🔎
حالت نمایش
 • 🖼نمایش تصویر
 • 😃نمایش محلی
 • هنگامی که "نمایش تصویر" را انتخاب می کنید، این می تواند باعث شود ایموجی هایی که نمی توانند به طور معمول در دستگاه شما نمایش داده شوند، به صورت عکس نمایش داده شوند.

Emoji کپی و جایگذاری ✂📋- پوست آبنوسی(حالت تصویر)

خانه > Emoji کپی

همه نمادهای ایموجی در اینجا جمع آوری شده اند و اکنون ایموجی می تواند در سیستم های IOS، Android، OSX و ویندوز نمایش داده شود. فقط نماد ✂ و 📋 به اپلیکیشن، اس ام اس، فیس بوک، توییتر و سایر نرم افزارهای اجتماعی، سپس می توانیم چت خوبی داشته باشیم. 👇روی Emoji Copy کلیک کنید

👌افراد و بدنکپی ایموجی

 • دست با انگشتان باز: پوست آبنوسی

  دست با انگشتان باز: پوست آبنوسی

 • کف دست به بالا: پوست آبنوسی

  کف دست به بالا: پوست آبنوسی

 • کف دست به پایین: پوست آبنوسی

  کف دست به پایین: پوست آبنوسی

 • سلام ولکان: پوست آبنوسی

  سلام ولکان: پوست آبنوسی

 • دست فشاردهنده به سمت راست: پوست آبنوسی

  دست فشاردهنده به سمت راست: پوست آبنوسی

 • دست به سمت راست: پوست آبنوسی

  دست به سمت راست: پوست آبنوسی

 • پشت دست: پوست آبنوسی

  پشت دست: پوست آبنوسی

 • دست به سمت چپ: پوست آبنوسی

  دست به سمت چپ: پوست آبنوسی

 • دست بالابرده: پوست آبنوسی

  دست بالابرده: پوست آبنوسی

 • تکان دادن دست: پوست آبنوسی

  تکان دادن دست: پوست آبنوسی

 • دست فشاردهنده به سمت چپ: پوست آبنوسی

  دست فشاردهنده به سمت چپ: پوست آبنوسی

 • کارگر ساختمانی مرد: پوست آبنوسی

  کارگر ساختمانی مرد: پوست آبنوسی

 • آدم تاج‌دار: پوست آبنوسی

  آدم تاج‌دار: پوست آبنوسی

 • مرد باردار: پوست آبنوسی

  مرد باردار: پوست آبنوسی

 • مرد عمامه‌دار: پوست آبنوسی

  مرد عمامه‌دار: پوست آبنوسی

 • فضانورد زن: پوست آبنوسی

  فضانورد زن: پوست آبنوسی

 • قاضی زن: پوست آبنوسی

  قاضی زن: پوست آبنوسی

 • خلبان زن: پوست آبنوسی

  خلبان زن: پوست آبنوسی

 • دانشمند: پوست آبنوسی

  دانشمند: پوست آبنوسی

 • مأمور آتش‌نشانی: پوست آبنوسی

  مأمور آتش‌نشانی: پوست آبنوسی

 • شخصی که به بچه شیر می‌دهد: پوست آبنوسی

  شخصی که به بچه شیر می‌دهد: پوست آبنوسی

 • هنرمند: پوست آبنوسی

  هنرمند: پوست آبنوسی

 • شخص با تور عروس: پوست آبنوسی

  شخص با تور عروس: پوست آبنوسی

 • مرد با تور عروس: پوست آبنوسی

  مرد با تور عروس: پوست آبنوسی

 • کارآگاه مرد: پوست آبنوسی

  کارآگاه مرد: پوست آبنوسی

 • کارآگاه زن: پوست آبنوسی

  کارآگاه زن: پوست آبنوسی

 • آموزگار زن: پوست آبنوسی

  آموزگار زن: پوست آبنوسی

 • کارشناس فناوری زن: پوست آبنوسی

  کارشناس فناوری زن: پوست آبنوسی

 • آشپز زن: پوست آبنوسی

  آشپز زن: پوست آبنوسی

 • خواننده زن: پوست آبنوسی

  خواننده زن: پوست آبنوسی

 • آتش‌نشان زن: پوست آبنوسی

  آتش‌نشان زن: پوست آبنوسی

 • گارد مرد: پوست آبنوسی

  گارد مرد: پوست آبنوسی

 • معلم: پوست آبنوسی

  معلم: پوست آبنوسی

 • کارگر کارخانه: پوست آبنوسی

  کارگر کارخانه: پوست آبنوسی

 • کارمند: پوست آبنوسی

  کارمند: پوست آبنوسی

 • آشپز: پوست آبنوسی

  آشپز: پوست آبنوسی

 • مرد با کت و شلوار و پاپیون: پوست آبنوسی

  مرد با کت و شلوار و پاپیون: پوست آبنوسی

 • خلبان مرد: پوست آبنوسی

  خلبان مرد: پوست آبنوسی

 • مرد با دستار: پوست آبنوسی

  مرد با دستار: پوست آبنوسی

 • زن با تور عروس: پوست آبنوسی

  زن با تور عروس: پوست آبنوسی

 • مردی که به بچه شیر می‌دهد: پوست آبنوسی

  مردی که به بچه شیر می‌دهد: پوست آبنوسی

 • دانشجوی مرد: پوست آبنوسی

  دانشجوی مرد: پوست آبنوسی

 • خواننده مرد: پوست آبنوسی

  خواننده مرد: پوست آبنوسی

 • هنرمند مرد: پوست آبنوسی

  هنرمند مرد: پوست آبنوسی

 • آموزگار مرد: پوست آبنوسی

  آموزگار مرد: پوست آبنوسی

 • کارگر کارخانه مرد: پوست آبنوسی

  کارگر کارخانه مرد: پوست آبنوسی

 • مددکار بهداشت زن: پوست آبنوسی

  مددکار بهداشت زن: پوست آبنوسی

 • گارد نظامی: پوست آبنوسی

  گارد نظامی: پوست آبنوسی

 • کشاورز زن: پوست آبنوسی

  کشاورز زن: پوست آبنوسی

 • زنی که به بچه شیر می‌دهد: پوست آبنوسی

  زنی که به بچه شیر می‌دهد: پوست آبنوسی

 • دانشجوی زن: پوست آبنوسی

  دانشجوی زن: پوست آبنوسی

 • هنرمند زن: پوست آبنوسی

  هنرمند زن: پوست آبنوسی

 • کارگر کارخانه زن: پوست آبنوسی

  کارگر کارخانه زن: پوست آبنوسی

 • کارشناس فناوری مرد: پوست آبنوسی

  کارشناس فناوری مرد: پوست آبنوسی

 • تعمیرکار مرد: پوست آبنوسی

  تعمیرکار مرد: پوست آبنوسی

 • آتش‌نشان مرد: پوست آبنوسی

  آتش‌نشان مرد: پوست آبنوسی

 • قاضی مرد: پوست آبنوسی

  قاضی مرد: پوست آبنوسی

 • پلیس: پوست آبنوسی

  پلیس: پوست آبنوسی

 • پلیس زن: پوست آبنوسی

  پلیس زن: پوست آبنوسی

 • نینجا: پوست آبنوسی

  نینجا: پوست آبنوسی

