تواند شکلک هایی مانند 【^ _ ^】 یا 【:) را پیدا کند ، این نشانه خاصی از احساسات انسانی است. ما می توانیم با استفاده از Emojis لحن را به پیام های الکترونیکی و صفحات وب تزریق کنیم ، به مردم احساس نزدیکی کنیم و جملات را واضح تر کنیم. برای کشف Emojis خنده دارتر ما را دنبال کنید!

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه لبخندها و احساسات

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه لبخندها و احساسات نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه لبخندها و احساسات