4 حالت اصلاح کننده شکلک وجود دارد: اولیه ، ثانویه ، اصلاح کننده و هیچ. در زیر پیوندهای نام وضعیت و تعداد شکلک های موجود آورده شده است. روی پیوند نام وضعیت اصلاح کننده شکلک کلیک کنید تا شکلک را در زیر نام وضعیت اصلاح کننده شکلک مشاهده کنید. در پرونده emoji-data.txt که توسط کنسرسیوم یونیکد برای Emoji v1.0 ارائه شده است ، اگر زمینه Emoji_Modifier_Status اصلی باشد ، Charactor یک پایه اصلاح کننده شکلک اصلی است ، اگر Emoji_Modifier_Status فیلد ثانویه باشد ، Charactor یک پایه اصلاح کننده emoji ثانویه است ، اگر قسمت Emoji_Modifier_Status اصلاح کننده است ، Charactor یک اصلاح کننده شکلک است. راهنمای کاربر: وضعیت ویرایش Emoji چیست؟