🔎
حالت نمایش
 • 🖼نمایش تصویر
 • 😃نمایش محلی
 • هنگامی که "نمایش تصویر" را انتخاب می کنید، این می تواند باعث شود ایموجی هایی که نمی توانند به طور معمول در دستگاه شما نمایش داده شوند، به صورت عکس نمایش داده شوند.

Emoji کپی و جایگذاری ✂📋- پوست روشن(حالت تصویر)

خانه > Emoji کپی

همه نمادهای ایموجی در اینجا جمع آوری شده اند و اکنون ایموجی می تواند در سیستم های IOS، Android، OSX و ویندوز نمایش داده شود. فقط نماد ✂ و 📋 به اپلیکیشن، اس ام اس، فیس بوک، توییتر و سایر نرم افزارهای اجتماعی، سپس می توانیم چت خوبی داشته باشیم. 👇روی Emoji Copy کلیک کنید

👌افراد و بدنکپی ایموجی

 • دست بالابرده: پوست روشن

  دست بالابرده: پوست روشن

 • تکان دادن دست: پوست روشن

  تکان دادن دست: پوست روشن

 • کف دست به پایین: پوست روشن

  کف دست به پایین: پوست روشن

 • دست فشاردهنده به سمت چپ: پوست روشن

  دست فشاردهنده به سمت چپ: پوست روشن

 • دست فشاردهنده به سمت راست: پوست روشن

  دست فشاردهنده به سمت راست: پوست روشن

 • پشت دست: پوست روشن

  پشت دست: پوست روشن

 • کف دست به بالا: پوست روشن

  کف دست به بالا: پوست روشن

 • سلام ولکان: پوست روشن

  سلام ولکان: پوست روشن

 • دست با انگشتان باز: پوست روشن

  دست با انگشتان باز: پوست روشن

 • دست به سمت چپ: پوست روشن

  دست به سمت چپ: پوست روشن

 • دست به سمت راست: پوست روشن

  دست به سمت راست: پوست روشن

 • مرد با کت و شلوار و پاپیون: پوست روشن

  مرد با کت و شلوار و پاپیون: پوست روشن

 • قاضی: پوست روشن

  قاضی: پوست روشن

 • دانشمند: پوست روشن

  دانشمند: پوست روشن

 • کارشناس فناوری مرد: پوست روشن

  کارشناس فناوری مرد: پوست روشن

 • خلبان مرد: پوست روشن

  خلبان مرد: پوست روشن

 • مردی که به بچه شیر می‌دهد: پوست روشن

  مردی که به بچه شیر می‌دهد: پوست روشن

 • کارشناس فناوری زن: پوست روشن

  کارشناس فناوری زن: پوست روشن

 • مرد عمامه‌دار: پوست روشن

  مرد عمامه‌دار: پوست روشن

 • فضانورد زن: پوست روشن

  فضانورد زن: پوست روشن

 • زن با تور عروس: پوست روشن

  زن با تور عروس: پوست روشن

 • زنی که به بچه شیر می‌دهد: پوست روشن

  زنی که به بچه شیر می‌دهد: پوست روشن

 • خواننده زن: پوست روشن

  خواننده زن: پوست روشن

 • دانشمند زن: پوست روشن

  دانشمند زن: پوست روشن

 • هنرمند زن: پوست روشن

  هنرمند زن: پوست روشن

 • تعمیرکار مرد: پوست روشن

  تعمیرکار مرد: پوست روشن

 • شاهزاده خانم: پوست روشن

  شاهزاده خانم: پوست روشن

 • زن با روسری: پوست روشن

  زن با روسری: پوست روشن

 • خواننده مرد: پوست روشن

  خواننده مرد: پوست روشن

 • آموزگار مرد: پوست روشن

  آموزگار مرد: پوست روشن

 • آشپز مرد: پوست روشن

  آشپز مرد: پوست روشن

 • نینجا: پوست روشن

  نینجا: پوست روشن

 • گارد نظامی: پوست روشن

  گارد نظامی: پوست روشن

 • گارد مرد: پوست روشن

  گارد مرد: پوست روشن

 • شخص با کت و شلوار و پاپیون: پوست روشن

  شخص با کت و شلوار و پاپیون: پوست روشن

 • مرد با تور عروس: پوست روشن

  مرد با تور عروس: پوست روشن

 • مکانیک: پوست روشن

  مکانیک: پوست روشن

 • خلبان: پوست روشن

  خلبان: پوست روشن

 • زن باردار: پوست روشن

  زن باردار: پوست روشن

 • آشپز زن: پوست روشن

  آشپز زن: پوست روشن

 • دانشجوی زن: پوست روشن

  دانشجوی زن: پوست روشن

 • خلبان زن: پوست روشن

  خلبان زن: پوست روشن

 • آموزگار زن: پوست روشن

  آموزگار زن: پوست روشن

 • مرد با دستار: پوست روشن

  مرد با دستار: پوست روشن

 • زن با دستار: پوست روشن

  زن با دستار: پوست روشن

 • شخص با تور عروس: پوست روشن

  شخص با تور عروس: پوست روشن

 • آتش‌نشان مرد: پوست روشن

  آتش‌نشان مرد: پوست روشن

 • هنرمند مرد: پوست روشن

  هنرمند مرد: پوست روشن

 • کارگر کارخانه مرد: پوست روشن

  کارگر کارخانه مرد: پوست روشن

 • کارمند مرد: پوست روشن

  کارمند مرد: پوست روشن

 • فضانورد مرد: پوست روشن

  فضانورد مرد: پوست روشن

 • کارگر: پوست روشن

  کارگر: پوست روشن

 • کارگر ساختمانی زن: پوست روشن

  کارگر ساختمانی زن: پوست روشن

 • قاضی مرد: پوست روشن

  قاضی مرد: پوست روشن

 • فضانورد: پوست روشن

  فضانورد: پوست روشن

 • کارمند: پوست روشن

  کارمند: پوست روشن

 • شاهزاده: پوست روشن

  شاهزاده: پوست روشن

 • آدم باردار: پوست روشن

  آدم باردار: پوست روشن

 • آدم تاج‌دار: پوست روشن

  آدم تاج‌دار: پوست روشن

 • مرد باردار: پوست روشن

  مرد باردار: پوست روشن

 • تعمیرکار زن: پوست روشن

  تعمیرکار زن: پوست روشن

 • کارگر کارخانه زن: پوست روشن

  کارگر کارخانه زن: پوست روشن

 • کارمند زن: پوست روشن

  کارمند زن: پوست روشن

 • پلیس مرد: پوست روشن

  پلیس مرد: پوست روشن

 • پلیس: پوست روشن

