9اطلاعات یونیکد(استفاده پیشرفته)

Emoji: 9 کپی
معنی: رقم نه
کدپوینت: U+0039 کپی
نسخه یونیکد: 1.1 (1993-06)
نسخه Emoji: هیچ
نوع فیلد:
یونیکد نام: DIGIT NINE
ویژگی:
دنباله‌های تغییر ایموجی: ✔ پایه
بیشتر تایپ کنید: 9︎ (0039 FE0E سبک متن)
9️ (0039 FE0F سبک ایموجی)
دسته بندی ها:
زیر مجموعه ها:
UTF-8: 39
اعشار: ALT+57
بلوک یونیکد: # لاتین پایه
زیر عنوان یونیکد: 8 رقم ASCII

👨‍💻اطلاعات اولیه

9پیشنهاد

این نماد پیشنهادی مربوط به Emoji را در اسناد فناوری Unicode Consortium پیدا نکرده است. این ممکن است یک Emoji واجد شرایط باشد ، یا ممکن است یک نوع و دنباله از Emoji واجد شرایط باشد.

چگونه ایموجی ای که می خواهیم ایجاد کنیم؟

ایموجی جدید چگونه متولد می شود؟ ابتدا کاربر پیشنهاد ایموجی خود را به کنسرسیوم یونیکد ارسال می کنید و سپس کنسرسیوم یونیکد تصمیم می گیرد که آیا این پیشنهاد را می پذیرد یا خیر. اگر پیشنهاد تان قبول شده است، ممکن است ایموجی ای که طراحی کرده اید در سال آینده راه اندازی شود. برای ارسال پیشنهاد ایموجی یک فرآیند کامل و استاندارد وجود دارد که نیاز به صبر و توانایی کافی شما دارد. می توانید از پیشنهادات بالا به عنوان مثال استفاده کنید و سعی کنید پیشنهادات ایموجی خود را به آنها ارائه دهید. کلیک کنید ارسال پیشنهادات Emoji (انگلیسی) اینجا را کلیک کنید تا شما و ایموجی هایی که ایجاد کرده اید نیز در تاریخ ثبت شوند.

لیست سایر پیشنهادهای Emoji

9جدول زمانی تکامل ایموجی