Emojis مانند لباس تا لباس ، می تواند رنگ پوست و مدل موهای خود را تغییر دهد. در حال حاضر 5 رنگ پوست و 4 مدل مو وجود دارد ، آنها مانند اجزای مختلف هستند ، با ترکیب Emoji های دیگر یک رنگ خاص ایجاد می کنند. بیا و خودت امتحان کن

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه اجزاء

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه اجزاء نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه اجزاء