🇵اطلاعات یونیکد(استفاده پیشرفته)

Emoji: 🇵 کپی
معنی: نامه نماد نشانگر منطقه ای p
کدپوینت: U+1F1F5 کپی
نسخه یونیکد: 6.0 (2010-10-11)
نسخه Emoji: 2.0 (2015-11-12)
نوع فیلد:
ویژگی:
دسته بندی ها:
زیر مجموعه ها:
UTF-8: F09F87B5
اعشار: ALT+127477
بلوک یونیکد: 🅰 مکمل الفبایی محصور شده
زیر عنوان یونیکد: 🇦 نمادهای شاخص منطقه ای
احساسات: منفی: 25.29% مثبت: 61.81% خنثی: 12.9% اعتماد به نفس:0.365±0.0239

👨‍💻اطلاعات اولیه

🇵پیشنهاد

این نماد پیشنهادی مربوط به Emoji را در اسناد فناوری Unicode Consortium پیدا نکرده است. این ممکن است یک Emoji واجد شرایط باشد ، یا ممکن است یک نوع و دنباله از Emoji واجد شرایط باشد.

چگونه ایموجی ای که می خواهیم ایجاد کنیم؟

ایموجی جدید چگونه متولد می شود؟ ابتدا کاربر پیشنهاد ایموجی خود را به کنسرسیوم یونیکد ارسال می کنید و سپس کنسرسیوم یونیکد تصمیم می گیرد که آیا این پیشنهاد را می پذیرد یا خیر. اگر پیشنهاد تان قبول شده است، ممکن است ایموجی ای که طراحی کرده اید در سال آینده راه اندازی شود. برای ارسال پیشنهاد ایموجی یک فرآیند کامل و استاندارد وجود دارد که نیاز به صبر و توانایی کافی شما دارد. می توانید از پیشنهادات بالا به عنوان مثال استفاده کنید و سعی کنید پیشنهادات ایموجی خود را به آنها ارائه دهید. کلیک کنید ارسال پیشنهادات Emoji (انگلیسی) اینجا را کلیک کنید تا شما و ایموجی هایی که ایجاد کرده اید نیز در تاریخ ثبت شوند.

لیست سایر پیشنهادهای Emoji

🇵جدول زمانی تکامل ایموجی