تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

سلام ، دست از آب دهی بردارید🤤 ، هیچ چیز جذاب تری از غذای خوشمزه وجود ندارد! ما غذاهای مختلفی در سراسر جهان داریم --- غذای چینی🥡 ، غذاهای ژاپنی🍣 ، فست فود🍔 ، دسر🍰 ، نوشیدنی ...... و به روز کنید. رستوران Emoji 24/7 شب باز است ، شما همیشه غذای مورد علاقه خود را در گروه غذا و نوشیدنی پیدا خواهید کرد!

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه غذا و نوشیدنی

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه غذا و نوشیدنی | emojiall.com 🦀 غذای دریایی (5) 3.57% 🍴 ظروف ظرف (9) 6.43% 🍦 غذای شیرین (14) 10.00% 🍚 غذای آسیایی (17) 12.14% 🍄 غذای گیاهی (18) 12.86% 🍅 غذا-میوه (19) 13.57% ☕ نوشیدنی (24) 17.14% 🍕 غذای آماده (34) 24.29% نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه غذا و نوشیدنی | emojiall.com 🦀 غذای دریایی (5) 3.57% 🍴 ظروف ظرف (9) 6.43% 🍦 غذای شیرین (14) 10.00% 🍚 غذای آسیایی (17) 12.14% 🍄 غذای گیاهی (18) 12.86% 🍅 غذا-میوه (19) 13.57% ☕ نوشیدنی (24) 17.14% 🍕 غذای آماده (34) 24.29% 🦀 غذای دریایی (5) 3.57%🦀 غذای دریایی (5) 3.57% 🍴 ظروف ظرف (9) 6.43%🍴 ظروف ظرف (9) 6.43% 🍦 غذای شیرین (14) 10.00%🍦 غذای شیرین (14) 10.00% 🍚 غذای آسیایی (17) 12.14%🍚 غذای آسیایی (17) 12.14% 🍄 غذای گیاهی (18) 12.86%🍄 غذای گیاهی (18) 12.86% 🍅 غذا-میوه (19) 13.57%🍅 غذا-میوه (19) 13.57% ☕ نوشیدنی (24) 17.14%☕ نوشیدنی (24) 17.14% 🍕 غذای آماده (34) 24.29%🍕 غذای آماده (34) 24.29%