🔎
حالت نمایش
 • 🖼نمایش تصویر
 • 😃نمایش محلی
 • هنگامی که "نمایش تصویر" را انتخاب می کنید، این می تواند باعث شود ایموجی هایی که نمی توانند به طور معمول در دستگاه شما نمایش داده شوند، به صورت عکس نمایش داده شوند.

Emoji کپی و جایگذاری ✂📋- emoji 2.0(حالت تصویر)

خانه > Emoji کپی

همه نمادهای ایموجی در اینجا جمع آوری شده اند و اکنون ایموجی می تواند در سیستم های IOS، Android، OSX و ویندوز نمایش داده شود. فقط نماد ✂ و 📋 به اپلیکیشن، اس ام اس، فیس بوک، توییتر و سایر نرم افزارهای اجتماعی، سپس می توانیم چت خوبی داشته باشیم. 👇روی Emoji Copy کلیک کنید

صفحه فعلی کپی و چسباندن Emoji2.0 را ارائه می‌کند که در سال منتشر شد و در مجموع دارای ایموجی‌های 348 است. حداقل نسخه سیستم مورد نیاز:8.3+ 7.0+ 10+

😂شکلک ها و احساساتemoji کپی

 • حباب گفتار چپ

  حباب گفتار چپ

 • چشم در حباب گفتار

  چشم در حباب گفتار

👌مردم و بدنemoji کپی

 • دست بالابرده: پوست روشن

  دست بالابرده: پوست روشن

 • تکان دادن دست: پوست سفید

  تکان دادن دست: پوست سفید

 • تکان دادن دست: پوست روشن

  تکان دادن دست: پوست روشن

 • دست با انگشتان باز: پوست آبنوسی

  دست با انگشتان باز: پوست آبنوسی

 • سلام ولکان: پوست سفید

  سلام ولکان: پوست سفید

 • سلام ولکان: پوست گندمی

  سلام ولکان: پوست گندمی

 • دست بالابرده: پوست سفید

  دست بالابرده: پوست سفید

 • دست بالابرده: پوست گندمی

  دست بالابرده: پوست گندمی

 • تکان دادن دست: پوست گندمی

  تکان دادن دست: پوست گندمی

 • دست با انگشتان باز: پوست طلایی

  دست با انگشتان باز: پوست طلایی

 • دست با انگشتان باز: پوست گندمی

  دست با انگشتان باز: پوست گندمی

 • سلام ولکان: پوست طلایی

  سلام ولکان: پوست طلایی

 • تکان دادن دست: پوست طلایی

  تکان دادن دست: پوست طلایی

 • سلام ولکان: پوست آبنوسی

  سلام ولکان: پوست آبنوسی

 • دست بالابرده: پوست طلایی

  دست بالابرده: پوست طلایی

 • دست بالابرده: پوست آبنوسی

  دست بالابرده: پوست آبنوسی

 • تکان دادن دست: پوست آبنوسی

  تکان دادن دست: پوست آبنوسی

 • دست با انگشتان باز: پوست سفید

  دست با انگشتان باز: پوست سفید

 • دست با انگشتان باز: پوست روشن

  دست با انگشتان باز: پوست روشن

 • سلام ولکان: پوست روشن

  سلام ولکان: پوست روشن

 • شخص با تور عروس: پوست آبنوسی

  شخص با تور عروس: پوست آبنوسی

 • مرد عمامه‌دار: پوست روشن

  مرد عمامه‌دار: پوست روشن

 • مرد عمامه‌دار: پوست آبنوسی

  مرد عمامه‌دار: پوست آبنوسی

 • شاهزاده خانم: پوست سفید

  شاهزاده خانم: پوست سفید

 • شاهزاده خانم: پوست طلایی

  شاهزاده خانم: پوست طلایی

 • گارد نظامی: پوست طلایی

  گارد نظامی: پوست طلایی