 • متخصص: پوست آبنوسی

  متخصص: پوست آبنوسی

 • فضانورد: پوست آبنوسی

  فضانورد: پوست آبنوسی

 • شخص با کت و شلوار و پاپیون: پوست آبنوسی

  شخص با کت و شلوار و پاپیون: پوست آبنوسی

 • خلبان: پوست آبنوسی

  خلبان: پوست آبنوسی

 • آدم باردار: پوست آبنوسی

  آدم باردار: پوست آبنوسی

 • زن با کت و شلوار و پاپیون: پوست آبنوسی

  زن با کت و شلوار و پاپیون: پوست آبنوسی

 • شاهزاده: پوست آبنوسی

  شاهزاده: پوست آبنوسی

 • کارمند مرد: پوست آبنوسی

  کارمند مرد: پوست آبنوسی

 • دانشمند مرد: پوست آبنوسی

  دانشمند مرد: پوست آبنوسی

 • کشاورز مرد: پوست آبنوسی

  کشاورز مرد: پوست آبنوسی

 • آشپز مرد: پوست آبنوسی

  آشپز مرد: پوست آبنوسی

 • مددکار بهداشت مرد: پوست آبنوسی

  مددکار بهداشت مرد: پوست آبنوسی

 • فضانورد مرد: پوست آبنوسی

  فضانورد مرد: پوست آبنوسی

 • گارد زن: پوست آبنوسی

  گارد زن: پوست آبنوسی

 • زن با روسری: پوست آبنوسی

  زن با روسری: پوست آبنوسی

 • قاضی: پوست آبنوسی

  قاضی: پوست آبنوسی

 • مکانیک: پوست آبنوسی

  مکانیک: پوست آبنوسی

 • کارگر: پوست آبنوسی

  کارگر: پوست آبنوسی

 • کارگر ساختمانی زن: پوست آبنوسی

  کارگر ساختمانی زن: پوست آبنوسی

 • شاهزاده خانم: پوست آبنوسی

  شاهزاده خانم: پوست آبنوسی

 • زن باردار: پوست آبنوسی

  زن باردار: پوست آبنوسی

 • دانشمند زن: پوست آبنوسی

  دانشمند زن: پوست آبنوسی

 • کارمند زن: پوست آبنوسی

  کارمند زن: پوست آبنوسی

 • مرد با کلاه چینی: پوست آبنوسی

  مرد با کلاه چینی: پوست آبنوسی

 • تعمیرکار زن: پوست آبنوسی

  تعمیرکار زن: پوست آبنوسی

 • زن با دستار: پوست آبنوسی

  زن با دستار: پوست آبنوسی

 • تغذیه با شیر مادر: پوست آبنوسی

  تغذیه با شیر مادر: پوست آبنوسی

 • کارآگاه: پوست آبنوسی

  کارآگاه: پوست آبنوسی

 • مأمور بهداشت: پوست آبنوسی

  مأمور بهداشت: پوست آبنوسی

 • پلیس مرد: پوست آبنوسی

  پلیس مرد: پوست آبنوسی

 • دانش‌آموز: پوست آبنوسی

  دانش‌آموز: پوست آبنوسی

 • خواننده: پوست آبنوسی

  خواننده: پوست آبنوسی

 • کشاورز: پوست آبنوسی

  کشاورز: پوست آبنوسی

 • پری دریایی: پوست آبنوسی

  پری دریایی: پوست آبنوسی

 • پری مرد: پوست آبنوسی

  پری مرد: پوست آبنوسی

 • مامان نوئل: پوست آبنوسی

  مامان نوئل: پوست آبنوسی

 • ابرقهرمان: پوست آبنوسی

  ابرقهرمان: پوست آبنوسی

 • ابرشرور: پوست آبنوسی

  ابرشرور: پوست آبنوسی

 • اِلف: پوست آبنوسی

  اِلف: پوست آبنوسی

 • اِلف مرد: پوست آبنوسی

  اِلف مرد: پوست آبنوسی

 • خون‌آشام مرد: پوست آبنوسی

  خون‌آشام مرد: پوست آبنوسی

 • ساحر زن: پوست آبنوسی

  ساحر زن: پوست آبنوسی

 • ابرشرور زن: پوست آبنوسی

  ابرشرور زن: پوست آبنوسی

 • اِلف زن: پوست آبنوسی

  اِلف زن: پوست آبنوسی

 • پری: پوست آبنوسی

  پری: پوست آبنوسی

 • ساحر: پوست آبنوسی

  ساحر: پوست آبنوسی

 • ابرقهرمان زن: پوست آبنوسی

  ابرقهرمان زن: پوست آبنوسی

 • ابرقهرمان مرد: پوست آبنوسی

  ابرقهرمان مرد: پوست آبنوسی

 • بابا نوئل: پوست آبنوسی

  بابا نوئل: پوست آبنوسی

 • ساحر مرد: پوست آبنوسی

  ساحر مرد: پوست آبنوسی

 • دراکولای زن: پوست آبنوسی

  دراکولای زن: پوست آبنوسی

 • دریامرد: پوست آبنوسی

  دریامرد: پوست آبنوسی

 • پری زن: پوست آبنوسی

  پری زن: پوست آبنوسی

 • فرشته کوچولو: پوست آبنوسی

  فرشته کوچولو: پوست آبنوسی

 • خون‌آشام: پوست آبنوسی

  خون‌آشام: پوست آبنوسی

 • ابرشرور مرد: پوست آبنوسی

  ابرشرور مرد: پوست آبنوسی

 • دریامردمان: پوست آبنوسی

  دریامردمان: پوست آبنوسی

 • نوئل: پوست آبنوسی

  نوئل: پوست آبنوسی

 • مرد در صندلی چرخ‌دار دستی: پوست آبنوسی

  مرد در صندلی چرخ‌دار دستی: پوست آبنوسی

 • زنی با رنگ پوست تیره در ویلچر دستی رو به راست

  زنی با رنگ پوست تیره در ویلچر دستی رو به راست

 • زنی با رنگ پوست تیره و عصای سفید رو به راست

  زنی با رنگ پوست تیره و عصای سفید رو به راست

 • ماساژ صورت مرد: پوست آبنوسی

  ماساژ صورت مرد: پوست آبنوسی

 • فردی با رنگ پوست تیره که به سمت راست راه می‌رود

  فردی با رنگ پوست تیره که به سمت راست راه می‌رود

 • فردی با رنگ پوست تیره در ویلچر برقی رو به راست

  فردی با رنگ پوست تیره در ویلچر برقی رو به راست

 • زن زانوزده: پوست آبنوسی

  زن زانوزده: پوست آبنوسی

 • زنی با رنگ پوست تیره که به سمت راست زانو زده است

  زنی با رنگ پوست تیره که به سمت راست زانو زده است

 • مردی با رنگ پوست تیره که به سمت راست می‌دود

  مردی با رنگ پوست تیره که به سمت راست می‌دود

 • زن در صندلی چرخ‌دار برقی: پوست آبنوسی

  زن در صندلی چرخ‌دار برقی: پوست آبنوسی

 • مردی با رنگ پوست تیره که به سمت راست زانو زده است

  مردی با رنگ پوست تیره که به سمت راست زانو زده است

 • ماساژ صورت: پوست آبنوسی

