🔎
حالت نمایش
 • 🖼نمایش تصویر
 • 😃نمایش محلی
 • هنگامی که "نمایش تصویر" را انتخاب می کنید، این می تواند باعث شود ایموجی هایی که نمی توانند به طور معمول در دستگاه شما نمایش داده شوند، به صورت عکس نمایش داده شوند.

Emoji کپی و جایگذاری ✂📋- emoji 13.0(حالت تصویر)

خانه > Emoji کپی

همه نمادهای ایموجی در اینجا جمع آوری شده اند و اکنون ایموجی می تواند در سیستم های IOS، Android، OSX و ویندوز نمایش داده شود. فقط نماد ✂ و 📋 به اپلیکیشن، اس ام اس، فیس بوک، توییتر و سایر نرم افزارهای اجتماعی، سپس می توانیم چت خوبی داشته باشیم. 👇روی Emoji Copy کلیک کنید

صفحه فعلی کپی و چسباندن Emoji13.0 را ارائه می‌کند که در سال منتشر شد و در مجموع دارای ایموجی‌های 117 است. حداقل نسخه سیستم مورد نیاز:14.2+ 11.0+ 11+

😂لبخندها و احساساتکپی ایموجی

 • چهرهٔ خندان با اشک

  چهرهٔ خندان با اشک

 • تغییرقیافه داده

  تغییرقیافه داده

👌افراد و بدنکپی ایموجی

 • نینجا

  نینجا

 • مرد با کت و شلوار و پاپیون

  مرد با کت و شلوار و پاپیون

 • زن با کت و شلوار و پاپیون

  زن با کت و شلوار و پاپیون

 • مرد با تور عروس

  مرد با تور عروس

 • زن با تور عروس

  زن با تور عروس

 • زنی که به بچه شیر می‌دهد

  زنی که به بچه شیر می‌دهد

 • مردی که به بچه شیر می‌دهد

  مردی که به بچه شیر می‌دهد

 • شخصی که به بچه شیر می‌دهد

  شخصی که به بچه شیر می‌دهد

 • مرد با کت و شلوار و پاپیون: پوست روشن

  مرد با کت و شلوار و پاپیون: پوست روشن

 • مرد با کت و شلوار و پاپیون: پوست سفید

  مرد با کت و شلوار و پاپیون: پوست سفید

 • مردی که به بچه شیر می‌دهد: پوست روشن

  مردی که به بچه شیر می‌دهد: پوست روشن

 • شخصی که به بچه شیر می‌دهد: پوست آبنوسی

  شخصی که به بچه شیر می‌دهد: پوست آبنوسی

 • زن با تور عروس: پوست گندمی

  زن با تور عروس: پوست گندمی

 • مرد با تور عروس: پوست گندمی

  مرد با تور عروس: پوست گندمی

 • مرد با تور عروس: پوست آبنوسی

  مرد با تور عروس: پوست آبنوسی

 • زن با تور عروس: پوست روشن

  زن با تور عروس: پوست روشن

 • شخصی که به بچه شیر می‌دهد: پوست گندمی

  شخصی که به بچه شیر می‌دهد: پوست گندمی

 • زنی که به بچه شیر می‌دهد: پوست روشن

  زنی که به بچه شیر می‌دهد: پوست روشن

 • شخصی که به بچه شیر می‌دهد: پوست طلایی

  شخصی که به بچه شیر می‌دهد: پوست طلایی

 • مردی که به بچه شیر می‌دهد: پوست طلایی

  مردی که به بچه شیر می‌دهد: پوست طلایی

 • نینجا: پوست روشن

  نینجا: پوست روشن

 • نینجا: پوست گندمی

  نینجا: پوست گندمی

 • مرد با کت و شلوار و پاپیون: پوست آبنوسی

  مرد با کت و شلوار و پاپیون: پوست آبنوسی

 • مرد با تور عروس: پوست روشن

  مرد با تور عروس: پوست روشن

 • زن با تور عروس: پوست آبنوسی

  زن با تور عروس: پوست آبنوسی

 • مردی که به بچه شیر می‌دهد: پوست آبنوسی

  مردی که به بچه شیر می‌دهد: پوست آبنوسی

 • مردی که به بچه شیر می‌دهد: پوست گندمی

  مردی که به بچه شیر می‌دهد: پوست گندمی

 • زنی که به بچه شیر می‌دهد: پوست طلایی

  زنی که به بچه شیر می‌دهد: پوست طلایی

 • زنی که به بچه شیر می‌دهد: پوست آبنوسی

  زنی که به بچه شیر می‌دهد: پوست آبنوسی

 • نینجا: پوست آبنوسی

  نینجا: پوست آبنوسی

 • مرد با کت و شلوار و پاپیون: پوست طلایی

  مرد با کت و شلوار و پاپیون: پوست طلایی

 • شخصی که به بچه شیر می‌دهد: پوست سفید

  شخصی که به بچه شیر می‌دهد: پوست سفید

 • مرد با تور عروس: پوست سفید

  مرد با تور عروس: پوست سفید

 • زن با تور عروس: پوست سفید

  زن با تور عروس: پوست سفید