 • کارآگاه: پوست طلایی

  کارآگاه: پوست طلایی

 • کارآگاه: پوست گندمی

  کارآگاه: پوست گندمی

 • شخص با تور عروس: پوست سفید

  شخص با تور عروس: پوست سفید

 • پلیس: پوست گندمی

  پلیس: پوست گندمی

 • کارگر: پوست طلایی

  کارگر: پوست طلایی

 • شاهزاده خانم: پوست روشن

  شاهزاده خانم: پوست روشن

 • گارد نظامی: پوست روشن

  گارد نظامی: پوست روشن

 • پلیس: پوست سفید

  پلیس: پوست سفید

 • پلیس: پوست آبنوسی

  پلیس: پوست آبنوسی

 • شخص با تور عروس: پوست روشن

  شخص با تور عروس: پوست روشن

 • مرد با کلاه چینی: پوست گندمی

  مرد با کلاه چینی: پوست گندمی

 • مرد عمامه‌دار: پوست طلایی

  مرد عمامه‌دار: پوست طلایی

 • کارگر: پوست روشن

  کارگر: پوست روشن

 • گارد نظامی: پوست آبنوسی

  گارد نظامی: پوست آبنوسی

 • پلیس: پوست روشن

  پلیس: پوست روشن

 • شخص با تور عروس: پوست طلایی

  شخص با تور عروس: پوست طلایی

 • شخص با تور عروس: پوست گندمی

  شخص با تور عروس: پوست گندمی

 • مرد با کلاه چینی: پوست روشن

  مرد با کلاه چینی: پوست روشن

 • مرد با کلاه چینی: پوست آبنوسی

  مرد با کلاه چینی: پوست آبنوسی

 • مرد عمامه‌دار: پوست سفید

  مرد عمامه‌دار: پوست سفید

 • کارگر: پوست آبنوسی

  کارگر: پوست آبنوسی

 • شاهزاده خانم: پوست آبنوسی

  شاهزاده خانم: پوست آبنوسی

 • گارد نظامی: پوست سفید

  گارد نظامی: پوست سفید

 • کارآگاه: پوست سفید

  کارآگاه: پوست سفید

 • کارآگاه: پوست روشن

  کارآگاه: پوست روشن

 • پلیس: پوست طلایی

  پلیس: پوست طلایی

 • مرد با کلاه چینی: پوست سفید

  مرد با کلاه چینی: پوست سفید

 • مرد با کلاه چینی: پوست طلایی

  مرد با کلاه چینی: پوست طلایی

 • مرد عمامه‌دار: پوست گندمی

  مرد عمامه‌دار: پوست گندمی

 • کارگر: پوست سفید

  کارگر: پوست سفید

 • کارگر: پوست گندمی

  کارگر: پوست گندمی

 • شاهزاده خانم: پوست گندمی

  شاهزاده خانم: پوست گندمی

 • گارد نظامی: پوست گندمی

  گارد نظامی: پوست گندمی

 • کارآگاه: پوست آبنوسی

  کارآگاه: پوست آبنوسی

 • بابا نوئل: پوست طلایی

  بابا نوئل: پوست طلایی

 • بابا نوئل: پوست گندمی

  بابا نوئل: پوست گندمی

 • فرشته کوچولو: پوست سفید

  فرشته کوچولو: پوست سفید

 • فرشته کوچولو: پوست گندمی

  فرشته کوچولو: پوست گندمی

 • بابا نوئل: پوست سفید

  بابا نوئل: پوست سفید

 • بابا نوئل: پوست روشن

  بابا نوئل: پوست روشن

 • بابا نوئل: پوست آبنوسی

  بابا نوئل: پوست آبنوسی

 • فرشته کوچولو: پوست آبنوسی

  فرشته کوچولو: پوست آبنوسی

 • فرشته کوچولو: پوست روشن

  فرشته کوچولو: پوست روشن

 • فرشته کوچولو: پوست طلایی

  فرشته کوچولو: پوست طلایی

 • دونده: پوست سفید

  دونده: پوست سفید