  ماساژ صورت: پوست آبنوسی

 • رقاص: پوست آبنوسی

  رقاص: پوست آبنوسی

 • آدم ایستاده: پوست آبنوسی

  آدم ایستاده: پوست آبنوسی

 • زن در صندلی چرخ‌دار دستی: پوست آبنوسی

  زن در صندلی چرخ‌دار دستی: پوست آبنوسی

 • شخصی با صندلی چرخ‌دار موتوری: پوست آبنوسی

  شخصی با صندلی چرخ‌دار موتوری: پوست آبنوسی

 • شخصی با صندلی چرخ‌دار دستی: پوست آبنوسی

  شخصی با صندلی چرخ‌دار دستی: پوست آبنوسی

 • فردی با رنگ پوست تیره و عصای سفید رو به راست

  فردی با رنگ پوست تیره و عصای سفید رو به راست

 • شخصی با عصای راهنما: پوست آبنوسی

  شخصی با عصای راهنما: پوست آبنوسی

 • زن مو کوتاه می‌کند: پوست آبنوسی

  زن مو کوتاه می‌کند: پوست آبنوسی

 • زن دونده: پوست آبنوسی

  زن دونده: پوست آبنوسی

 • زنی با رنگ پوست تیره که به سمت راست می‌دود

  زنی با رنگ پوست تیره که به سمت راست می‌دود

 • مرد پیاده‌روی می‌کند: پوست آبنوسی

  مرد پیاده‌روی می‌کند: پوست آبنوسی

 • فردی با رنگ پوست تیره که به سمت راست می‌دود

  فردی با رنگ پوست تیره که به سمت راست می‌دود

 • زن پیاده‌روی می‌کند: پوست آبنوسی

  زن پیاده‌روی می‌کند: پوست آبنوسی

 • عابر پیاده: پوست آبنوسی

  عابر پیاده: پوست آبنوسی

 • ماساژ صورت زن: پوست آبنوسی

  ماساژ صورت زن: پوست آبنوسی

 • مرد درحال رقص: پوست آبنوسی

  مرد درحال رقص: پوست آبنوسی

 • مرد مو کوتاه می‌کند: پوست آبنوسی

  مرد مو کوتاه می‌کند: پوست آبنوسی

 • مردی با رنگ پوست تیره در ویلچر برقی رو به راست

  مردی با رنگ پوست تیره در ویلچر برقی رو به راست

 • مرد ایستاده: پوست آبنوسی

  مرد ایستاده: پوست آبنوسی

 • زن در حمام بخار: پوست آبنوسی

  زن در حمام بخار: پوست آبنوسی

 • مرد کوه‌نوردی می‌کند: پوست آبنوسی

  مرد کوه‌نوردی می‌کند: پوست آبنوسی

 • فردی کوه‌نوردی می‌کند: پوست آبنوسی

  فردی کوه‌نوردی می‌کند: پوست آبنوسی

 • زنی با رنگ پوست تیره که به سمت راست راه می‌رود

  زنی با رنگ پوست تیره که به سمت راست راه می‌رود

 • مردی با رنگ پوست تیره که به سمت راست راه می‌رود

  مردی با رنگ پوست تیره که به سمت راست راه می‌رود

 • آرایشگاه: پوست آبنوسی

  آرایشگاه: پوست آبنوسی

 • زن کوه‌نوردی می‌کند: پوست آبنوسی

  زن کوه‌نوردی می‌کند: پوست آبنوسی

 • مرد در حمام بخار: پوست آبنوسی

  مرد در حمام بخار: پوست آبنوسی

 • فردی در حمام بخار: پوست آبنوسی

  فردی در حمام بخار: پوست آبنوسی

 • پرواز مرد با لباس رسمی: پوست آبنوسی

  پرواز مرد با لباس رسمی: پوست آبنوسی

 • مرد زانوزده: پوست آبنوسی

  مرد زانوزده: پوست آبنوسی

 • فردی با رنگ پوست تیره که به سمت راست زانو زده است

  فردی با رنگ پوست تیره که به سمت راست زانو زده است

 • زن با عصای سفید: پوست آبنوسی

  زن با عصای سفید: پوست آبنوسی

 • زنی با رنگ پوست تیره در ویلچر برقی رو به راست

  زنی با رنگ پوست تیره در ویلچر برقی رو به راست

 • مرد دونده: پوست آبنوسی

  مرد دونده: پوست آبنوسی

 • مردی با رنگ پوست تیره در ویلچر دستی رو به راست

  مردی با رنگ پوست تیره در ویلچر دستی رو به راست

 • مرد در صندلی چرخ‌دار برقی: پوست آبنوسی

  مرد در صندلی چرخ‌دار برقی: پوست آبنوسی

 • مرد با عصای سفید: پوست آبنوسی

  مرد با عصای سفید: پوست آبنوسی

 • مردی با رنگ پوست تیره و عصای سفید رو به راست

  مردی با رنگ پوست تیره و عصای سفید رو به راست

 • آدم زانوزده: پوست آبنوسی

  آدم زانوزده: پوست آبنوسی

 • دونده: پوست آبنوسی

  دونده: پوست آبنوسی

 • زن ایستاده: پوست آبنوسی

  زن ایستاده: پوست آبنوسی

 • فردی با رنگ پوست تیره در ویلچر دستی رو به راست

  فردی با رنگ پوست تیره در ویلچر دستی رو به راست

 • موج‌سوار زن: پوست آبنوسی

  موج‌سوار زن: پوست آبنوسی

 • موج‌سوار مرد: پوست آبنوسی

  موج‌سوار مرد: پوست آبنوسی

 • هندبال: پوست آبنوسی

  هندبال: پوست آبنوسی

 • پاروزن مرد: پوست آبنوسی

  پاروزن مرد: پوست آبنوسی

 • زن و توپ: پوست آبنوسی

  زن و توپ: پوست آبنوسی

 • واترپلو مردان: پوست آبنوسی

  واترپلو مردان: پوست آبنوسی

 • وزنه‌بردار زن: پوست آبنوسی

  وزنه‌بردار زن: پوست آبنوسی

 • وزنه‌بردار مرد: پوست آبنوسی

  وزنه‌بردار مرد: پوست آبنوسی

 • موج‌سوار: پوست آبنوسی

  موج‌سوار: پوست آبنوسی

 • مرد ژانگولربازی می‌کند: پوست آبنوسی

  مرد ژانگولربازی می‌کند: پوست آبنوسی

 • مسابقه اسب‌سواری: پوست آبنوسی

  مسابقه اسب‌سواری: پوست آبنوسی

 • دوچرخه‌سوار زن: پوست آبنوسی

  دوچرخه‌سوار زن: پوست آبنوسی

 • پاروزن زن: پوست آبنوسی

  پاروزن زن: پوست آبنوسی

 • شناگر مرد: پوست آبنوسی

  شناگر مرد: پوست آبنوسی

 • گلف‌باز زن: پوست آبنوسی

  گلف‌باز زن: پوست آبنوسی

 • مردِ چرخ‌وفلک‌زن: پوست آبنوسی

  مردِ چرخ‌وفلک‌زن: پوست آبنوسی

 • زنِ چرخ‌وفلک‌زن: پوست آبنوسی

