آیا می دانید در این دنیا چند کشور وجود دارد؟ anآیا می توانید پرچم کشورهای دیگر را تشخیص دهید؟ آیا می دانید معنی نقش روی پرچم کشور خود شما چیست؟ با این سryالات همراه باشید❓ ، برای یافتن پاسخ ما را دنبال کنید. این یک فرصت عالی برای به دست آوردن دانش جدید است. (⚠️اگر فقط 2 حرف در تجهیزات شما نشان می دهد ، به این معنی است که سیستم شما برای نشان دادن پرچم های رنگی پشتیبانی نمی کند ، لطفاً تجهیزات خود را تغییر داده و دوباره بررسی کنید.)

🇬🇧پرچم کشور و منطقه258

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه پرچم‌ها

نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه پرچم‌ها نمودار پای تعداد Emoji های موجود در هر زیر مجموعه در گروه پرچم‌ها