 • رقاص: پوست روشن

  رقاص: پوست روشن

 • ماساژ صورت: پوست روشن

  ماساژ صورت: پوست روشن

 • ماساژ صورت: پوست گندمی

  ماساژ صورت: پوست گندمی

 • عابر پیاده: پوست سفید

  عابر پیاده: پوست سفید

 • دونده: پوست طلایی

  دونده: پوست طلایی

 • رقاص: پوست گندمی

  رقاص: پوست گندمی

 • رقاص: پوست آبنوسی

  رقاص: پوست آبنوسی

 • ماساژ صورت: پوست طلایی

  ماساژ صورت: پوست طلایی

 • ماساژ صورت: پوست آبنوسی

  ماساژ صورت: پوست آبنوسی

 • آرایشگاه: پوست روشن

  آرایشگاه: پوست روشن

 • عابر پیاده: پوست روشن

  عابر پیاده: پوست روشن

 • عابر پیاده: پوست طلایی

  عابر پیاده: پوست طلایی

 • رقاص: پوست سفید

  رقاص: پوست سفید

 • آرایشگاه: پوست گندمی

  آرایشگاه: پوست گندمی

 • عابر پیاده: پوست آبنوسی

  عابر پیاده: پوست آبنوسی

 • آرایشگاه: پوست سفید

  آرایشگاه: پوست سفید

 • آرایشگاه: پوست آبنوسی

  آرایشگاه: پوست آبنوسی

 • دونده: پوست روشن

  دونده: پوست روشن

 • دونده: پوست گندمی

  دونده: پوست گندمی

 • دونده: پوست آبنوسی

  دونده: پوست آبنوسی

 • رقاص: پوست طلایی

  رقاص: پوست طلایی

 • ماساژ صورت: پوست سفید

  ماساژ صورت: پوست سفید

 • آرایشگاه: پوست طلایی

  آرایشگاه: پوست طلایی

 • عابر پیاده: پوست گندمی

  عابر پیاده: پوست گندمی

 • شخص با توپ: پوست روشن

  شخص با توپ: پوست روشن

 • موج‌سوار: پوست روشن

  موج‌سوار: پوست روشن

 • موج‌سوار: پوست طلایی

  موج‌سوار: پوست طلایی

 • شناگر: پوست روشن

  شناگر: پوست روشن

 • وزنه‌بردار: پوست روشن

  وزنه‌بردار: پوست روشن

 • شخص با توپ: پوست گندمی

  شخص با توپ: پوست گندمی

 • اسنوبرد: پوست گندمی

  اسنوبرد: پوست گندمی

 • موج‌سوار: پوست آبنوسی

  موج‌سوار: پوست آبنوسی

 • شناگر: پوست طلایی

  شناگر: پوست طلایی

 • شناگر: پوست گندمی

  شناگر: پوست گندمی

 • وزنه‌بردار: پوست طلایی

  وزنه‌بردار: پوست طلایی

 • قایق پارویی: پوست سفید

  قایق پارویی: پوست سفید

 • دوچرخه کوهستان: پوست گندمی

  دوچرخه کوهستان: پوست گندمی

 • شخص با توپ: پوست سفید

  شخص با توپ: پوست سفید

 • اسنوبرد: پوست سفید

  اسنوبرد: پوست سفید

 • اسنوبرد: پوست طلایی

  اسنوبرد: پوست طلایی

 • شناگر: پوست سفید

  شناگر: پوست سفید

 • وزنه‌بردار: پوست سفید

  وزنه‌بردار: پوست سفید

 • قایق پارویی: پوست طلایی

  قایق پارویی: پوست طلایی

 • دوچرخه‌سوار: پوست روشن

  دوچرخه‌سوار: پوست روشن

 • دوچرخه‌سوار: پوست طلایی

  دوچرخه‌سوار: پوست طلایی

 • دوچرخه کوهستان: پوست سفید

  دوچرخه کوهستان: پوست سفید

 • دوچرخه کوهستان: پوست طلایی

  دوچرخه کوهستان: پوست طلایی

 • شخص با توپ: پوست آبنوسی

