این لیستی از Emoji است که وضعیت اصلاح کننده شکلک آن ثانوی است ، شامل نماد Emoji ، نام کوتاه و نقطه کد.با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.راهنمای کاربر: وضعیت ویرایش Emoji چیست؟

نماد ایموجی کدپوینت
☝ اشاره به بالا 261D
☝︎ اشاره به بالا 261D FE0E
☝️ اشاره به بالا 261D FE0F
☹ اخمو 2639
☹︎ اخمو 2639 FE0E
☹️ اخمو 2639 FE0F
☺ لبخند 263A
☺︎ لبخند 263A FE0E
☺️ لبخند 263A FE0F
✊ مشت کردن 270A
✊︎ مشت کردن 270A FE0E
✊️ مشت کردن 270A FE0F
✋ دست بالابرده 270B
✋︎ دست بالابرده 270B FE0E
✋️ دست بالابرده 270B FE0F
✌ علامت پیروزی 270C
✌︎ علامت پیروزی 270C FE0E
✌️ علامت پیروزی 270C FE0F
✍ نوشتن با دست 270D
✍︎ نوشتن با دست 270D FE0E
✍️ نوشتن با دست 270D FE0F
🏂 اسنوبرد 1F3C2
🏂︎ اسنوبرد 1F3C2 FE0E
🏂️ اسنوبرد 1F3C2 FE0F
🏃 دونده 1F3C3
🏄 موج‌سوار 1F3C4
🏄︎ موج‌سوار 1F3C4 FE0E
🏄️ موج‌سوار 1F3C4 FE0F
🏇 مسابقه اسب‌سواری 1F3C7
🏊 شناگر 1F3CA
🏊︎ شناگر 1F3CA FE0E
🏊️ شناگر 1F3CA FE0F
👂 گوش 1F442
👂︎ گوش 1F442 FE0E
👂️ گوش 1F442 FE0F
👃 بینی 1F443
👆 اشاره به بالا با پشت دست 1F446
👆︎ اشاره به بالا با پشت دست 1F446 FE0E
👆️ اشاره به بالا با پشت دست 1F446 FE0F
👇 اشاره به پایین 1F447
👇︎ اشاره به پایین 1F447 FE0E
👇️ اشاره به پایین 1F447 FE0F
👈 اشاره به چپ 1F448
👈︎ اشاره به چپ 1F448 FE0E
👈️ اشاره به چپ 1F448 FE0F
👉 اشاره به راست 1F449
👉︎ اشاره به راست 1F449 FE0E
👉️ اشاره به راست 1F449 FE0F
👊 مشت گره‌کرده 1F44A
👋 تکان دادن دست 1F44B
👌 علامت اوکی 1F44C
👍 پسندیدن 1F44D
👍︎ پسندیدن 1F44D FE0E
👍️ پسندیدن 1F44D FE0F
👎 نپسندیدن 1F44E
👎︎ نپسندیدن 1F44E FE0E
👎️ نپسندیدن 1F44E FE0F
👏 دست زدن 1F44F
👐 دست‌های باز 1F450
👿 چهره عصبانی با دو شاخ 1F47F
💃 رقاص 1F483
💅 لاک زدن 1F485
💪 عضلهٔ بازو 1F4AA
🖐 دست با انگشتان باز 1F590
🖐︎ دست با انگشتان باز 1F590 FE0E
🖐️ دست با انگشتان باز 1F590 FE0F
🖕 انگشت میانه 1F595
🖖 سلام ولکان 1F596
😀 خنده 1F600
😁 خندهٔ دندانی 1F601
😂 روده‌بر 1F602
😃 صورت خندان 1F603
😄 خندان 1F604
😅 صورت خندان و عرق‌کرده 1F605
😆 قاه‌قاه 1F606
😇 هاله‌دار 1F607
😈 صورت لبخندزنان با دوشاخ 1F608
😉 چشمک 1F609
😊 لبخند خجالتی 1F60A
😋 صورت درحال لیسیدن لب 1F60B
😌 آسوده‌خاطر 1F60C
😍 چشم‌های عاشق 1F60D
😎 باحال 1F60E
😏 پوزخند 1F60F
😐 خنثی 1F610
😐︎ خنثی 1F610 FE0E
😐️ خنثی 1F610 FE0F
😑 صورت بی‌حالت 1F611
😒 کسل 1F612
😓 عرق سرد 1F613
😔 چهره غمگین 1F614
😕 گیج‌شده 1F615
😖 سردرگم 1F616
😗 بوسیدن 1F617
😘 بوسه فرستادن 1F618
😙 بوسیدن با چشمان خندان 1F619
😚 بوسهٔ خجالتی 1F61A
😛 صورت با زبان بیرون‌آمده 1F61B
😜 صورت با چشمک و زبان بیرون آمده 1F61C
😝 زبونک با چشم بسته 1F61D

صفحه‌ها