🔎
حالت نمایش
 • 🖼نمایش تصویر
 • 😃نمایش محلی
 • هنگامی که "نمایش تصویر" را انتخاب می کنید، این می تواند باعث شود ایموجی هایی که نمی توانند به طور معمول در دستگاه شما نمایش داده شوند، به صورت عکس نمایش داده شوند.

Emoji کپی و جایگذاری ✂📋- emoji 12.1

خانه > Emoji کپی

همه نمادهای ایموجی در اینجا جمع آوری شده اند و اکنون ایموجی می تواند در سیستم های IOS، Android، OSX و ویندوز نمایش داده شود. فقط نماد ✂ و 📋 به اپلیکیشن، اس ام اس، فیس بوک، توییتر و سایر نرم افزارهای اجتماعی، سپس می توانیم چت خوبی داشته باشیم. 👇روی Emoji Copy کلیک کنید

صفحه فعلی کپی و چسباندن Emoji12.1 را ارائه می‌کند که در سال منتشر شد و در مجموع دارای ایموجی‌های 168 است. حداقل نسخه سیستم مورد نیاز:13.2+ 10.0+ 11+

👌مردم و بدنemoji کپی

 • 🧑🏾‍🏭

  کارگر کارخانه: پوست گندمی

 • 🧑🏾‍🎤

  خواننده: پوست گندمی

 • 🧑🏾‍✈️

  خلبان: پوست گندمی

 • 🧑🏿‍🔬

  دانشمند: پوست آبنوسی

 • 🧑🏿‍🎨

  هنرمند: پوست آبنوسی

 • 🧑🏽‍⚕️

  مأمور بهداشت: پوست طلایی

 • 🧑🏼‍⚖️

  قاضی: پوست روشن

 • 🧑🏼‍🔬

  دانشمند: پوست روشن

 • 🧑🏽‍🎓

  دانش‌آموز: پوست طلایی

 • 🧑🏾‍⚕️

  مأمور بهداشت: پوست گندمی

 • 🧑🏽‍🚒

  مأمور آتش‌نشانی: پوست طلایی

 • 🧑🏽‍💻

  متخصص: پوست طلایی

 • 🧑🏻‍🚒

  مأمور آتش‌نشانی: پوست سفید

 • 🧑🏻‍💼

  کارمند: پوست سفید

 • 🧑🏻‍🏫

  معلم: پوست سفید

 • 🧑🏿‍🚒

  مأمور آتش‌نشانی: پوست آبنوسی

 • 🧑🏽‍🎤

  خواننده: پوست طلایی

 • 🧑🏾‍🎨

  هنرمند: پوست گندمی

 • 🧑🏼‍✈️

  خلبان: پوست روشن

 • 🧑🏼‍🔧

  مکانیک: پوست روشن

 • 🧑🏿‍🏭

  کارگر کارخانه: پوست آبنوسی

 • 🧑🏿‍💼

  کارمند: پوست آبنوسی

 • 🧑🏿‍🏫

  معلم: پوست آبنوسی

 • 🧑🏾‍💼

  کارمند: پوست گندمی

 • 🧑🏾‍🚒

  مأمور آتش‌نشانی: پوست گندمی

 • 🧑🏿‍🍳

  آشپز: پوست آبنوسی

 • 🧑🏾‍🌾

  کشاورز: پوست گندمی

 • 🧑🏾‍🍳

  آشپز: پوست گندمی

 • 🧑🏻‍🎤

  خواننده: پوست سفید

 • 🧑🏻‍🌾

  کشاورز: پوست سفید

 • 🧑🏽‍✈️

  خلبان: پوست طلایی

 • 🧑🏽‍🌾

  کشاورز: پوست طلایی

 • 🧑🏽‍🔬