  شخص با توپ: پوست آبنوسی

 • اسنوبرد: پوست آبنوسی

  اسنوبرد: پوست آبنوسی

 • وزنه‌بردار: پوست گندمی

  وزنه‌بردار: پوست گندمی

 • وزنه‌بردار: پوست آبنوسی

  وزنه‌بردار: پوست آبنوسی

 • قایق پارویی: پوست روشن

  قایق پارویی: پوست روشن

 • دوچرخه‌سوار: پوست سفید

  دوچرخه‌سوار: پوست سفید

 • دوچرخه‌سوار: پوست گندمی

  دوچرخه‌سوار: پوست گندمی

 • دوچرخه‌سوار: پوست آبنوسی

  دوچرخه‌سوار: پوست آبنوسی

 • دوچرخه کوهستان: پوست آبنوسی

  دوچرخه کوهستان: پوست آبنوسی

 • شخص با توپ: پوست طلایی

  شخص با توپ: پوست طلایی

 • اسنوبرد: پوست روشن

  اسنوبرد: پوست روشن

 • موج‌سوار: پوست سفید

  موج‌سوار: پوست سفید

 • موج‌سوار: پوست گندمی

  موج‌سوار: پوست گندمی

 • شناگر: پوست آبنوسی

  شناگر: پوست آبنوسی

 • قایق پارویی: پوست گندمی

  قایق پارویی: پوست گندمی

 • قایق پارویی: پوست آبنوسی

  قایق پارویی: پوست آبنوسی

 • دوچرخه کوهستان: پوست روشن

  دوچرخه کوهستان: پوست روشن

 • فرد در وان: پوست گندمی

  فرد در وان: پوست گندمی

 • فرد در وان: پوست سفید

  فرد در وان: پوست سفید

 • فرد در وان: پوست آبنوسی

  فرد در وان: پوست آبنوسی

 • فرد در وان: پوست روشن

  فرد در وان: پوست روشن

 • فرد در وان: پوست طلایی

  فرد در وان: پوست طلایی

 • بوسه: زن،‏ مرد

  بوسه: زن،‏ مرد

 • بوسه: مرد،‏ مرد

  بوسه: مرد،‏ مرد

 • بوسه: زن،‏ زن

  بوسه: زن،‏ زن

 • زوج عاشق: زن،‏ مرد

  زوج عاشق: زن،‏ مرد

 • زوج عاشق: مرد،‏ مرد

  زوج عاشق: مرد،‏ مرد

 • زوج عاشق: زن،‏ زن

  زوج عاشق: زن،‏ زن

 • خانواده: مرد،‏ زن، و پسر

  خانواده: مرد،‏ زن، و پسر

 • خانواده: مرد،‏ زن، و دختر

  خانواده: مرد،‏ زن، و دختر

 • خانواده: مرد،‏ زن،‏ دختر، و پسر

  خانواده: مرد،‏ زن،‏ دختر، و پسر

 • خانواده: مرد،‏ زن،‏ پسر، و پسر

  خانواده: مرد،‏ زن،‏ پسر، و پسر

 • خانواده: مرد،‏ زن،‏ دختر، و دختر

  خانواده: مرد،‏ زن،‏ دختر، و دختر

 • خانواده: مرد،‏ مرد، و پسر

  خانواده: مرد،‏ مرد، و پسر

 • خانواده: مرد،‏ مرد، و دختر

  خانواده: مرد،‏ مرد، و دختر

 • خانواده: مرد،‏ مرد،‏ دختر، و پسر

  خانواده: مرد،‏ مرد،‏ دختر، و پسر

 • خانواده: مرد،‏ مرد،‏ پسر، و پسر

  خانواده: مرد،‏ مرد،‏ پسر، و پسر

 • خانواده: مرد،‏ مرد،‏ دختر، و دختر

  خانواده: مرد،‏ مرد،‏ دختر، و دختر

 • خانواده: زن،‏ زن، و پسر

  خانواده: زن،‏ زن، و پسر

 • خانواده: زن،‏ زن، و دختر

  خانواده: زن،‏ زن، و دختر

 • خانواده: زن،‏ زن،‏ دختر، و پسر

  خانواده: زن،‏ زن،‏ دختر، و پسر

 • خانواده: زن،‏ زن،‏ پسر، و پسر

  خانواده: زن،‏ زن،‏ پسر، و پسر

 • خانواده: زن،‏ زن،‏ دختر، و دختر

  خانواده: زن،‏ زن،‏ دختر، و دختر