  پلیس: پوست روشن

 • مأمور بهداشت: پوست روشن

  مأمور بهداشت: پوست روشن

 • قاضی زن: پوست روشن

  قاضی زن: پوست روشن

 • کارگر ساختمانی مرد: پوست روشن

  کارگر ساختمانی مرد: پوست روشن

 • مرد با کلاه چینی: پوست روشن

  مرد با کلاه چینی: پوست روشن

 • تغذیه با شیر مادر: پوست روشن

  تغذیه با شیر مادر: پوست روشن

 • معلم: پوست روشن

  معلم: پوست روشن

 • کارگر کارخانه: پوست روشن

  کارگر کارخانه: پوست روشن

 • متخصص: پوست روشن

  متخصص: پوست روشن

 • دانش‌آموز: پوست روشن

  دانش‌آموز: پوست روشن

 • خواننده: پوست روشن

  خواننده: پوست روشن

 • هنرمند: پوست روشن

  هنرمند: پوست روشن

 • مأمور آتش‌نشانی: پوست روشن

  مأمور آتش‌نشانی: پوست روشن

 • کارآگاه: پوست روشن

  کارآگاه: پوست روشن

 • کارآگاه زن: پوست روشن

  کارآگاه زن: پوست روشن

 • دانشمند مرد: پوست روشن

  دانشمند مرد: پوست روشن

 • دانشجوی مرد: پوست روشن

  دانشجوی مرد: پوست روشن

 • زن با کت و شلوار و پاپیون: پوست روشن

  زن با کت و شلوار و پاپیون: پوست روشن

 • کشاورز: پوست روشن

  کشاورز: پوست روشن

 • آشپز: پوست روشن

  آشپز: پوست روشن

 • شخصی که به بچه شیر می‌دهد: پوست روشن

  شخصی که به بچه شیر می‌دهد: پوست روشن

 • کارآگاه مرد: پوست روشن

  کارآگاه مرد: پوست روشن

 • مددکار بهداشت مرد: پوست روشن

  مددکار بهداشت مرد: پوست روشن

 • مددکار بهداشت زن: پوست روشن

  مددکار بهداشت زن: پوست روشن

 • آتش‌نشان زن: پوست روشن

  آتش‌نشان زن: پوست روشن

 • کشاورز زن: پوست روشن

  کشاورز زن: پوست روشن

 • گارد زن: پوست روشن

  گارد زن: پوست روشن

 • کشاورز مرد: پوست روشن

  کشاورز مرد: پوست روشن

 • پلیس زن: پوست روشن

  پلیس زن: پوست روشن

 • دریامردمان: پوست روشن

  دریامردمان: پوست روشن

 • دریامرد: پوست روشن

  دریامرد: پوست روشن

 • دراکولای زن: پوست روشن

  دراکولای زن: پوست روشن

 • اِلف زن: پوست روشن

  اِلف زن: پوست روشن

 • ابرقهرمان زن: پوست روشن

  ابرقهرمان زن: پوست روشن

 • ابرشرور: پوست روشن

  ابرشرور: پوست روشن

 • پری زن: پوست روشن

  پری زن: پوست روشن

 • پری مرد: پوست روشن

  پری مرد: پوست روشن

 • ساحر: پوست روشن

  ساحر: پوست روشن

 • اِلف مرد: پوست روشن

  اِلف مرد: پوست روشن

 • خون‌آشام مرد: پوست روشن

  خون‌آشام مرد: پوست روشن

 • اِلف: پوست روشن

  اِلف: پوست روشن

 • مامان نوئل: پوست روشن

  مامان نوئل: پوست روشن

 • بابا نوئل: پوست روشن

  بابا نوئل: پوست روشن

 • ساحر زن: پوست روشن

  ساحر زن: پوست روشن

 • خون‌آشام: پوست روشن

  خون‌آشام: پوست روشن

 • پری دریایی: پوست روشن

  پری دریایی: پوست روشن

 • پری: پوست روشن

  پری: پوست روشن

 • ابرقهرمان: پوست روشن

  ابرقهرمان: پوست روشن

 • ابرقهرمان مرد: پوست روشن

  ابرقهرمان مرد: پوست روشن

 • ابرشرور زن: پوست روشن

  ابرشرور زن: پوست روشن

 • ابرشرور مرد: پوست روشن

  ابرشرور مرد: پوست روشن

 • نوئل: پوست روشن

  نوئل: پوست روشن

 • ساحر مرد: پوست روشن

  ساحر مرد: پوست روشن

 • فرشته کوچولو: پوست روشن

  فرشته کوچولو: پوست روشن

 • شخصی با صندلی چرخ‌دار دستی: پوست روشن

  شخصی با صندلی چرخ‌دار دستی: پوست روشن

 • ماساژ صورت مرد: پوست روشن

  ماساژ صورت مرد: پوست روشن

 • رقاص: پوست روشن

  رقاص: پوست روشن

 • ماساژ صورت: پوست روشن

  ماساژ صورت: پوست روشن

 • آدم ایستاده: پوست روشن

  آدم ایستاده: پوست روشن

 • مرد در حمام بخار: پوست روشن

  مرد در حمام بخار: پوست روشن

 • فردی در حمام بخار: پوست روشن

  فردی در حمام بخار: پوست روشن

 • مرد با عصای سفید: پوست روشن

  مرد با عصای سفید: پوست روشن

 • مردی با رنگ پوست نسبتاً روشن در ویلچر برقی رو به راست

  مردی با رنگ پوست نسبتاً روشن در ویلچر برقی رو به راست

 • زنی با رنگ پوست نسبتاً روشن و عصای سفید رو به راست

  زنی با رنگ پوست نسبتاً روشن و عصای سفید رو به راست

 • زن در صندلی چرخ‌دار برقی: پوست روشن

  زن در صندلی چرخ‌دار برقی: پوست روشن

 • مرد زانوزده: پوست روشن

  مرد زانوزده: پوست روشن

 • زن زانوزده: پوست روشن

  زن زانوزده: پوست روشن

 • ماساژ صورت زن: پوست روشن

  ماساژ صورت زن: پوست روشن

 • آرایشگاه: پوست روشن

  آرایشگاه: پوست روشن

 • زن کوه‌نوردی می‌کند: پوست روشن

  زن کوه‌نوردی می‌کند: پوست روشن

 • عابر پیاده: پوست روشن

  عابر پیاده: پوست روشن

 • زن پیاده‌روی می‌کند: پوست روشن

  زن پیاده‌روی می‌کند: پوست روشن

 • زنی با رنگ پوست نسبتاً روشن که به سمت راست راه می‌رود

  زنی با رنگ پوست نسبتاً روشن که به سمت راست راه می‌رود

 • مرد ایستاده: پوست روشن

  مرد ایستاده: پوست روشن

 • مرد دونده: پوست روشن

  مرد دونده: پوست روشن