  زنِ چرخ‌وفلک‌زن: پوست آبنوسی

 • واترپلو زنان: پوست آبنوسی

  واترپلو زنان: پوست آبنوسی

 • ژانگولربازی: پوست آبنوسی

  ژانگولربازی: پوست آبنوسی

 • زن ژانگولربازی می‌کند: پوست آبنوسی

  زن ژانگولربازی می‌کند: پوست آبنوسی

 • اسنوبرد: پوست آبنوسی

  اسنوبرد: پوست آبنوسی

 • گلف‌باز: پوست آبنوسی

  گلف‌باز: پوست آبنوسی

 • دوچرخه‌سوار: پوست آبنوسی

  دوچرخه‌سوار: پوست آبنوسی

 • شخص با توپ: پوست آبنوسی

  شخص با توپ: پوست آبنوسی

 • حرکت چرخ و فلک: پوست آبنوسی

  حرکت چرخ و فلک: پوست آبنوسی

 • هندبالیست زن: پوست آبنوسی

  هندبالیست زن: پوست آبنوسی

 • هندبالیست مرد: پوست آبنوسی

  هندبالیست مرد: پوست آبنوسی

 • دوچرخه‌سوار مرد: پوست آبنوسی

  دوچرخه‌سوار مرد: پوست آبنوسی

 • دوچرخه کوهستان: پوست آبنوسی

  دوچرخه کوهستان: پوست آبنوسی

 • زن و دوچرخه‌سواری کوهستان: پوست آبنوسی

  زن و دوچرخه‌سواری کوهستان: پوست آبنوسی

 • مرد و دوچرخه‌سواری کوهستان: پوست آبنوسی

  مرد و دوچرخه‌سواری کوهستان: پوست آبنوسی

 • واترپلو: پوست آبنوسی

  واترپلو: پوست آبنوسی

 • شناگر زن: پوست آبنوسی

  شناگر زن: پوست آبنوسی

 • وزنه‌بردار: پوست آبنوسی

  وزنه‌بردار: پوست آبنوسی

 • مرد و توپ: پوست آبنوسی

  مرد و توپ: پوست آبنوسی

 • شناگر: پوست آبنوسی

  شناگر: پوست آبنوسی

 • گلف‌باز مرد: پوست آبنوسی

  گلف‌باز مرد: پوست آبنوسی

 • قایق پارویی: پوست آبنوسی

  قایق پارویی: پوست آبنوسی

 • زن در حالت خلسه: پوست آبنوسی

  زن در حالت خلسه: پوست آبنوسی

 • فرد در تختخواب: پوست آبنوسی

  فرد در تختخواب: پوست آبنوسی

 • فرد در وان: پوست آبنوسی

  فرد در وان: پوست آبنوسی

 • فرد در حالت خلسه: پوست آبنوسی

  فرد در حالت خلسه: پوست آبنوسی

 • مرد در حالت خلسه: پوست آبنوسی

  مرد در حالت خلسه: پوست آبنوسی

 • زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست سفید

  زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست سفید

 • دو مرد دست در دست: پوست آبنوسی،‏ پوست سفید

  دو مرد دست در دست: پوست آبنوسی،‏ پوست سفید

 • دو مرد دست در دست: پوست آبنوسی،‏ پوست روشن

  دو مرد دست در دست: پوست آبنوسی،‏ پوست روشن

 • بوسه: مرد،‏ مرد، و پوست آبنوسی

  بوسه: مرد،‏ مرد، و پوست آبنوسی

 • دو مرد دست در دست: پوست آبنوسی،‏ پوست گندمی

  دو مرد دست در دست: پوست آبنوسی،‏ پوست گندمی

 • دو زن دست در دست: پوست طلایی،‏ پوست آبنوسی

  دو زن دست در دست: پوست طلایی،‏ پوست آبنوسی

 • زن و مرد دست در‌ دست: پوست گندمی،‏ پوست آبنوسی

  زن و مرد دست در‌ دست: پوست گندمی،‏ پوست آبنوسی

 • زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست طلایی، و پوست آبنوسی

  زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست طلایی، و پوست آبنوسی

 • اشخاصی دست در دست هم: پوست طلایی،‏ پوست آبنوسی

  اشخاصی دست در دست هم: پوست طلایی،‏ پوست آبنوسی

 • زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست آبنوسی

  زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست آبنوسی

 • بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست طلایی

  بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست طلایی

 • دو زن دست در دست: پوست آبنوسی،‏ پوست سفید

  دو زن دست در دست: پوست آبنوسی،‏ پوست سفید

 • بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست آبنوسی

  بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست آبنوسی

 • بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست آبنوسی، و پوست طلایی

  بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست آبنوسی، و پوست طلایی

 • زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست آبنوسی، و پوست سفید

  زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست آبنوسی، و پوست سفید

 • زن و مرد دست در‌ دست: پوست آبنوسی

  زن و مرد دست در‌ دست: پوست آبنوسی

 • زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن

  زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن

 • زوج عاشق: زن،‏ زن، و پوست آبنوسی

  زوج عاشق: زن،‏ زن، و پوست آبنوسی

 • بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن

  بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن

 • بوسه: زن،‏ مرد، و پوست آبنوسی

  بوسه: زن،‏ مرد، و پوست آبنوسی

 • زن و مرد دست در‌ دست: پوست آبنوسی،‏ پوست روشن

  زن و مرد دست در‌ دست: پوست آبنوسی،‏ پوست روشن

 • زن و مرد دست در‌ دست: پوست آبنوسی،‏ پوست طلایی

  زن و مرد دست در‌ دست: پوست آبنوسی،‏ پوست طلایی

 • بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست آبنوسی، و پوست طلایی

  بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست آبنوسی، و پوست طلایی

