این لیستی از Emoji است که منبع شکلک آن j (Japanese carriers) است ، شامل نماد Emoji ، نام کوتاه و نقطه کد.با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.راهنمای کاربر: منابع ایموجی چیست؟

نماد ایموجی کدپوینت
#⃣ جلد کلید: # 0023 20E3
0⃣ جلد کلید: 0 0030 20E3
1⃣ جلد کلید: 1 0031 20E3
2⃣ جلد کلید: 2 0032 20E3
3⃣ جلد کلید: 3 0033 20E3
4⃣ جلد کلید: 4 0034 20E3
5⃣ جلد کلید: 5 0035 20E3
6⃣ جلد کلید: 6 0036 20E3
7⃣ جلد کلید: 7 0037 20E3
8⃣ جلد کلید: 8 0038 20E3
9⃣ جلد کلید: 9 0039 20E3
© حق نسخه‌برداری 00A9
©︎ حق نسخه‌برداری 00A9 FE0E
©️ حق نسخه‌برداری 00A9 FE0F
® نشان تجاری ثبت‌شده 00AE
®︎ نشان تجاری ثبت‌شده 00AE FE0E
®️ نشان تجاری ثبت‌شده 00AE FE0F
™ نماد بازرگانی 2122
™︎ نماد بازرگانی 2122 FE0E
™️ نماد بازرگانی 2122 FE0F
ℹ اطلاعات 2139
ℹ︎ اطلاعات 2139 FE0E
ℹ️ اطلاعات 2139 FE0F
↖ پیکان بالا چپ 2196
↖︎ پیکان بالا چپ 2196 FE0E
↖️ پیکان بالا چپ 2196 FE0F
↗ پیکان بالا راست 2197
↗︎ پیکان بالا راست 2197 FE0E
↗️ پیکان بالا راست 2197 FE0F
↘ پیکان پایین راست 2198
↘︎ پیکان پایین راست 2198 FE0E
↘️ پیکان پایین راست 2198 FE0F
↙ پیکان پایین چپ 2199
↙︎ پیکان پایین چپ 2199 FE0E
↙️ پیکان پایین چپ 2199 FE0F
↩ پیکان خمیده راست 21A9
↩︎ پیکان خمیده راست 21A9 FE0E
↩️ پیکان خمیده راست 21A9 FE0F
↪ پیکان خمیده چپ 21AA
↪︎ پیکان خمیده چپ 21AA FE0E
↪️ پیکان خمیده چپ 21AA FE0F
⌚ ساعت مچی 231A
⌚︎ ساعت مچی 231A FE0E
⌚️ ساعت مچی 231A FE0F
⌛ ساعت شنی 231B
⌛︎ ساعت شنی 231B FE0E
⌛️ ساعت شنی 231B FE0F
⏫ دکمهٔ سریع به بالا 23EB
⏬ دکمهٔ سریع به پایین 23EC
⏰ ساعت رومیزی 23F0
Ⓜ حرف ام در دایره 24C2
Ⓜ︎ حرف M در دایره 24C2 FE0E
Ⓜ️ حرف M در دایره 24C2 FE0F
▫ مربع سفید کوچک 25AB
▫︎ مربع سفید کوچک 25AB FE0E
▫️ مربع سفید کوچک 25AB FE0F
◻ مربع سفید متوسط 25FB
◻︎ مربع سفید متوسط 25FB FE0E
◻️ مربع سفید متوسط 25FB FE0F
◽ مربع سفید نسبتاً کوچک 25FD
◽︎ مربع سفید نسبتاً کوچک 25FD FE0E
◽️ مربع سفید نسبتاً کوچک 25FD FE0F
☕ نوشیدنی گرم 2615
☕︎ نوشیدنی گرم 2615 FE0E
☕️ نوشیدنی گرم 2615 FE0F
♻ نماد بازیافت 267B
♻︎ نماد بازیافت 267B FE0E
♻️ نماد بازیافت 267B FE0F
⚠ هشدار 26A0
⚠︎ هشدار 26A0 FE0E
⚠️ هشدار 26A0 FE0F
⚪ دایره سفید 26AA
⚪︎ دایره سفید 26AA FE0E
⚪️ دایره سفید 26AA FE0F
⚽ توپ فوتبال 26BD
⚽︎ توپ فوتبال 26BD FE0E
⚽️ توپ فوتبال 26BD FE0F
✅ علامت تأیید 2705
✊ مشت کردن 270A
✋ دست بالابرده 270B
✨ درخشش 2728
❌ ضربدر 274C
❎ دکمه ایکس 274E
❔ علامت سؤال سفید 2754
❕ علامت تعجب سفید 2755
❗ علامت تعجب قرمز 2757
❗︎ علامت تعجب 2757 FE0E
❗️ علامت تعجب 2757 FE0F
➕ بعلاوه 2795
➖ تفریق 2796
➗ تقسیم کردن 2797
➰ حلقه مجعد 27B0
⤴ پیکان خمیده بالا راست 2934
⤴︎ پیکان خمیده بالا راست 2934 FE0E
⤴️ پیکان خمیده بالا راست 2934 FE0F
⤵ پیکان خمیده پایین راست 2935
⤵︎ پیکان خمیده پایین راست 2935 FE0E
⤵️ پیکان خمیده پایین راست 2935 FE0F
⭐ ستاره سفید 2B50
⭐︎ ستاره سفید 2B50 FE0E

صفحه‌ها