منابع شکلک یک یا چند مقدار از z، a، j، w، x هستند. در زیر پیوندهای منابع شکلک و تعداد شکلک های موجود آورده شده است. روی پیوند نام منابع شکلک کلیک کنید تا شکلک را در زیر نام منابع شکلک مشاهده کنید. در پرونده emoji-data.txt که توسط کنسرسیوم Unicode برای Emoji v1.0 تهیه شده است ، در زمینه زمینه Emoji_Sources کلید را در http://unicode.org/reports/tr51#Major_Sources مشاهده کنید. راهنمای کاربر: منابع ایموجی چیست؟