 • دو زن دست در دست: پوست آبنوسی،‏ پوست روشن

  دو زن دست در دست: پوست آبنوسی،‏ پوست روشن

 • بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست آبنوسی

  بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست آبنوسی

 • دو زن دست در دست: پوست روشن،‏ پوست آبنوسی

  دو زن دست در دست: پوست روشن،‏ پوست آبنوسی

 • بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست طلایی، و پوست آبنوسی

  بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست طلایی، و پوست آبنوسی

 • بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست سفید، و پوست آبنوسی

  بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست سفید، و پوست آبنوسی

 • زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن

  زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن

 • زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست آبنوسی، و پوست گندمی

  زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست آبنوسی، و پوست گندمی

 • بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن

  بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن

 • زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست سفید، و پوست آبنوسی

  زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست سفید، و پوست آبنوسی

 • زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن

  زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن

 • زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست طلایی

  زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست طلایی

 • بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن

  بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن

 • زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست آبنوسی

  زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست آبنوسی

 • زن و مرد دست در‌ دست: پوست طلایی،‏ پوست آبنوسی

  زن و مرد دست در‌ دست: پوست طلایی،‏ پوست آبنوسی

 • زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست سفید

  زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست سفید

 • زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست گندمی

  زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست گندمی

 • زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی

  زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی

 • زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست آبنوسی

  زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست آبنوسی

 • زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی

  زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی

 • بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی

  بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی

 • زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست آبنوسی

  زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست آبنوسی

 • دو مرد دست در دست: پوست طلایی،‏ پوست آبنوسی

  دو مرد دست در دست: پوست طلایی،‏ پوست آبنوسی

 • دو مرد دست در دست: پوست روشن،‏ پوست آبنوسی

  دو مرد دست در دست: پوست روشن،‏ پوست آبنوسی

 • دو مرد دست در دست: پوست سفید،‏ پوست آبنوسی

  دو مرد دست در دست: پوست سفید،‏ پوست آبنوسی

 • زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی

  زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی

 • بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست آبنوسی

  بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست آبنوسی

 • زوج عاشق: پوست آبنوسی

  زوج عاشق: پوست آبنوسی

 • زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست سفید، و پوست آبنوسی

  زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست سفید، و پوست آبنوسی

 • بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست آبنوسی، و پوست سفید

  بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست آبنوسی، و پوست سفید

 • بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست آبنوسی، و پوست گندمی

  بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست آبنوسی، و پوست گندمی

 • بوسه: زن،‏ زن، و پوست آبنوسی

  بوسه: زن،‏ زن، و پوست آبنوسی

 • زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست آبنوسی، و پوست طلایی

  زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست آبنوسی، و پوست طلایی

 • زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست آبنوسی، و پوست گندمی

  زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست آبنوسی، و پوست گندمی