 • فردی با رنگ پوست نسبتاً روشن در ویلچر دستی رو به راست

  فردی با رنگ پوست نسبتاً روشن در ویلچر دستی رو به راست

 • پرواز مرد با لباس رسمی: پوست روشن

  پرواز مرد با لباس رسمی: پوست روشن

 • مرد در صندلی چرخ‌دار دستی: پوست روشن

  مرد در صندلی چرخ‌دار دستی: پوست روشن

 • مردی با رنگ پوست نسبتاً روشن در ویلچر دستی رو به راست

  مردی با رنگ پوست نسبتاً روشن در ویلچر دستی رو به راست

 • مردی با رنگ پوست نسبتاً روشن و عصای سفید رو به راست

  مردی با رنگ پوست نسبتاً روشن و عصای سفید رو به راست

 • زنی با رنگ پوست نسبتاً روشن در ویلچر برقی رو به راست

  زنی با رنگ پوست نسبتاً روشن در ویلچر برقی رو به راست

 • مرد درحال رقص: پوست روشن

  مرد درحال رقص: پوست روشن

 • زن مو کوتاه می‌کند: پوست روشن

  زن مو کوتاه می‌کند: پوست روشن

 • مرد مو کوتاه می‌کند: پوست روشن

  مرد مو کوتاه می‌کند: پوست روشن

 • فردی با رنگ پوست نسبتاً روشن که به سمت راست می‌دود

  فردی با رنگ پوست نسبتاً روشن که به سمت راست می‌دود

 • آدم زانوزده: پوست روشن

  آدم زانوزده: پوست روشن

 • زن در حمام بخار: پوست روشن

  زن در حمام بخار: پوست روشن

 • مرد کوه‌نوردی می‌کند: پوست روشن

  مرد کوه‌نوردی می‌کند: پوست روشن

 • فردی با رنگ پوست نسبتاً روشن در ویلچر برقی رو به راست

  فردی با رنگ پوست نسبتاً روشن در ویلچر برقی رو به راست

 • مردی با رنگ پوست نسبتاً روشن که به سمت راست می‌دود

  مردی با رنگ پوست نسبتاً روشن که به سمت راست می‌دود

 • زن در صندلی چرخ‌دار دستی: پوست روشن

  زن در صندلی چرخ‌دار دستی: پوست روشن

 • زن با عصای سفید: پوست روشن

  زن با عصای سفید: پوست روشن

 • زنی با رنگ پوست نسبتاً روشن که به سمت راست زانو زده است

  زنی با رنگ پوست نسبتاً روشن که به سمت راست زانو زده است

 • زن ایستاده: پوست روشن

  زن ایستاده: پوست روشن

 • فردی با رنگ پوست نسبتاً روشن که به سمت راست راه می‌رود

  فردی با رنگ پوست نسبتاً روشن که به سمت راست راه می‌رود

 • مردی با رنگ پوست نسبتاً روشن که به سمت راست راه می‌رود

  مردی با رنگ پوست نسبتاً روشن که به سمت راست راه می‌رود

 • شخصی با صندلی چرخ‌دار موتوری: پوست روشن

  شخصی با صندلی چرخ‌دار موتوری: پوست روشن

 • مرد در صندلی چرخ‌دار برقی: پوست روشن

  مرد در صندلی چرخ‌دار برقی: پوست روشن

 • مرد پیاده‌روی می‌کند: پوست روشن

  مرد پیاده‌روی می‌کند: پوست روشن

 • شخصی با عصای راهنما: پوست روشن

  شخصی با عصای راهنما: پوست روشن

 • فردی با رنگ پوست نسبتاً روشن و عصای سفید رو به راست

  فردی با رنگ پوست نسبتاً روشن و عصای سفید رو به راست

 • فردی کوه‌نوردی می‌کند: پوست روشن

  فردی کوه‌نوردی می‌کند: پوست روشن

 • زن دونده: پوست روشن

  زن دونده: پوست روشن

 • زنی با رنگ پوست نسبتاً روشن که به سمت راست می‌دود

  زنی با رنگ پوست نسبتاً روشن که به سمت راست می‌دود

 • دونده: پوست روشن

  دونده: پوست روشن

 • زنی با رنگ پوست نسبتاً روشن در ویلچر دستی رو به راست

  زنی با رنگ پوست نسبتاً روشن در ویلچر دستی رو به راست

 • فردی با رنگ پوست نسبتاً روشن که به سمت راست زانو زده است

  فردی با رنگ پوست نسبتاً روشن که به سمت راست زانو زده است

 • مردی با رنگ پوست نسبتاً روشن که به سمت راست زانو زده است

  مردی با رنگ پوست نسبتاً روشن که به سمت راست زانو زده است

 • گلف‌باز مرد: پوست روشن

  گلف‌باز مرد: پوست روشن

 • پاروزن مرد: پوست روشن

  پاروزن مرد: پوست روشن

 • موج‌سوار مرد: پوست روشن

  موج‌سوار مرد: پوست روشن

 • موج‌سوار: پوست روشن

  موج‌سوار: پوست روشن

 • مرد ژانگولربازی می‌کند: پوست روشن

  مرد ژانگولربازی می‌کند: پوست روشن

 • وزنه‌بردار: پوست روشن

  وزنه‌بردار: پوست روشن

 • شناگر: پوست روشن

  شناگر: پوست روشن

 • مرد و توپ: پوست روشن

  مرد و توپ: پوست روشن

 • شخص با توپ: پوست روشن

  شخص با توپ: پوست روشن

 • هندبالیست مرد: پوست روشن

  هندبالیست مرد: پوست روشن

 • زن و دوچرخه‌سواری کوهستان: پوست روشن

  زن و دوچرخه‌سواری کوهستان: پوست روشن

 • وزنه‌بردار زن: پوست روشن

  وزنه‌بردار زن: پوست روشن

 • شناگر مرد: پوست روشن

  شناگر مرد: پوست روشن

 • موج‌سوار زن: پوست روشن

  موج‌سوار زن: پوست روشن

 • مردِ چرخ‌وفلک‌زن: پوست روشن

  مردِ چرخ‌وفلک‌زن: پوست روشن

 • دوچرخه‌سوار: پوست روشن

  دوچرخه‌سوار: پوست روشن

 • وزنه‌بردار مرد: پوست روشن

  وزنه‌بردار مرد: پوست روشن

 • زنِ چرخ‌وفلک‌زن: پوست روشن

  زنِ چرخ‌وفلک‌زن: پوست روشن

 • واترپلو: پوست روشن

  واترپلو: پوست روشن

 • هندبالیست زن: پوست روشن

  هندبالیست زن: پوست روشن

 • گلف‌باز زن: پوست روشن

  گلف‌باز زن: پوست روشن

 • دوچرخه‌سوار زن: پوست روشن