 • مرد با کت و شلوار و پاپیون: پوست گندمی

  مرد با کت و شلوار و پاپیون: پوست گندمی

 • زن با کت و شلوار و پاپیون: پوست آبنوسی

  زن با کت و شلوار و پاپیون: پوست آبنوسی

 • زن با کت و شلوار و پاپیون: پوست طلایی

  زن با کت و شلوار و پاپیون: پوست طلایی

 • مردی که به بچه شیر می‌دهد: پوست سفید

  مردی که به بچه شیر می‌دهد: پوست سفید

 • نینجا: پوست طلایی

  نینجا: پوست طلایی

 • مرد با تور عروس: پوست طلایی

  مرد با تور عروس: پوست طلایی

 • زنی که به بچه شیر می‌دهد: پوست سفید

  زنی که به بچه شیر می‌دهد: پوست سفید

 • زن با کت و شلوار و پاپیون: پوست گندمی

  زن با کت و شلوار و پاپیون: پوست گندمی

 • زن با کت و شلوار و پاپیون: پوست سفید

  زن با کت و شلوار و پاپیون: پوست سفید

 • زن با کت و شلوار و پاپیون: پوست روشن

  زن با کت و شلوار و پاپیون: پوست روشن

 • شخصی که به بچه شیر می‌دهد: پوست روشن

  شخصی که به بچه شیر می‌دهد: پوست روشن

 • زنی که به بچه شیر می‌دهد: پوست گندمی

  زنی که به بچه شیر می‌دهد: پوست گندمی

 • نینجا: پوست سفید

  نینجا: پوست سفید

 • زن با تور عروس: پوست طلایی

  زن با تور عروس: پوست طلایی

 • نوئل

  نوئل

 • نوئل: پوست طلایی

  نوئل: پوست طلایی

 • نوئل: پوست گندمی

  نوئل: پوست گندمی

 • نوئل: پوست سفید

  نوئل: پوست سفید

 • نوئل: پوست روشن

  نوئل: پوست روشن

 • نوئل: پوست آبنوسی

  نوئل: پوست آبنوسی

 • درآغوش گرفتن

  درآغوش گرفتن

 • انگشتان جمع‌شده

  انگشتان جمع‌شده

 • انگشتان جمع‌شده: پوست آبنوسی

  انگشتان جمع‌شده: پوست آبنوسی

 • انگشتان جمع‌شده: پوست سفید

  انگشتان جمع‌شده: پوست سفید

 • انگشتان جمع‌شده: پوست طلایی

  انگشتان جمع‌شده: پوست طلایی

 • انگشتان جمع‌شده: پوست روشن

  انگشتان جمع‌شده: پوست روشن

 • انگشتان جمع‌شده: پوست گندمی

  انگشتان جمع‌شده: پوست گندمی

 • قلب

  قلب

 • ریه

  ریه

🐵حیوانات و طبیعتکپی ایموجی

 • گربه سیاه

  گربه سیاه

 • گاومیش

  گاومیش

 • ماموت

  ماموت

 • بیدستر

  بیدستر

 • خرس قطبی

  خرس قطبی

 • دودو

  دودو

 • پَر

  پَر

 • فُک

  فُک

 • سوسک

  سوسک

 • سوسک حمام

  سوسک حمام

 • مگس

  مگس

 • کرم

  کرم

 • گیاه گلدانی

  گیاه گلدانی

🍓غذا و نوشیدنیکپی ایموجی

 • توت آبی

  توت آبی

 • زیتون

  زیتون

 • فلفل دلمه‌ای

  فلفل دلمه‌ای

 • نان مسطح

  نان مسطح

 • تامال

  تامال

 • فوندو

  فوندو

 • قوری

  قوری

 • چای حُبابی

  چای حُبابی

🚌سفر و مکان‌هاکپی ایموجی

 • صخره

  صخره

 • چوب

  چوب

 • کلبه

  کلبه

 • وانت

  وانت

 • کفش اسکیت

  کفش اسکیت

فعالیت‌هاکپی ایموجی

 • عصای سحرآمیز

  عصای سحرآمیز

 • پینیاتا

  پینیاتا

 • عروسک تودرتو

  عروسک تودرتو

 • سوزن خیاطی

  سوزن خیاطی

 • گره

  گره

اشیاءکپی ایموجی

 • دمپایی لاانگشتی

  دمپایی لاانگشتی

 • کلاه‌خود

  کلاه‌خود

 • بومرنگ

  بومرنگ

 • اره نجاری

  اره نجاری

 • پیچ‌گوشتی

  پیچ‌گوشتی

 • قلاب

  قلاب

 • نردبان

  نردبان

 • بالابر

  بالابر

 • آینه

  آینه

 • پنجره

  پنجره

 • لوله‌بازکن

  لوله‌بازکن

 • تله موش

  تله موش

 • سطل

  سطل

 • مسواک

  مسواک

 • سنگ قبر

  سنگ قبر

 • پلاکارد

  پلاکارد

 • آکوردئون

  آکوردئون

 • طبل بلند

  طبل بلند

 • سکه

  سکه

💯نمادهاکپی ایموجی

 • علامت تراجنسیتی

  علامت تراجنسیتی

🏁پرچم‌هاکپی ایموجی

 • پرچم تراجنسیتی

  پرچم تراجنسیتی

هیچ نتیجه ای یافت نشد ، لطفاً سایر کلمات کلیدی جستجو را امتحان کنید