این لیستی از Emoji است که سبک شکلک پیش فرض آن ایموجی است ، شامل نماد Emoji ، نام کوتاه و نقطه کد.با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.راهنمای کاربر: سبک Emoji پیش فرض چیست؟

نماد ایموجی کدپوینت
⌚ ساعت مچی 231A
⌚︎ ساعت مچی 231A FE0E
⌚️ ساعت مچی 231A FE0F
⌛ ساعت شنی 231B
⌛︎ ساعت شنی 231B FE0E
⌛️ ساعت شنی 231B FE0F
⏩ دکمهٔ سریع به جلو 23E9
⏩︎ دکمهٔ سریع به جلو 23E9 FE0E
⏩️ دکمهٔ سریع به جلو 23E9 FE0F
⏪ دکمهٔ سریع به عقب 23EA
⏪︎ دکمهٔ سریع به عقب 23EA FE0E
⏪️ دکمهٔ سریع به عقب 23EA FE0F
⏫ دکمهٔ سریع به بالا 23EB
⏫︎ دکمهٔ سریع به بالا 23EB FE0E
⏫️ دکمهٔ سریع به بالا 23EB FE0F
⏬ دکمهٔ سریع به پایین 23EC
⏬︎ دکمهٔ سریع به پایین 23EC FE0E
⏬️ دکمهٔ سریع به پایین 23EC FE0F
⏰ ساعت رومیزی 23F0
⏰︎ ساعت رومیزی 23F0 FE0E
⏰️ ساعت رومیزی 23F0 FE0F
⏳ ساعت شنی با شن روان 23F3
⏳︎ ساعت شنی با شن روان 23F3 FE0E
⏳️ ساعت شنی با شن روان 23F3 FE0F
◽ مربع سفید نسبتاً کوچک 25FD
◽︎ مربع سفید نسبتاً کوچک 25FD FE0E
◽️ مربع سفید نسبتاً کوچک 25FD FE0F
◾ مربع مشکی نسبتاً کوچک 25FE
◾︎ مربع مشکی نسبتاً کوچک 25FE FE0E
◾️ مربع مشکی نسبتاً کوچک 25FE FE0F
☔ چتر خیس 2614
☔︎ چتر خیس 2614 FE0E
☔️ چتر خیس 2614 FE0F
☕ نوشیدنی گرم 2615
☕︎ نوشیدنی گرم 2615 FE0E
☕️ نوشیدنی گرم 2615 FE0F
♈ برج حمل 2648
♈︎ برج حمل 2648 FE0E
♈️ برج حمل 2648 FE0F
♉ برج ثور 2649
♉︎ برج ثور 2649 FE0E
♉️ برج ثور 2649 FE0F
♊ برج جوزا 264A
♊︎ برج جوزا 264A FE0E
♊️ برج جوزا 264A FE0F
♋ برج سرطان 264B
♋︎ برج سرطان 264B FE0E
♋️ برج سرطان 264B FE0F
♌ برج اسد 264C
♌︎ برج اسد 264C FE0E
♌️ برج اسد 264C FE0F
♍ برج سنبله 264D
♍︎ برج سنبله 264D FE0E
♍️ برج سنبله 264D FE0F
♎ برج میزان 264E
♎︎ برج میزان 264E FE0E
♎️ برج میزان 264E FE0F
♏ برج عقرب 264F
♏︎ برج عقرب 264F FE0E
♏️ برج عقرب 264F FE0F
♐ برج قوس 2650
♐︎ برج قوس 2650 FE0E
♐️ برج قوس 2650 FE0F
♑ برج جدی 2651
♑︎ برج جدی 2651 FE0E
♑️ برج جدی 2651 FE0F
♒ برج دلو 2652
♒︎ برج دلو 2652 FE0E
♒️ برج دلو 2652 FE0F
♓ برج حوت 2653
♓︎ برج حوت 2653 FE0E
♓️ برج حوت 2653 FE0F
♿ علامت صندلی چرخ‌دار 267F
♿︎ علامت صندلی چرخ‌دار 267F FE0E
♿️ علامت صندلی چرخ‌دار 267F FE0F
⚓ لنگر 2693
⚓︎ لنگر 2693 FE0E
⚓️ لنگر 2693 FE0F
⚡ ولتاژ بالا 26A1
⚡︎ ولتاژ بالا 26A1 FE0E
⚡️ ولتاژ بالا 26A1 FE0F
⚪ دایره سفید 26AA
⚪︎ دایره سفید 26AA FE0E
⚪️ دایره سفید 26AA FE0F
⚫ دایره مشکی 26AB
⚫︎ دایره مشکی 26AB FE0E
⚫️ دایره مشکی 26AB FE0F
⚽ توپ فوتبال 26BD
⚽︎ توپ فوتبال 26BD FE0E
⚽️ توپ فوتبال 26BD FE0F
⚾ بیسبال 26BE
⚾︎ بیسبال 26BE FE0E
⚾️ بیسبال 26BE FE0F
⛄ آدم برفی بدون برف 26C4
⛄︎ آدم برفی بدون برف 26C4 FE0E
⛄️ آدم برفی بدون برف 26C4 FE0F
⛅ خورشید پشت ابر 26C5
⛅︎ خورشید پشت ابر 26C5 FE0E
⛅️ خورشید پشت ابر 26C5 FE0F
⛎ برج حوا 26CE

صفحه‌ها