  دانشمند: پوست طلایی

 • 🧑🏽‍💼

  کارمند: پوست طلایی

 • 🧑🏼‍💼

  کارمند: پوست روشن

 • 🧑🏼‍🚀

  فضانورد: پوست روشن

 • 🧑🏻‍🍳

  آشپز: پوست سفید

 • 🧑🏻‍🎓

  دانش‌آموز: پوست سفید

 • 🧑🏻‍🏭

  کارگر کارخانه: پوست سفید

 • 🧑🏻‍💻

  متخصص: پوست سفید

 • 🧑🏻‍🚀

  فضانورد: پوست سفید

 • 🧑🏾‍🏫

  معلم: پوست گندمی

 • 🧑🏾‍💻

  متخصص: پوست گندمی

 • 🧑🏾‍🚀

  فضانورد: پوست گندمی

 • 🧑🏿‍✈️

  خلبان: پوست آبنوسی

 • 🧑🏿‍🚀

  فضانورد: پوست آبنوسی

 • 🧑🏻‍✈️

  خلبان: پوست سفید

 • 🧑🏿‍💻

  متخصص: پوست آبنوسی

 • 🧑🏽‍🎨

  هنرمند: پوست طلایی

 • 🧑🏽‍🏭

  کارگر کارخانه: پوست طلایی

 • 🧑🏽‍🍳

  آشپز: پوست طلایی

 • 🧑🏻‍⚖️

  قاضی: پوست سفید

 • 🧑🏻‍🔧

  مکانیک: پوست سفید

 • 🧑🏻‍🎨

  هنرمند: پوست سفید

 • 🧑🏾‍🔬

  دانشمند: پوست گندمی

 • 🧑🏿‍⚖️

  قاضی: پوست آبنوسی

 • 🧑🏾‍🎓

  دانش‌آموز: پوست گندمی

 • 🧑🏿‍🔧

  مکانیک: پوست آبنوسی

 • 🧑🏼‍⚕️

  مأمور بهداشت: پوست روشن

 • 🧑🏼‍🎓

  دانش‌آموز: پوست روشن

 • 🧑🏼‍🎤

  خواننده: پوست روشن

 • 🧑🏼‍🎨

  هنرمند: پوست روشن

 • 🧑🏼‍🏫

  معلم: پوست روشن

 • 🧑🏼‍🏭

  کارگر کارخانه: پوست روشن

 • 🧑🏼‍🚒

  مأمور آتش‌نشانی: پوست روشن

 • 🧑🏼‍💻

  متخصص: پوست روشن

 • 🧑🏼‍🌾

  کشاورز: پوست روشن

 • 🧑🏼‍🍳

  آشپز: پوست روشن

 • 🧑🏽‍⚖️

  قاضی: پوست طلایی

 • 🧑🏿‍🎓

  دانش‌آموز: پوست آبنوسی

 • 🧑🏿‍🎤

  خواننده: پوست آبنوسی

 • 🧑🏿‍🌾

  کشاورز: پوست آبنوسی

 • 🧑🏻‍⚕️

  مأمور بهداشت: پوست سفید

 • 🧑🏻‍🔬

  دانشمند: پوست سفید

 • 🧑🏾‍🔧

  مکانیک: پوست گندمی

 • 🧑🏿‍⚕️

  مأمور بهداشت: پوست آبنوسی

 • 🧑🏾‍⚖️

  قاضی: پوست گندمی

 • 🧑🏽‍🔧

  مکانیک: پوست طلایی

 • 🧑🏽‍🏫

  معلم: پوست طلایی

 • 🧑🏽‍🚀

  فضانورد: پوست طلایی

 • 🧑‍⚕️

  مأمور بهداشت

 • 🧑‍🎓

  دانش‌آموز

 • 🧑‍🏫

  معلم

 • 🧑‍⚖️

  قاضی

 • 🧑‍🌾

  کشاورز

 • 🧑‍🍳

  آشپز

 • 🧑‍🔧

  مکانیک

 • 🧑‍🏭

  کارگر کارخانه

 • 🧑‍💼

  کارمند

 • 🧑‍🔬

  دانشمند

 • 🧑‍💻

  متخصص

 • 🧑‍🎤

  خواننده

 • 🧑‍🎨

  هنرمند

