تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

به پادشاهی حیوانات طبیعت Emoji خوش آمدید! irdپرندگان ، مادران پستانداران ، ماهی ها ، گیاهان ... بیش از صد نوع گیاه و جانور در اینجا جمع شده اند. این دسته مانند یک باغ وحش یا باغ است🐼🎋 ، هر Emoji جذابیت خاص خود را دارد ، شما نباید این قسمت را از دست دهید! برخی از Emoji ها نیز وجود دارند که معنای خاصی دارند. برای گشت و گذار در دسته بندی حیوانات و طبیعت ما را دنبال کنید

🐀حیوان-پستاندار64

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه حیوانات و طبیعت

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه حیوانات و طبیعت | emojiall.com 🐸 دوزیستان حیوانات (1) 0.61% 🐍 خزندگان حیوانات (8) 4.85% 🌹 گل و گیاه (13) 7.88% 🐟 حیوانات دریایی (13) 7.88% 🌴 گیاه دیگر (17) 10.30% 🐛 حیوانات اشکال (20) 12.12% 🐓 پرنده حیوان (22) 13.33% 🐀 حیوان-پستاندار (71) 43.03% نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه حیوانات و طبیعت | emojiall.com 🐸 دوزیستان حیوانات (1) 0.61% 🐍 خزندگان حیوانات (8) 4.85% 🌹 گل و گیاه (13) 7.88% 🐟 حیوانات دریایی (13) 7.88% 🌴 گیاه دیگر (17) 10.30% 🐛 حیوانات اشکال (20) 12.12% 🐓 پرنده حیوان (22) 13.33% 🐀 حیوان-پستاندار (71) 43.03% 🐸 دوزیستان حیوانات (1) 0.61%🐸 دوزیستان حیوانات (1) 0.61% 🐍 خزندگان حیوانات (8) 4.85%🐍 خزندگان حیوانات (8) 4.85% 🌹 گل و گیاه (13) 7.88%🌹 گل و گیاه (13) 7.88% 🐟 حیوانات دریایی (13) 7.88%🐟 حیوانات دریایی (13) 7.88% 🌴 گیاه دیگر (17) 10.30%🌴 گیاه دیگر (17) 10.30% 🐛 حیوانات اشکال (20) 12.12%🐛 حیوانات اشکال (20) 12.12% 🐓 پرنده حیوان (22) 13.33%🐓 پرنده حیوان (22) 13.33% 🐀 حیوان-پستاندار (71) 43.03%🐀 حیوان-پستاندار (71) 43.03%