تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

به فروشگاه بزرگ Emoji خوش آمدید! از پیجیرهای دهه 80 تا تلفن های هوشمند امروزی با تکنولوژی پیشرفته📱 ، انواع کالاها را در اختیار شما قرار می دهیم و همیشه چیزهای جالب اینجا پیدا خواهید کرد. اگر می خواهید یک شی را توصیف کنید اما نام آن را نمی دانید ، می توانید Emoji آن را ارسال کنید تا در وقت خود صرفه جویی کند. بیا و سعی کن خودت کپی کنی!

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه اشیاء

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه اشیاء | emojiall.com 💊 پزشکی (7) 1.73% 🔭 علوم پایه (9) 2.22% 🎹 ساز-موسیقی (9) 2.22% 📞 تلفن (10) 2.47% 🚬 شیء دیگر (11) 2.72% 📢 صدا (11) 2.72% 🔏 قفل کردن (12) 2.96% 💲 پول (14) 3.46% 🎵 موسیقی (19) 4.69% ✏️ نوشتن (19) 4.69% 📒 مقاله-کتاب (23) 5.68% 🖱️ کامپیوتر (28) 6.91% 🚽 خانواده (29) 7.16% ✉️ نامه (31) 7.65% 💡 نور و فیلم (32) 7.90% ✂️ دفتر (41) 10.12% ⛏️ ابزار (45) 11.11% 👖 تن پوش (55) 13.58% نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه اشیاء | emojiall.com 💊 پزشکی (7) 1.73% 🔭 علوم پایه (9) 2.22% 🎹 ساز-موسیقی (9) 2.22% 📞 تلفن (10) 2.47% 🚬 شیء دیگر (11) 2.72% 📢 صدا (11) 2.72% 🔏 قفل کردن (12) 2.96% 💲 پول (14) 3.46% 🎵 موسیقی (19) 4.69% ✏️ نوشتن (19) 4.69% 📒 مقاله-کتاب (23) 5.68% 🖱️ کامپیوتر (28) 6.91% 🚽 خانواده (29) 7.16% ✉️ نامه (31) 7.65% 💡 نور و فیلم (32) 7.90% ✂️ دفتر (41) 10.12% ⛏️ ابزار (45) 11.11% 👖 تن پوش (55) 13.58% 💊 پزشکی (7) 1.73%💊 پزشکی (7) 1.73% 🔭 علوم پایه (9) 2.22%🔭 علوم پایه (9) 2.22% 🎹 ساز-موسیقی (9) 2.22%🎹 ساز-موسیقی (9) 2.22% 📞 تلفن (10) 2.47%📞 تلفن (10) 2.47% 🚬 شیء دیگر (11) 2.72%🚬 شیء دیگر (11) 2.72% 📢 صدا (11) 2.72%📢 صدا (11) 2.72% 🔏 قفل کردن (12) 2.96%🔏 قفل کردن (12) 2.96% 💲 پول (14) 3.46%💲 پول (14) 3.46% 🎵 موسیقی (19) 4.69%🎵 موسیقی (19) 4.69% ✏️ نوشتن (19) 4.69%✏️ نوشتن (19) 4.69% 📒 مقاله-کتاب (23) 5.68%📒 مقاله-کتاب (23) 5.68% 🖱️ کامپیوتر (28) 6.91%🖱️ کامپیوتر (28) 6.91% 🚽 خانواده (29) 7.16%🚽 خانواده (29) 7.16% ✉️ نامه (31) 7.65%✉️ نامه (31) 7.65% 💡 نور و فیلم (32) 7.90%💡 نور و فیلم (32) 7.90% ✂️ دفتر (41) 10.12%✂️ دفتر (41) 10.12% ⛏️ ابزار (45) 11.11%⛏️ ابزار (45) 11.11% 👖 تن پوش (55) 13.58%👖 تن پوش (55) 13.58%