 • علامت پیروزی: پوست گندمی

  علامت پیروزی: پوست گندمی

 • علامت اوکی: پوست گندمی

  علامت اوکی: پوست گندمی

 • نماد شاخ: پوست سفید

  نماد شاخ: پوست سفید

 • نماد شاخ: پوست روشن

  نماد شاخ: پوست روشن

 • علامت پیروزی: پوست سفید

  علامت پیروزی: پوست سفید

 • نماد شاخ: پوست طلایی

  نماد شاخ: پوست طلایی

 • نماد شاخ: پوست گندمی

  نماد شاخ: پوست گندمی

 • علامت پیروزی: پوست روشن

  علامت پیروزی: پوست روشن

 • علامت پیروزی: پوست آبنوسی

  علامت پیروزی: پوست آبنوسی

 • علامت اوکی: پوست طلایی

  علامت اوکی: پوست طلایی

 • علامت پیروزی: پوست طلایی

  علامت پیروزی: پوست طلایی

 • نماد شاخ: پوست آبنوسی

  نماد شاخ: پوست آبنوسی

 • علامت اوکی: پوست آبنوسی

  علامت اوکی: پوست آبنوسی

 • علامت اوکی: پوست سفید

  علامت اوکی: پوست سفید

 • علامت اوکی: پوست روشن

  علامت اوکی: پوست روشن

 • اشاره به چپ: پوست سفید

  اشاره به چپ: پوست سفید

 • اشاره به راست: پوست آبنوسی

  اشاره به راست: پوست آبنوسی

 • انگشت میانه: پوست آبنوسی

  انگشت میانه: پوست آبنوسی

 • اشاره به بالا: پوست روشن

  اشاره به بالا: پوست روشن

 • اشاره به بالا: پوست آبنوسی

  اشاره به بالا: پوست آبنوسی

 • اشاره به پایین: پوست آبنوسی

  اشاره به پایین: پوست آبنوسی

 • اشاره به چپ: پوست طلایی

  اشاره به چپ: پوست طلایی

 • اشاره به چپ: پوست گندمی

  اشاره به چپ: پوست گندمی

 • اشاره به راست: پوست سفید

  اشاره به راست: پوست سفید

 • اشاره به بالا: پوست سفید

  اشاره به بالا: پوست سفید

 • اشاره به بالا با پشت دست: پوست روشن

  اشاره به بالا با پشت دست: پوست روشن

 • اشاره به بالا با پشت دست: پوست طلایی

  اشاره به بالا با پشت دست: پوست طلایی

 • اشاره به بالا با پشت دست: پوست گندمی

  اشاره به بالا با پشت دست: پوست گندمی

 • اشاره به پایین: پوست سفید

  اشاره به پایین: پوست سفید

 • اشاره به پایین: پوست طلایی

  اشاره به پایین: پوست طلایی

 • اشاره به راست: پوست روشن

  اشاره به راست: پوست روشن

 • اشاره به راست: پوست طلایی

  اشاره به راست: پوست طلایی

 • اشاره به راست: پوست گندمی

  اشاره به راست: پوست گندمی

 • اشاره به پایین: پوست روشن

  اشاره به پایین: پوست روشن

 • اشاره به چپ: پوست آبنوسی

  اشاره به چپ: پوست آبنوسی

 • انگشت میانه: پوست روشن

  انگشت میانه: پوست روشن

 • انگشت میانه: پوست طلایی

  انگشت میانه: پوست طلایی

 • اشاره به بالا: پوست گندمی

  اشاره به بالا: پوست گندمی

 • اشاره به بالا با پشت دست: پوست سفید

  اشاره به بالا با پشت دست: پوست سفید

 • اشاره به بالا با پشت دست: پوست آبنوسی

  اشاره به بالا با پشت دست: پوست آبنوسی

