تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

Emojis مانند لباس تا لباس ، می تواند رنگ پوست و مدل موهای خود را تغییر دهد. در حال حاضر 5 رنگ پوست و 4 مدل مو وجود دارد ، آنها مانند اجزای مختلف هستند ، با ترکیب Emoji های دیگر یک رنگ خاص ایجاد می کنند. بیا و خودت امتحان کن

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه رنگ پوست و سبک مو

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه رنگ پوست و سبک مو | emojiall.com 🦱 مدل مو (4) 44.44% 🏽 رنگ پوست (5) 55.56% نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه رنگ پوست و سبک مو | emojiall.com 🦱 مدل مو (4) 44.44% 🏽 رنگ پوست (5) 55.56% 🦱 مدل مو (4) 44.44%🦱 مدل مو (4) 44.44% 🏽 رنگ پوست (5) 55.56%🏽 رنگ پوست (5) 55.56%