ترکیب‌ها و میم‌ها به آن دسته از اموجی‌های ترکیبی متشکل از ایموجی‌های متعدد برای بیان معانی یا عبارات خاص، مانند 👉👈(احساس خجالتی) 🚪🏃‍♀️💨 (زمان ترک) و غیره اشاره دارد. اگر چند شکلک جالب و محبوب می شناسید، لطفاً آنها را با ما به اشتراک بگذارید!

یک ترکیب جدید ارسال کنید