تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

📰یونیکد اطلاعات(استفاده پیشرفته)

Emoji: 5
معنی: رقم پنج
کدپوینت: U+0035
نسخه یونیکد: 1.1 (1993-06)
نسخه Emoji: هیچ
نوع فیلد:
ویژگی:
توالی های تغییر شکل Emoji: ✔ پایه
بیشتر تایپ کنید: 5︎ (0035 FE0E سبک متن)
5️ (0035 FE0F سبک ایموجی)
دسته بندی ها:
زیر مجموعه ها:
UTF-8: 35
اعشار: ALT+53
بلوک یونیکد: # لاتین پایه
زیر عنوان یونیکد: 8 رقم ASCII

👨‍💻اطلاعات اولیه

🙋پیشنهاد

این نماد پیشنهادی مربوط به Emoji را در اسناد فناوری Unicode Consortium پیدا نکرده است. این ممکن است یک Emoji واجد شرایط باشد ، یا ممکن است یک نوع و دنباله از Emoji واجد شرایط باشد.

چگونه شکلک مورد نظر خود را ایجاد کنیم؟

ایموجی جدید چگونه متولد می شود؟ ابتدا کاربران پیشنهاد Emoji خود را به کنسرسیوم Unicode ارائه می دهند و در آخر کنسرسیوم Unicode تصمیم می گیرد که آیا این پیشنهاد را تصویب کند. در صورت تصویب پیشنهاد ، Emoji که طراحی کرده اید ممکن است در اسرع وقت در سال آینده در دسترس باشد. یک روند کامل و استاندارد برای ارسال پیشنهادات Emoji وجود دارد ، که شما نیاز به صبر و توانایی کافی دارید. می توانید از پیشنهادهای فوق به عنوان نمونه استفاده کنید. برای طرح پیشنهاد Emoji خود به آنها مراجعه کنید. اینجا را برای شماره ارسال پیشنهادات Emoji (انگلیسی) کلیک کنید تا شما و Emoji که ایجاد کرده اید نیز در تاریخ ثبت شوند.

لیست سایر پیشنهادهای Emoji

🖼️مشاهده تصاویر با وضوح بالا

✒️مشاهده تصاویر برداری