 • اشاره به پایین: پوست گندمی

  اشاره به پایین: پوست گندمی

 • اشاره به چپ: پوست روشن

  اشاره به چپ: پوست روشن

 • انگشت میانه: پوست گندمی

  انگشت میانه: پوست گندمی

 • اشاره به بالا: پوست طلایی

  اشاره به بالا: پوست طلایی

 • انگشت میانه: پوست سفید

  انگشت میانه: پوست سفید

 • پسندیدن: پوست روشن

  پسندیدن: پوست روشن

 • نپسندیدن: پوست روشن

  نپسندیدن: پوست روشن

 • مشت کردن: پوست سفید

  مشت کردن: پوست سفید

 • مشت کردن: پوست روشن

  مشت کردن: پوست روشن

 • مشت گره‌کرده: پوست سفید

  مشت گره‌کرده: پوست سفید

 • مشت گره‌کرده: پوست روشن

  مشت گره‌کرده: پوست روشن

 • پسندیدن: پوست سفید

  پسندیدن: پوست سفید

 • نپسندیدن: پوست سفید

  نپسندیدن: پوست سفید

 • نپسندیدن: پوست طلایی

  نپسندیدن: پوست طلایی

 • مشت کردن: پوست طلایی

  مشت کردن: پوست طلایی

 • مشت کردن: پوست گندمی

  مشت کردن: پوست گندمی

 • مشت گره‌کرده: پوست گندمی

  مشت گره‌کرده: پوست گندمی

 • پسندیدن: پوست گندمی

  پسندیدن: پوست گندمی

 • پسندیدن: پوست آبنوسی

  پسندیدن: پوست آبنوسی

 • مشت کردن: پوست آبنوسی

  مشت کردن: پوست آبنوسی

 • مشت گره‌کرده: پوست طلایی

  مشت گره‌کرده: پوست طلایی

 • مشت گره‌کرده: پوست آبنوسی

  مشت گره‌کرده: پوست آبنوسی

 • پسندیدن: پوست طلایی

  پسندیدن: پوست طلایی

 • نپسندیدن: پوست گندمی

  نپسندیدن: پوست گندمی

 • نپسندیدن: پوست آبنوسی

  نپسندیدن: پوست آبنوسی

 • دست زدن: پوست روشن

  دست زدن: پوست روشن

 • دست‌های بالا آورده: پوست آبنوسی

  دست‌های بالا آورده: پوست آبنوسی

 • خواهش می‌کنم: پوست طلایی

  خواهش می‌کنم: پوست طلایی

 • دست زدن: پوست گندمی

  دست زدن: پوست گندمی

 • دست زدن: پوست آبنوسی

  دست زدن: پوست آبنوسی

 • دست‌های باز: پوست سفید

  دست‌های باز: پوست سفید

 • دست‌های باز: پوست گندمی

  دست‌های باز: پوست گندمی

 • خواهش می‌کنم: پوست سفید

  خواهش می‌کنم: پوست سفید

 • خواهش می‌کنم: پوست روشن

  خواهش می‌کنم: پوست روشن

 • دست زدن: پوست سفید

  دست زدن: پوست سفید

 • دست‌های باز: پوست طلایی

  دست‌های باز: پوست طلایی

 • دست‌های بالا آورده: پوست سفید

  دست‌های بالا آورده: پوست سفید

 • دست‌های بالا آورده: پوست طلایی

  دست‌های بالا آورده: پوست طلایی

 • دست‌های بالا آورده: پوست گندمی

  دست‌های بالا آورده: پوست گندمی

 • دست زدن: پوست طلایی

  دست زدن: پوست طلایی

 • دست‌های باز: پوست آبنوسی

  دست‌های باز: پوست آبنوسی

 • دست‌های بالا آورده: پوست روشن

  دست‌های بالا آورده: پوست روشن

 • خواهش می‌کنم: پوست آبنوسی

  خواهش می‌کنم: پوست آبنوسی

 • دست‌های باز: پوست روشن