  دوچرخه‌سوار زن: پوست روشن

 • زن و توپ: پوست روشن

  زن و توپ: پوست روشن

 • ژانگولربازی: پوست روشن

  ژانگولربازی: پوست روشن

 • زن ژانگولربازی می‌کند: پوست روشن

  زن ژانگولربازی می‌کند: پوست روشن

 • قایق پارویی: پوست روشن

  قایق پارویی: پوست روشن

 • پاروزن زن: پوست روشن

  پاروزن زن: پوست روشن

 • مرد و دوچرخه‌سواری کوهستان: پوست روشن

  مرد و دوچرخه‌سواری کوهستان: پوست روشن

 • واترپلو مردان: پوست روشن

  واترپلو مردان: پوست روشن

 • واترپلو زنان: پوست روشن

  واترپلو زنان: پوست روشن

 • گلف‌باز: پوست روشن

  گلف‌باز: پوست روشن

 • مسابقه اسب‌سواری: پوست روشن

  مسابقه اسب‌سواری: پوست روشن

 • شناگر زن: پوست روشن

  شناگر زن: پوست روشن

 • حرکت چرخ و فلک: پوست روشن

  حرکت چرخ و فلک: پوست روشن

 • دوچرخه کوهستان: پوست روشن

  دوچرخه کوهستان: پوست روشن

 • دوچرخه‌سوار مرد: پوست روشن

  دوچرخه‌سوار مرد: پوست روشن

 • اسنوبرد: پوست روشن

  اسنوبرد: پوست روشن

 • هندبال: پوست روشن

  هندبال: پوست روشن

 • فرد در تختخواب: پوست روشن

  فرد در تختخواب: پوست روشن

 • فرد در حالت خلسه: پوست روشن

  فرد در حالت خلسه: پوست روشن

 • مرد در حالت خلسه: پوست روشن

  مرد در حالت خلسه: پوست روشن

 • فرد در وان: پوست روشن

  فرد در وان: پوست روشن

 • زن در حالت خلسه: پوست روشن

  زن در حالت خلسه: پوست روشن

 • دو مرد دست در دست: پوست آبنوسی،‏ پوست روشن

  دو مرد دست در دست: پوست آبنوسی،‏ پوست روشن

 • اشخاصی دست در دست هم: پوست روشن

  اشخاصی دست در دست هم: پوست روشن

 • زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست سفید

  زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست سفید

 • بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست طلایی

  بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست طلایی

 • دو مرد دست در دست: پوست روشن،‏ پوست گندمی

  دو مرد دست در دست: پوست روشن،‏ پوست گندمی

 • دو مرد دست در دست: پوست سفید،‏ پوست روشن

  دو مرد دست در دست: پوست سفید،‏ پوست روشن

 • زوج عاشق: زن،‏ زن، و پوست روشن

  زوج عاشق: زن،‏ زن، و پوست روشن

 • بوسه: زن،‏ زن، و پوست روشن

  بوسه: زن،‏ زن، و پوست روشن

 • زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست گندمی

  زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست گندمی

 • بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست سفید

  بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست سفید

 • زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست روشن

  زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست روشن

 • زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست سفید، و پوست روشن

  زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست سفید، و پوست روشن

 • بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست روشن

  بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست روشن

 • زن و مرد دست در‌ دست: پوست روشن،‏ پوست گندمی

  زن و مرد دست در‌ دست: پوست روشن،‏ پوست گندمی

 • دو زن دست در دست: پوست روشن،‏ پوست سفید

  دو زن دست در دست: پوست روشن،‏ پوست سفید

 • بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست طلایی، و پوست روشن

  بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست طلایی، و پوست روشن

 • زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست روشن

  زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست روشن

 • زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن

  زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن

 • بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن

  بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن

 • زن و مرد دست در‌ دست: پوست آبنوسی،‏ پوست روشن

  زن و مرد دست در‌ دست: پوست آبنوسی،‏ پوست روشن

 • دو زن دست در دست: پوست آبنوسی،‏ پوست روشن

  دو زن دست در دست: پوست آبنوسی،‏ پوست روشن

 • دو زن دست در دست: پوست روشن،‏ پوست آبنوسی

  دو زن دست در دست: پوست روشن،‏ پوست آبنوسی

 • زوج عاشق: زن،‏ مرد، و پوست روشن

  زوج عاشق: زن،‏ مرد، و پوست روشن

 • بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست روشن، و پوست طلایی

  بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست روشن، و پوست طلایی

 • اشخاصی دست در دست هم: پوست طلایی،‏ پوست روشن

  اشخاصی دست در دست هم: پوست طلایی،‏ پوست روشن

 • بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست روشن

  بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست روشن

 • دو مرد دست در دست: پوست روشن،‏ پوست سفید