 • 🧑‍✈️

  خلبان

 • 🧑‍🚀

  فضانورد

 • 🧑‍🚒

  مأمور آتش‌نشانی

 • 🧑🏾‍🦯

  شخصی با عصای راهنما: پوست گندمی

 • 🧑🏼‍🦽

  شخصی با صندلی چرخ‌دار دستی: پوست روشن

 • 🧑🏻‍🦯

  شخصی با عصای راهنما: پوست سفید

 • 🧑🏿‍🦼

  شخصی با صندلی چرخ‌دار موتوری: پوست آبنوسی

 • 🧑🏿‍🦽

  شخصی با صندلی چرخ‌دار دستی: پوست آبنوسی

 • 🧑🏿‍🦯

  شخصی با عصای راهنما: پوست آبنوسی

 • 🧑🏽‍🦯

  شخصی با عصای راهنما: پوست طلایی

 • 🧑🏻‍🦼

  شخصی با صندلی چرخ‌دار موتوری: پوست سفید

 • 🧑🏾‍🦽

  شخصی با صندلی چرخ‌دار دستی: پوست گندمی

 • 🧑🏽‍🦼

  شخصی با صندلی چرخ‌دار موتوری: پوست طلایی

 • 🧑🏽‍🦽

  شخصی با صندلی چرخ‌دار دستی: پوست طلایی

 • 🧑🏾‍🦼

  شخصی با صندلی چرخ‌دار موتوری: پوست گندمی

 • 🧑🏼‍🦼

  شخصی با صندلی چرخ‌دار موتوری: پوست روشن

 • 🧑🏼‍🦯

  شخصی با عصای راهنما: پوست روشن

 • 🧑🏻‍🦽

  شخصی با صندلی چرخ‌دار دستی: پوست سفید

 • 🧑‍🦯

  شخصی با عصای راهنما

 • 🧑‍🦼

  شخصی با صندلی چرخ‌دار موتوری

 • 🧑‍🦽

  شخصی با صندلی چرخ‌دار دستی

 • 👩🏽‍🤝‍👩🏿

  دو زن دست در دست: پوست طلایی،‏ پوست آبنوسی

 • 🧑🏽‍🤝‍🧑🏿

  اشخاصی دست در دست هم: پوست طلایی،‏ پوست آبنوسی

 • 🧑🏻‍🤝‍🧑🏽

  اشخاصی دست در دست هم: پوست سفید،‏ پوست طلایی

 • 👨🏼‍🤝‍👨🏾

  دو مرد دست در دست: پوست روشن،‏ پوست گندمی

 • 👨🏻‍🤝‍👨🏼

  دو مرد دست در دست: پوست سفید،‏ پوست روشن

 • 👩🏼‍🤝‍👩🏿

  دو زن دست در دست: پوست روشن،‏ پوست آبنوسی

 • 🧑🏼‍🤝‍🧑🏾

  اشخاصی دست در دست هم: پوست روشن،‏ پوست گندمی

 • 🧑🏻‍🤝‍🧑🏾

  اشخاصی دست در دست هم: پوست سفید،‏ پوست گندمی

 • 🧑🏼‍🤝‍🧑🏽

  اشخاصی دست در دست هم: پوست روشن،‏ پوست طلایی

 • 👩🏼‍🤝‍👩🏽

  دو زن دست در دست: پوست روشن،‏ پوست طلایی

 • 👩🏼‍🤝‍👩🏾

  دو زن دست در دست: پوست روشن،‏ پوست گندمی

 • 👨🏻‍🤝‍👨🏽

  دو مرد دست در دست: پوست سفید،‏ پوست طلایی

 • 👨🏻‍🤝‍👨🏾

  دو مرد دست در دست: پوست سفید،‏ پوست گندمی

 • 👨🏻‍🤝‍👨🏿

  دو مرد دست در دست: پوست سفید،‏ پوست آبنوسی

 • 👩🏽‍🤝‍👩🏾

  دو زن دست در دست: پوست طلایی،‏ پوست گندمی