  دست‌های باز: پوست روشن

 • خواهش می‌کنم: پوست گندمی

  خواهش می‌کنم: پوست گندمی

 • نوشتن با دست: پوست طلایی

  نوشتن با دست: پوست طلایی

 • نوشتن با دست: پوست روشن

  نوشتن با دست: پوست روشن

 • لاک زدن: پوست سفید

  لاک زدن: پوست سفید

 • لاک زدن: پوست گندمی

  لاک زدن: پوست گندمی

 • نوشتن با دست: پوست سفید

  نوشتن با دست: پوست سفید

 • نوشتن با دست: پوست گندمی

  نوشتن با دست: پوست گندمی

 • نوشتن با دست: پوست آبنوسی

  نوشتن با دست: پوست آبنوسی

 • لاک زدن: پوست روشن

  لاک زدن: پوست روشن

 • لاک زدن: پوست طلایی

  لاک زدن: پوست طلایی

 • لاک زدن: پوست آبنوسی

  لاک زدن: پوست آبنوسی

 • عضلهٔ بازو: پوست سفید

  عضلهٔ بازو: پوست سفید

 • عضلهٔ بازو: پوست گندمی

  عضلهٔ بازو: پوست گندمی

 • گوش: پوست روشن

  گوش: پوست روشن

 • بینی: پوست روشن

  بینی: پوست روشن

 • عضلهٔ بازو: پوست طلایی

  عضلهٔ بازو: پوست طلایی

 • گوش: پوست طلایی

  گوش: پوست طلایی

 • بینی: پوست سفید

  بینی: پوست سفید

 • بینی: پوست طلایی

  بینی: پوست طلایی

 • عضلهٔ بازو: پوست روشن

  عضلهٔ بازو: پوست روشن

 • عضلهٔ بازو: پوست آبنوسی

  عضلهٔ بازو: پوست آبنوسی

 • گوش: پوست گندمی

  گوش: پوست گندمی

 • گوش: پوست آبنوسی

  گوش: پوست آبنوسی

 • بینی: پوست گندمی

  بینی: پوست گندمی

 • بینی: پوست آبنوسی

  بینی: پوست آبنوسی

 • گوش: پوست سفید

  گوش: پوست سفید

 • پسر: پوست آبنوسی

  پسر: پوست آبنوسی

 • دختر: پوست طلایی

  دختر: پوست طلایی

 • مرد: پوست سفید

  مرد: پوست سفید

 • آدم: پوست گندمی،‏ موبلوند

  آدم: پوست گندمی،‏ موبلوند

 • پیرمرد: پوست سفید

  پیرمرد: پوست سفید

 • نوزاد: پوست گندمی

  نوزاد: پوست گندمی

 • دختر: پوست گندمی

  دختر: پوست گندمی

 • مرد: پوست آبنوسی

  مرد: پوست آبنوسی

 • زن: پوست آبنوسی

  زن: پوست آبنوسی

 • آدم: پوست طلایی،‏ موبلوند

  آدم: پوست طلایی،‏ موبلوند

 • پیرمرد: پوست روشن

  پیرمرد: پوست روشن

 • پیرمرد: پوست آبنوسی

  پیرمرد: پوست آبنوسی

 • پیرزن: پوست سفید

  پیرزن: پوست سفید

 • آدم: پوست آبنوسی،‏ موبلوند

  آدم: پوست آبنوسی،‏ موبلوند

 • پسر: پوست طلایی

  پسر: پوست طلایی

 • دختر: پوست سفید

  دختر: پوست سفید

 • دختر: پوست آبنوسی

  دختر: پوست آبنوسی

 • مرد: پوست روشن

  مرد: پوست روشن

 • مرد: پوست گندمی

  مرد: پوست گندمی

 • زن: پوست روشن

  زن: پوست روشن

 • پیرمرد: پوست گندمی

  پیرمرد: پوست گندمی

 • پیرزن: پوست روشن

  پیرزن: پوست روشن

 • پیرزن: پوست طلایی

  پیرزن: پوست طلایی

 • پیرزن: پوست گندمی

  پیرزن: پوست گندمی

 • نوزاد: پوست روشن

  نوزاد: پوست روشن

 • نوزاد: پوست طلایی