 • زوج عاشق: زن،‏ مرد، و پوست آبنوسی

  زوج عاشق: زن،‏ مرد، و پوست آبنوسی

 • بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست گندمی

  بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست گندمی

 • بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست طلایی

  بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست طلایی

 • بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست گندمی

  بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست گندمی

 • بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست سفید

  بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست سفید

 • دو زن دست در دست: پوست آبنوسی

  دو زن دست در دست: پوست آبنوسی

 • بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی

  بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی

 • اشخاصی دست در دست هم: پوست آبنوسی،‏ پوست روشن

  اشخاصی دست در دست هم: پوست آبنوسی،‏ پوست روشن

 • اشخاصی دست در دست هم: پوست آبنوسی

  اشخاصی دست در دست هم: پوست آبنوسی

 • زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست آبنوسی، و پوست طلایی

  زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست آبنوسی، و پوست طلایی

 • بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی

  بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی

 • بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست گندمی، و پوست آبنوسی

  بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست گندمی، و پوست آبنوسی

 • دو مرد دست در دست: پوست آبنوسی،‏ پوست طلایی

  دو مرد دست در دست: پوست آبنوسی،‏ پوست طلایی

 • زوج عاشق: مرد،‏ مرد، و پوست آبنوسی

  زوج عاشق: مرد،‏ مرد، و پوست آبنوسی

 • بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست سفید، و پوست آبنوسی

  بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست سفید، و پوست آبنوسی

 • اشخاصی دست در دست هم: پوست سفید،‏ پوست آبنوسی

  اشخاصی دست در دست هم: پوست سفید،‏ پوست آبنوسی

 • زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست گندمی، و پوست آبنوسی

  زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست گندمی، و پوست آبنوسی

 • زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست آبنوسی

  زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست آبنوسی

 • بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست آبنوسی

  بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست آبنوسی

 • زن و مرد دست در‌ دست: پوست سفید،‏ پوست آبنوسی

  زن و مرد دست در‌ دست: پوست سفید،‏ پوست آبنوسی

 • دو زن دست در دست: پوست سفید،‏ پوست آبنوسی

  دو زن دست در دست: پوست سفید،‏ پوست آبنوسی

 • دو زن دست در دست: پوست گندمی،‏ پوست آبنوسی

  دو زن دست در دست: پوست گندمی،‏ پوست آبنوسی

 • زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست طلایی

  زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست طلایی

 • بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن

  بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن

 • بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست آبنوسی، و پوست سفید

  بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست آبنوسی، و پوست سفید

 • بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست آبنوسی، و پوست گندمی

  بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست آبنوسی، و پوست گندمی

 • اشخاصی دست در دست هم: پوست آبنوسی،‏ پوست سفید

  اشخاصی دست در دست هم: پوست آبنوسی،‏ پوست سفید

 • زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست گندمی، و پوست آبنوسی

  زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست گندمی، و پوست آبنوسی

 • زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست آبنوسی

  زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست آبنوسی

 • بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی

  بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی

 • اشخاصی دست در دست هم: پوست روشن،‏ پوست آبنوسی

  اشخاصی دست در دست هم: پوست روشن،‏ پوست آبنوسی

 • دو زن دست در دست: پوست آبنوسی،‏ پوست طلایی

  دو زن دست در دست: پوست آبنوسی،‏ پوست طلایی

 • دو زن دست در دست: پوست آبنوسی،‏ پوست گندمی

  دو زن دست در دست: پوست آبنوسی،‏ پوست گندمی

 • زن و مرد دست در‌ دست: پوست آبنوسی،‏ پوست سفید

  زن و مرد دست در‌ دست: پوست آبنوسی،‏ پوست سفید

 • زن و مرد دست در‌ دست: پوست آبنوسی،‏ پوست گندمی

  زن و مرد دست در‌ دست: پوست آبنوسی،‏ پوست گندمی

 • زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن

  زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن

 • بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست سفید

  بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست سفید

 • زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست آبنوسی، و پوست سفید

  زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست آبنوسی، و پوست سفید

 • بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست طلایی، و پوست آبنوسی

  بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست طلایی، و پوست آبنوسی

 • بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست آبنوسی

  بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست آبنوسی

 • بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست آبنوسی

  بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست آبنوسی

 • دو مرد دست در دست: پوست آبنوسی

  دو مرد دست در دست: پوست آبنوسی

 • زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست گندمی

  زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست گندمی

 • دو مرد دست در دست: پوست گندمی،‏ پوست آبنوسی

  دو مرد دست در دست: پوست گندمی،‏ پوست آبنوسی

 • بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست گندمی، و پوست آبنوسی

  بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست گندمی، و پوست آبنوسی

 • زن و مرد دست در‌ دست: پوست روشن،‏ پوست آبنوسی

  زن و مرد دست در‌ دست: پوست روشن،‏ پوست آبنوسی

 • زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست طلایی، و پوست آبنوسی

  زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست طلایی، و پوست آبنوسی

 • بوسه: پوست آبنوسی

  بوسه: پوست آبنوسی

 • اشخاصی دست در دست هم: پوست گندمی،‏ پوست آبنوسی

  اشخاصی دست در دست هم: پوست گندمی،‏ پوست آبنوسی

 • زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی

  زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی

 • اشخاصی دست در دست هم: پوست آبنوسی،‏ پوست طلایی

  اشخاصی دست در دست هم: پوست آبنوسی،‏ پوست طلایی

 • اشخاصی دست در دست هم: پوست آبنوسی،‏ پوست گندمی

  اشخاصی دست در دست هم: پوست آبنوسی،‏ پوست گندمی

 • انگشتان جمع‌شده: پوست آبنوسی

  انگشتان جمع‌شده: پوست آبنوسی

 • دست در حال نیشگون گرفتن: پوست آبنوسی

  دست در حال نیشگون گرفتن: پوست آبنوسی

 • انگشتان گره خورده: پوست آبنوسی

  انگشتان گره خورده: پوست آبنوسی

 • علامت دوستت دارم: پوست آبنوسی

  علامت دوستت دارم: پوست آبنوسی

 • علامت پیروزی: پوست آبنوسی

  علامت پیروزی: پوست آبنوسی

 • دست به شکل تلفن: پوست آبنوسی

  دست به شکل تلفن: پوست آبنوسی

 • نماد شاخ: پوست آبنوسی

  نماد شاخ: پوست آبنوسی

 • علامت اوکی: پوست آبنوسی

  علامت اوکی: پوست آبنوسی

 • دست با انگشت اشاره و شست متقاطع: پوست آبنوسی

  دست با انگشت اشاره و شست متقاطع: پوست آبنوسی

 • انگشت میانه: پوست آبنوسی

  انگشت میانه: پوست آبنوسی

 • اشاره به راست: پوست آبنوسی

  اشاره به راست: پوست آبنوسی

 • اشاره به بیننده: پوست آبنوسی

  اشاره به بیننده: پوست آبنوسی

 • اشاره به بالا: پوست آبنوسی

  اشاره به بالا: پوست آبنوسی

 • اشاره به پایین: پوست آبنوسی

  اشاره به پایین: پوست آبنوسی

 • اشاره به چپ: پوست آبنوسی

  اشاره به چپ: پوست آبنوسی

 • اشاره به بالا با پشت دست: پوست آبنوسی

  اشاره به بالا با پشت دست: پوست آبنوسی

 • مشت به راست: پوست آبنوسی

  مشت به راست: پوست آبنوسی

 • مشت کردن: پوست آبنوسی

  مشت کردن: پوست آبنوسی

 • پسندیدن: پوست آبنوسی

  پسندیدن: پوست آبنوسی

 • مشت گره‌کرده: پوست آبنوسی

  مشت گره‌کرده: پوست آبنوسی

 • نپسندیدن: پوست آبنوسی

  نپسندیدن: پوست آبنوسی

 • مشت به چپ: پوست آبنوسی

  مشت به چپ: پوست آبنوسی

 • دست‌های بالا آورده: پوست آبنوسی

  دست‌های بالا آورده: پوست آبنوسی

 • دست دادن: پوست روشن،‏ پوست آبنوسی

  دست دادن: پوست روشن،‏ پوست آبنوسی

 • دست دادن: پوست طلایی،‏ پوست آبنوسی

  دست دادن: پوست طلایی،‏ پوست آبنوسی

 • دست دعا: پوست آبنوسی

  دست دعا: پوست آبنوسی

 • دست زدن: پوست آبنوسی

  دست زدن: پوست آبنوسی

 • شکل قلب با دست: پوست آبنوسی

  شکل قلب با دست: پوست آبنوسی

 • دست دادن: پوست گندمی،‏ پوست آبنوسی

  دست دادن: پوست گندمی،‏ پوست آبنوسی

 • دست دادن: پوست آبنوسی،‏ پوست روشن

  دست دادن: پوست آبنوسی،‏ پوست روشن

 • دست دادن: پوست آبنوسی،‏ پوست گندمی

  دست دادن: پوست آبنوسی،‏ پوست گندمی

 • دست دادن: پوست آبنوسی

  دست دادن: پوست آبنوسی

 • دست دادن: پوست آبنوسی،‏ پوست سفید

  دست دادن: پوست آبنوسی،‏ پوست سفید