 • 👨🏼‍🤝‍👨🏽

  دو مرد دست در دست: پوست روشن،‏ پوست طلایی

 • 👨🏼‍🤝‍👨🏿

  دو مرد دست در دست: پوست روشن،‏ پوست آبنوسی

 • 👨🏽‍🤝‍👨🏿

  دو مرد دست در دست: پوست طلایی،‏ پوست آبنوسی

 • 👩🏻‍🤝‍👩🏾

  دو زن دست در دست: پوست سفید،‏ پوست گندمی

 • 👩🏻‍🤝‍👩🏼

  دو زن دست در دست: پوست سفید،‏ پوست روشن

 • 👨🏽‍🤝‍👨🏾

  دو مرد دست در دست: پوست طلایی،‏ پوست گندمی

 • 👩🏻‍🤝‍👩🏿

  دو زن دست در دست: پوست سفید،‏ پوست آبنوسی

 • 👩🏾‍🤝‍👩🏿

  دو زن دست در دست: پوست گندمی،‏ پوست آبنوسی

 • 🧑🏽‍🤝‍🧑🏾

  اشخاصی دست در دست هم: پوست طلایی،‏ پوست گندمی

 • 🧑🏻‍🤝‍🧑🏿

  اشخاصی دست در دست هم: پوست سفید،‏ پوست آبنوسی

 • 🧑🏼‍🤝‍🧑🏿

  اشخاصی دست در دست هم: پوست روشن،‏ پوست آبنوسی

 • 👨🏾‍🤝‍👨🏿

  دو مرد دست در دست: پوست گندمی،‏ پوست آبنوسی

 • 👩🏻‍🤝‍👩🏽

  دو زن دست در دست: پوست سفید،‏ پوست طلایی

 • 🧑🏻‍🤝‍🧑🏼

  اشخاصی دست در دست هم: پوست سفید،‏ پوست روشن

 • 🧑🏾‍🤝‍🧑🏿

  اشخاصی دست در دست هم: پوست گندمی،‏ پوست آبنوسی

 • 🧑🏻‍🦱

  شخص: پوست سفید،‏ موفرفری

 • 🧑🏻‍🦳

  شخص: پوست سفید،‏ موسفید

 • 🧑🏼‍🦲

  شخص: پوست روشن،‏ تاس

 • 🧑🏻‍🦰

  شخص: پوست سفید،‏ موقرمز

 • 🧑🏼‍🦱

  شخص: پوست روشن،‏ موفرفری

 • 🧑🏿‍🦰

  شخص: پوست آبنوسی،‏ موقرمز

 • 🧑🏾‍🦱

  شخص: پوست گندمی،‏ موفرفری

 • 🧑🏾‍🦳

  شخص: پوست گندمی،‏ موسفید

 • 🧑🏾‍🦰

  شخص: پوست گندمی،‏ موقرمز

 • 🧑🏿‍🦲

  شخص: پوست آبنوسی،‏ تاس

 • 🧑🏽‍🦳

  شخص: پوست طلایی،‏ موسفید

 • 🧑🏽‍🦲

  شخص: پوست طلایی،‏ تاس

 • 🧑🏻‍🦲

  شخص: پوست سفید،‏ تاس

 • 🧑🏼‍🦳

  شخص: پوست روشن،‏ موسفید

 • 🧑🏼‍🦰

  شخص: پوست روشن،‏ موقرمز

 • 🧑🏿‍🦱

  شخص: پوست آبنوسی،‏ موفرفری

 • 🧑🏿‍🦳

  شخص: پوست آبنوسی،‏ موسفید

 • 🧑🏾‍🦲

  شخص: پوست گندمی،‏ تاس

 • 🧑🏽‍🦰

  شخص: پوست طلایی،‏ موقرمز

 • 🧑🏽‍🦱

  شخص: پوست طلایی،‏ موفرفری

 • 🧑‍🦰

  شخص: موقرمز

 • 🧑‍🦱

  شخص: موفرفری

 • 🧑‍🦳

  شخص: موسفید

 • 🧑‍🦲

  شخص: تاس

هیچ نتیجه ای یافت نشد ، لطفاً سایر کلمات کلیدی جستجو را امتحان کنید