  نوزاد: پوست طلایی

 • پسر: پوست سفید

  پسر: پوست سفید

 • زن: پوست سفید

  زن: پوست سفید

 • پیرمرد: پوست طلایی

  پیرمرد: پوست طلایی

 • پیرزن: پوست آبنوسی

  پیرزن: پوست آبنوسی

 • نوزاد: پوست آبنوسی

  نوزاد: پوست آبنوسی

 • پسر: پوست گندمی

  پسر: پوست گندمی

 • پسر: پوست روشن

  پسر: پوست روشن

 • دختر: پوست روشن

  دختر: پوست روشن

 • مرد: پوست طلایی

  مرد: پوست طلایی

 • زن: پوست طلایی

  زن: پوست طلایی

 • زن: پوست گندمی

  زن: پوست گندمی

 • آدم: پوست سفید،‏ موبلوند

  آدم: پوست سفید،‏ موبلوند

 • آدم: پوست روشن،‏ موبلوند

  آدم: پوست روشن،‏ موبلوند

 • نوزاد: پوست سفید

  نوزاد: پوست سفید

 • آماده کمک: پوست روشن

  آماده کمک: پوست روشن

 • ابداً نه: پوست سفید

  ابداً نه: پوست سفید

 • ابداً نه: پوست گندمی

  ابداً نه: پوست گندمی

 • ابداً نه: پوست آبنوسی

  ابداً نه: پوست آبنوسی

 • باشه: پوست گندمی

  باشه: پوست گندمی

 • باشه: پوست آبنوسی

  باشه: پوست آبنوسی

 • عذرخواهی: پوست طلایی

  عذرخواهی: پوست طلایی

 • عذرخواهی: پوست گندمی

  عذرخواهی: پوست گندمی

 • آدم ناراضی: پوست سفید

  آدم ناراضی: پوست سفید

 • باشه: پوست سفید

  باشه: پوست سفید

 • عذرخواهی: پوست سفید

  عذرخواهی: پوست سفید

 • آدم ناراضی: پوست طلایی

  آدم ناراضی: پوست طلایی

 • آماده کمک: پوست سفید

  آماده کمک: پوست سفید

 • آماده کمک: پوست گندمی

  آماده کمک: پوست گندمی

 • آماده کمک: پوست آبنوسی

  آماده کمک: پوست آبنوسی

 • ابداً نه: پوست طلایی

  ابداً نه: پوست طلایی

 • عذرخواهی: پوست آبنوسی

  عذرخواهی: پوست آبنوسی

 • ای ول: پوست سفید

  ای ول: پوست سفید

 • آدم اخمو: پوست سفید

  آدم اخمو: پوست سفید

 • آدم اخمو: پوست روشن

  آدم اخمو: پوست روشن

 • آدم اخمو: پوست طلایی

  آدم اخمو: پوست طلایی

 • آدم اخمو: پوست گندمی

  آدم اخمو: پوست گندمی

 • آدم اخمو: پوست آبنوسی

  آدم اخمو: پوست آبنوسی

 • آدم ناراضی: پوست روشن

  آدم ناراضی: پوست روشن

 • ابداً نه: پوست روشن

  ابداً نه: پوست روشن

 • باشه: پوست طلایی

  باشه: پوست طلایی

 • عذرخواهی: پوست روشن

  عذرخواهی: پوست روشن

 • ای ول: پوست روشن

  ای ول: پوست روشن

 • آماده کمک: پوست طلایی

  آماده کمک: پوست طلایی

 • باشه: پوست روشن

  باشه: پوست روشن

 • ای ول: پوست طلایی

  ای ول: پوست طلایی

 • ای ول: پوست گندمی

  ای ول: پوست گندمی

 • ای ول: پوست آبنوسی

  ای ول: پوست آبنوسی

 • آدم ناراضی: پوست گندمی

  آدم ناراضی: پوست گندمی

 • آدم ناراضی: پوست آبنوسی

  آدم ناراضی: پوست آبنوسی

هیچ نتیجه ای یافت نشد ، لطفاً سایر کلمات کلیدی جستجو را امتحان کنید