  دو مرد دست در دست: پوست روشن،‏ پوست سفید

 • بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست روشن

  بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست روشن

 • بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست گندمی، و پوست روشن

  بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست گندمی، و پوست روشن

 • زن و مرد دست در‌ دست: پوست سفید،‏ پوست روشن

  زن و مرد دست در‌ دست: پوست سفید،‏ پوست روشن

 • بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست سفید، و پوست روشن

  بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست سفید، و پوست روشن

 • زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست طلایی

  زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست طلایی

 • زن و مرد دست در‌ دست: پوست روشن

  زن و مرد دست در‌ دست: پوست روشن

 • زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن

  زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن

 • زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست روشن

  زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست روشن

 • بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن

  بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن

 • زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست گندمی، و پوست روشن

  زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست گندمی، و پوست روشن

 • بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست سفید، و پوست روشن

  بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست سفید، و پوست روشن

 • زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن

  زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن

 • بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن

  بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن

 • زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی

  زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی

 • اشخاصی دست در دست هم: پوست روشن،‏ پوست گندمی

  اشخاصی دست در دست هم: پوست روشن،‏ پوست گندمی

 • اشخاصی دست در دست هم: پوست روشن،‏ پوست طلایی

  اشخاصی دست در دست هم: پوست روشن،‏ پوست طلایی

 • بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست روشن

  بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست روشن

 • زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست سفید

  زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست سفید

 • زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی

  زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی

 • زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست روشن، و پوست سفید

  زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست روشن، و پوست سفید

 • زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست روشن، و پوست گندمی

  زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست روشن، و پوست گندمی

 • بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی

  بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی

 • زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست گندمی، و پوست روشن

  زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست گندمی، و پوست روشن

 • دو مرد دست در دست: پوست روشن،‏ پوست طلایی

  دو مرد دست در دست: پوست روشن،‏ پوست طلایی

 • دو مرد دست در دست: پوست روشن،‏ پوست آبنوسی

  دو مرد دست در دست: پوست روشن،‏ پوست آبنوسی

 • بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست گندمی

  بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست گندمی

 • زوج عاشق: مرد،‏ مرد، و پوست روشن

  زوج عاشق: مرد،‏ مرد، و پوست روشن

 • زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی

  زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی

 • دو زن دست در دست: پوست روشن،‏ پوست طلایی

  دو زن دست در دست: پوست روشن،‏ پوست طلایی

 • دو زن دست در دست: پوست روشن،‏ پوست گندمی

  دو زن دست در دست: پوست روشن،‏ پوست گندمی

 • دو مرد دست در دست: پوست گندمی،‏ پوست روشن

  دو مرد دست در دست: پوست گندمی،‏ پوست روشن

 • زن و مرد دست در‌ دست: پوست طلایی،‏ پوست روشن

  زن و مرد دست در‌ دست: پوست طلایی،‏ پوست روشن

 • بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست روشن

  بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست طلایی، و پوست روشن

 • دو مرد دست در دست: پوست روشن

  دو مرد دست در دست: پوست روشن

 • بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست گندمی، و پوست روشن

  بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست گندمی، و پوست روشن

 • بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست روشن، و پوست گندمی

  بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست روشن، و پوست گندمی

 • بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی

  بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی

 • زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست روشن، و پوست طلایی

  زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست روشن، و پوست طلایی

 • بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست روشن، و پوست سفید

  بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست روشن، و پوست سفید

 • اشخاصی دست در دست هم: پوست روشن،‏ پوست سفید

  اشخاصی دست در دست هم: پوست روشن،‏ پوست سفید

 • اشخاصی دست در دست هم: پوست آبنوسی،‏ پوست روشن

  اشخاصی دست در دست هم: پوست آبنوسی،‏ پوست روشن

 • دو زن دست در دست: پوست سفید،‏ پوست روشن

  دو زن دست در دست: پوست سفید،‏ پوست روشن

 • زن و مرد دست در‌ دست: پوست روشن،‏ پوست سفید

  زن و مرد دست در‌ دست: پوست روشن،‏ پوست سفید

 • زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست طلایی

  زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست طلایی

 • بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست طلایی

  بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست طلایی

 • زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست روشن، و پوست طلایی

  زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست روشن، و پوست طلایی

 • بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی

  بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی

 • بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست طلایی، و پوست روشن

  بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست طلایی، و پوست روشن

 • دو زن دست در دست: پوست روشن

  دو زن دست در دست: پوست روشن

 • زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست طلایی، و پوست روشن

  زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست طلایی، و پوست روشن

 • دو زن دست در دست: پوست طلایی،‏ پوست روشن

  دو زن دست در دست: پوست طلایی،‏ پوست روشن

 • دو زن دست در دست: پوست گندمی،‏ پوست روشن

  دو زن دست در دست: پوست گندمی،‏ پوست روشن

 • بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن

  بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن

 • زن و مرد دست در‌ دست: پوست گندمی،‏ پوست روشن

  زن و مرد دست در‌ دست: پوست گندمی،‏ پوست روشن

 • بوسه: پوست روشن

  بوسه: پوست روشن

 • زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست گندمی

  زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست گندمی

 • بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست سفید

  بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست سفید

 • دو مرد دست در دست: پوست طلایی،‏ پوست روشن

  دو مرد دست در دست: پوست طلایی،‏ پوست روشن

 • بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی

  بوسه: مرد،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی

 • زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست روشن، و پوست سفید

  زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست روشن، و پوست سفید

 • اشخاصی دست در دست هم: پوست روشن،‏ پوست آبنوسی

  اشخاصی دست در دست هم: پوست روشن،‏ پوست آبنوسی

 • زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن

  زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست آبنوسی، و پوست روشن

 • زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست روشن

  زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست روشن

 • زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست سفید، و پوست روشن

  زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست سفید، و پوست روشن

 • بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست روشن

  بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست روشن

 • زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست طلایی، و پوست روشن

  زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست طلایی، و پوست روشن

 • زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست روشن، و پوست گندمی

  زوج عاشق: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست روشن، و پوست گندمی

 • بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست روشن، و پوست طلایی

  بوسه: بزرگسال،‏ بزرگسال،‏ پوست روشن، و پوست طلایی

 • اشخاصی دست در دست هم: پوست سفید،‏ پوست روشن

  اشخاصی دست در دست هم: پوست سفید،‏ پوست روشن

 • زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست روشن

  زوج عاشق: زن،‏ مرد،‏ پوست گندمی، و پوست روشن

 • زن و مرد دست در‌ دست: پوست روشن،‏ پوست طلایی

  زن و مرد دست در‌ دست: پوست روشن،‏ پوست طلایی

 • زن و مرد دست در‌ دست: پوست روشن،‏ پوست آبنوسی

  زن و مرد دست در‌ دست: پوست روشن،‏ پوست آبنوسی

 • زوج عاشق: پوست روشن

  زوج عاشق: پوست روشن

 • اشخاصی دست در دست هم: پوست گندمی،‏ پوست روشن

  اشخاصی دست در دست هم: پوست گندمی،‏ پوست روشن

 • بوسه: مرد،‏ مرد، و پوست روشن

  بوسه: مرد،‏ مرد، و پوست روشن

 • زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست روشن

  زوج عاشق: مرد،‏ مرد،‏ پوست سفید، و پوست روشن

 • بوسه: زن،‏ مرد، و پوست روشن

  بوسه: زن،‏ مرد، و پوست روشن

 • بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست گندمی

  بوسه: زن،‏ مرد،‏ پوست روشن، و پوست گندمی

 • بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست روشن، و پوست سفید

  بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست روشن، و پوست سفید

 • بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست روشن، و پوست گندمی

  بوسه: زن،‏ زن،‏ پوست روشن، و پوست گندمی

 • زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی

  زوج عاشق: زن،‏ زن،‏ پوست روشن، و پوست آبنوسی

 • نماد شاخ: پوست روشن

  نماد شاخ: پوست روشن

 • دست به شکل تلفن: پوست روشن

  دست به شکل تلفن: پوست روشن

 • علامت دوستت دارم: پوست روشن

  علامت دوستت دارم: پوست روشن

 • علامت پیروزی: پوست روشن

  علامت پیروزی: پوست روشن

 • انگشتان جمع‌شده: پوست روشن

  انگشتان جمع‌شده: پوست روشن

 • دست با انگشت اشاره و شست متقاطع: پوست روشن

  دست با انگشت اشاره و شست متقاطع: پوست روشن

 • دست در حال نیشگون گرفتن: پوست روشن

  دست در حال نیشگون گرفتن: پوست روشن

 • علامت اوکی: پوست روشن

  علامت اوکی: پوست روشن

 • انگشتان گره خورده: پوست روشن

  انگشتان گره خورده: پوست روشن

 • اشاره به بیننده: پوست روشن

  اشاره به بیننده: پوست روشن

 • اشاره به بالا: پوست روشن

  اشاره به بالا: پوست روشن

 • اشاره به راست: پوست روشن

  اشاره به راست: پوست روشن

 • اشاره به بالا با پشت دست: پوست روشن

  اشاره به بالا با پشت دست: پوست روشن

 • اشاره به پایین: پوست روشن

  اشاره به پایین: پوست روشن

 • انگشت میانه: پوست روشن

  انگشت میانه: پوست روشن

 • اشاره به چپ: پوست روشن

  اشاره به چپ: پوست روشن

 • نپسندیدن: پوست روشن

  نپسندیدن: پوست روشن

 • پسندیدن: پوست روشن

  پسندیدن: پوست روشن

 • مشت کردن: پوست روشن

  مشت کردن: پوست روشن

 • مشت گره‌کرده: پوست روشن

  مشت گره‌کرده: پوست روشن

 • مشت به چپ: پوست روشن

  مشت به چپ: پوست روشن

 • مشت به راست: پوست روشن

  مشت به راست: پوست روشن

 • دست زدن: پوست روشن

  دست زدن: پوست روشن

 • دست دادن: پوست روشن،‏ پوست گندمی

  دست دادن: پوست روشن،‏ پوست گندمی

 • دست دادن: پوست روشن،‏ پوست آبنوسی

  دست دادن: پوست روشن،‏ پوست آبنوسی

 • دست دادن: پوست طلایی،‏ پوست روشن

  دست دادن: پوست طلایی،‏ پوست روشن

 • خواهش می‌کنم: پوست روشن

  خواهش می‌کنم: پوست روشن

 • دست دادن: پوست روشن

  دست دادن: پوست روشن

 • دست دادن: پوست روشن،‏ پوست سفید

  دست دادن: پوست روشن،‏ پوست سفید

 • دست دادن: پوست آبنوسی،‏ پوست روشن

  دست دادن: پوست آبنوسی،‏ پوست روشن

 • دست دادن: پوست گندمی،‏ پوست روشن

  دست دادن: پوست گندمی،‏ پوست روشن

 • دست دعا: پوست روشن

  دست دعا: پوست روشن

 • دست دادن: پوست سفید،‏ پوست روشن

  دست دادن: پوست سفید،‏ پوست روشن

 • دست دادن: پوست روشن،‏ پوست طلایی

  دست دادن: پوست روشن،‏ پوست طلایی

 • دست‌های بالا آورده: پوست روشن

  دست‌های بالا آورده: پوست روشن

 • دست‌های باز: پوست روشن

  دست‌های باز: پوست روشن

 • شکل قلب با دست: پوست روشن