 • خواهش می‌کنم: پوست آبنوسی

  خواهش می‌کنم: پوست آبنوسی

 • دست‌های باز: پوست آبنوسی

  دست‌های باز: پوست آبنوسی

 • دست دادن: پوست آبنوسی،‏ پوست طلایی

  دست دادن: پوست آبنوسی،‏ پوست طلایی

 • دست دادن: پوست سفید،‏ پوست آبنوسی

  دست دادن: پوست سفید،‏ پوست آبنوسی

 • خودگرفت: پوست آبنوسی

  خودگرفت: پوست آبنوسی

 • نوشتن با دست: پوست آبنوسی

  نوشتن با دست: پوست آبنوسی

 • لاک زدن: پوست آبنوسی

  لاک زدن: پوست آبنوسی

 • سمعک در گوش: پوست آبنوسی

  سمعک در گوش: پوست آبنوسی

 • عضلهٔ بازو: پوست آبنوسی

  عضلهٔ بازو: پوست آبنوسی

 • لنگ: پوست آبنوسی

  لنگ: پوست آبنوسی

 • پا: پوست آبنوسی

  پا: پوست آبنوسی

 • بینی: پوست آبنوسی

  بینی: پوست آبنوسی

 • گوش: پوست آبنوسی

  گوش: پوست آبنوسی

 • پسر: پوست آبنوسی

  پسر: پوست آبنوسی

 • مرد: پوست آبنوسی،‏ موقرمز

  مرد: پوست آبنوسی،‏ موقرمز

 • زن: پوست آبنوسی،‏ موبور

  زن: پوست آبنوسی،‏ موبور

 • میان‌سال: پوست آبنوسی

  میان‌سال: پوست آبنوسی

 • پیرمرد: پوست آبنوسی

  پیرمرد: پوست آبنوسی

 • مرد: پوست آبنوسی،‏ ریش

  مرد: پوست آبنوسی،‏ ریش

 • شخص: پوست آبنوسی،‏ موقرمز

  شخص: پوست آبنوسی،‏ موقرمز

 • مرد: پوست آبنوسی

  مرد: پوست آبنوسی

 • آدم: پوست آبنوسی،‏ موبلوند

  آدم: پوست آبنوسی،‏ موبلوند

 • زن: پوست آبنوسی

  زن: پوست آبنوسی

 • دختر: پوست آبنوسی

  دختر: پوست آبنوسی

 • زن: پوست آبنوسی،‏ تاس

  زن: پوست آبنوسی،‏ تاس

 • مرد: پوست آبنوسی،‏ ریش‌دار

  مرد: پوست آبنوسی،‏ ریش‌دار

 • بچه: پوست آبنوسی

  بچه: پوست آبنوسی

 • شخص: پوست آبنوسی،‏ تاس

  شخص: پوست آبنوسی،‏ تاس

 • مرد: پوست آبنوسی،‏ تاس

  مرد: پوست آبنوسی،‏ تاس

 • مرد: پوست آبنوسی،‏ موسفید

  مرد: پوست آبنوسی،‏ موسفید

 • نوزاد: پوست آبنوسی

  نوزاد: پوست آبنوسی

 • پیرزن: پوست آبنوسی

  پیرزن: پوست آبنوسی

 • شخص: پوست آبنوسی،‏ موفرفری

  شخص: پوست آبنوسی،‏ موفرفری

 • زن: پوست آبنوسی،‏ ریش

  زن: پوست آبنوسی،‏ ریش

 • مرد: پوست آبنوسی،‏ مو بور

  مرد: پوست آبنوسی،‏ مو بور

 • زن: پوست آبنوسی،‏ موقرمز

  زن: پوست آبنوسی،‏ موقرمز

 • زن: پوست آبنوسی،‏ موفرفری

  زن: پوست آبنوسی،‏ موفرفری

 • زن: پوست آبنوسی،‏ موسفید

  زن: پوست آبنوسی،‏ موسفید

 • مرد: پوست آبنوسی،‏ موفرفری

  مرد: پوست آبنوسی،‏ موفرفری

 • شخص: پوست آبنوسی

  شخص: پوست آبنوسی

 • شخص: پوست آبنوسی،‏ موسفید

  شخص: پوست آبنوسی،‏ موسفید

 • مرد با کف دست به پیشانی می‌زند: پوست آبنوسی

  مرد با کف دست به پیشانی می‌زند: پوست آبنوسی

 • ابداً نه: پوست آبنوسی

  ابداً نه: پوست آبنوسی

 • زن نمی‌پذیرد: پوست آبنوسی

  زن نمی‌پذیرد: پوست آبنوسی

 • باشه: پوست آبنوسی

  باشه: پوست آبنوسی

 • مرد ناشنوا: پوست آبنوسی

  مرد ناشنوا: پوست آبنوسی

 • آدم ناشنوا: پوست آبنوسی

  آدم ناشنوا: پوست آبنوسی

 • زن کمک می‌کند: پوست آبنوسی

  زن کمک می‌کند: پوست آبنوسی

 • زن با کف دست به پیشانی می‌زند: پوست آبنوسی

  زن با کف دست به پیشانی می‌زند: پوست آبنوسی

 • مرد شانه بالا می‌اندازد: پوست آبنوسی

  مرد شانه بالا می‌اندازد: پوست آبنوسی

 • مرد اخم‌وتخم می‌کند: پوست آبنوسی

  مرد اخم‌وتخم می‌کند: پوست آبنوسی

 • آدم اخمو: پوست آبنوسی

  آدم اخمو: پوست آبنوسی

 • آماده کمک: پوست آبنوسی

  آماده کمک: پوست آبنوسی

 • مرد کمک می‌کند: پوست آبنوسی

  مرد کمک می‌کند: پوست آبنوسی

 • عذرخواهی: پوست آبنوسی

  عذرخواهی: پوست آبنوسی

 • مرد نمی‌پذیرد: پوست آبنوسی

  مرد نمی‌پذیرد: پوست آبنوسی

 • مرد تعظیم می‌کند: پوست آبنوسی

  مرد تعظیم می‌کند: پوست آبنوسی

 • با کف دست به پیشانی زدن: پوست آبنوسی

  با کف دست به پیشانی زدن: پوست آبنوسی

 • زن شانه بالا می‌اندازد: پوست آبنوسی

  زن شانه بالا می‌اندازد: پوست آبنوسی

 • زن می‌پذیرد: پوست آبنوسی

  زن می‌پذیرد: پوست آبنوسی

 • زن ناشنوا: پوست آبنوسی

  زن ناشنوا: پوست آبنوسی

 • زن دستش را بالا می‌برد: پوست آبنوسی

  زن دستش را بالا می‌برد: پوست آبنوسی

 • زن تعظیم می‌کند: پوست آبنوسی

  زن تعظیم می‌کند: پوست آبنوسی

 • زن اخم‌وتخم می‌کند: پوست آبنوسی

  زن اخم‌وتخم می‌کند: پوست آبنوسی

 • مرد می‌پذیرد: پوست آبنوسی

  مرد می‌پذیرد: پوست آبنوسی

 • شانه بالا انداختن: پوست آبنوسی

  شانه بالا انداختن: پوست آبنوسی

 • ای ول: پوست آبنوسی

  ای ول: پوست آبنوسی

 • مرد دستش را بالا می‌برد: پوست آبنوسی

  مرد دستش را بالا می‌برد: پوست آبنوسی

 • آدم ناراضی: پوست آبنوسی

  آدم ناراضی: پوست آبنوسی

 • زن اخم می‌کند: پوست آبنوسی

  زن اخم می‌کند: پوست آبنوسی

 • مرد اخم می‌کند: پوست آبنوسی

  مرد اخم می‌کند: پوست آبنوسی

هیچ نتیجه ای یافت نشد ، لطفاً سایر کلمات کلیدی جستجو را امتحان کنید