  شکل قلب با دست: پوست روشن

 • نوشتن با دست: پوست روشن

  نوشتن با دست: پوست روشن

 • لاک زدن: پوست روشن

  لاک زدن: پوست روشن

 • خودگرفت: پوست روشن

  خودگرفت: پوست روشن

 • لنگ: پوست روشن

  لنگ: پوست روشن

 • پا: پوست روشن

  پا: پوست روشن

 • گوش: پوست روشن

  گوش: پوست روشن

 • سمعک در گوش: پوست روشن

  سمعک در گوش: پوست روشن

 • بینی: پوست روشن

  بینی: پوست روشن

 • عضلهٔ بازو: پوست روشن

  عضلهٔ بازو: پوست روشن

 • شخص: پوست روشن،‏ تاس

  شخص: پوست روشن،‏ تاس

 • مرد: پوست روشن،‏ موسفید

  مرد: پوست روشن،‏ موسفید

 • زن: پوست روشن،‏ موبور

  زن: پوست روشن،‏ موبور

 • زن: پوست روشن،‏ موقرمز

  زن: پوست روشن،‏ موقرمز

 • زن: پوست روشن،‏ تاس

  زن: پوست روشن،‏ تاس

 • زن: پوست روشن،‏ موسفید

  زن: پوست روشن،‏ موسفید

 • میان‌سال: پوست روشن

  میان‌سال: پوست روشن

 • پیرمرد: پوست روشن

  پیرمرد: پوست روشن

 • مرد: پوست روشن،‏ مو بور

  مرد: پوست روشن،‏ مو بور

 • شخص: پوست روشن،‏ موفرفری

  شخص: پوست روشن،‏ موفرفری

 • پیرزن: پوست روشن

  پیرزن: پوست روشن

 • نوزاد: پوست روشن

  نوزاد: پوست روشن

 • مرد: پوست روشن،‏ موفرفری

  مرد: پوست روشن،‏ موفرفری

 • مرد: پوست روشن،‏ تاس

  مرد: پوست روشن،‏ تاس

 • مرد: پوست روشن

  مرد: پوست روشن

 • زن: پوست روشن،‏ موفرفری

  زن: پوست روشن،‏ موفرفری

 • زن: پوست روشن

  زن: پوست روشن

 • زن: پوست روشن،‏ ریش

  زن: پوست روشن،‏ ریش

 • مرد: پوست روشن،‏ ریش

  مرد: پوست روشن،‏ ریش

 • مرد: پوست روشن،‏ ریش‌دار

  مرد: پوست روشن،‏ ریش‌دار

 • شخص: پوست روشن

  شخص: پوست روشن

 • شخص: پوست روشن،‏ موقرمز

  شخص: پوست روشن،‏ موقرمز

 • شخص: پوست روشن،‏ موسفید

  شخص: پوست روشن،‏ موسفید

 • مرد: پوست روشن،‏ موقرمز

  مرد: پوست روشن،‏ موقرمز

 • پسر: پوست روشن

  پسر: پوست روشن

 • آدم: پوست روشن،‏ موبلوند

  آدم: پوست روشن،‏ موبلوند

 • دختر: پوست روشن

  دختر: پوست روشن

 • بچه: پوست روشن

  بچه: پوست روشن

 • آماده کمک: پوست روشن

  آماده کمک: پوست روشن

 • مرد شانه بالا می‌اندازد: پوست روشن

  مرد شانه بالا می‌اندازد: پوست روشن

 • مرد نمی‌پذیرد: پوست روشن

  مرد نمی‌پذیرد: پوست روشن

 • زن نمی‌پذیرد: پوست روشن

  زن نمی‌پذیرد: پوست روشن

 • زن می‌پذیرد: پوست روشن

  زن می‌پذیرد: پوست روشن

 • زن کمک می‌کند: پوست روشن

  زن کمک می‌کند: پوست روشن

 • زن دستش را بالا می‌برد: پوست روشن

  زن دستش را بالا می‌برد: پوست روشن

 • مرد با کف دست به پیشانی می‌زند: پوست روشن

  مرد با کف دست به پیشانی می‌زند: پوست روشن

 • مرد ناشنوا: پوست روشن

  مرد ناشنوا: پوست روشن

 • زن ناشنوا: پوست روشن

  زن ناشنوا: پوست روشن

 • زن اخم‌وتخم می‌کند: پوست روشن

  زن اخم‌وتخم می‌کند: پوست روشن

 • آدم ناراضی: پوست روشن

  آدم ناراضی: پوست روشن

 • مرد می‌پذیرد: پوست روشن

  مرد می‌پذیرد: پوست روشن

 • مرد دستش را بالا می‌برد: پوست روشن

  مرد دستش را بالا می‌برد: پوست روشن

 • آدم اخمو: پوست روشن

  آدم اخمو: پوست روشن

 • عذرخواهی: پوست روشن

  عذرخواهی: پوست روشن

 • ابداً نه: پوست روشن

  ابداً نه: پوست روشن

 • ای ول: پوست روشن

  ای ول: پوست روشن

 • مرد تعظیم می‌کند: پوست روشن

  مرد تعظیم می‌کند: پوست روشن

 • مرد کمک می‌کند: پوست روشن

  مرد کمک می‌کند: پوست روشن

 • مرد اخم می‌کند: پوست روشن

  مرد اخم می‌کند: پوست روشن

 • زن شانه بالا می‌اندازد: پوست روشن

  زن شانه بالا می‌اندازد: پوست روشن

 • زن تعظیم می‌کند: پوست روشن

  زن تعظیم می‌کند: پوست روشن

 • شانه بالا انداختن: پوست روشن

  شانه بالا انداختن: پوست روشن

 • با کف دست به پیشانی زدن: پوست روشن

  با کف دست به پیشانی زدن: پوست روشن

 • زن با کف دست به پیشانی می‌زند: پوست روشن

  زن با کف دست به پیشانی می‌زند: پوست روشن

 • آدم ناشنوا: پوست روشن

  آدم ناشنوا: پوست روشن

 • مرد اخم‌وتخم می‌کند: پوست روشن

  مرد اخم‌وتخم می‌کند: پوست روشن

 • زن اخم می‌کند: پوست روشن

  زن اخم می‌کند: پوست روشن

 • باشه: پوست روشن

  باشه: پوست روشن

هیچ نتیجه ای یافت نشد ، لطفاً سایر کلمات کلیدی جستجو را امتحان کنید