این لیستی از Emoji است که منبع شکلک آن w (Wingdings & Webdings) است ، شامل نماد Emoji ، نام کوتاه و نقطه کد.با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.راهنمای کاربر: منابع ایموجی چیست؟

نماد ایموجی کدپوینت
⏭ دکمهٔ آهنگ بعدی 23ED
⏭︎ دکمهٔ آهنگ بعدی 23ED FE0E
⏭️ دکمهٔ آهنگ بعدی 23ED FE0F
⏮ دکمهٔ آهنگ قبلی 23EE
⏮︎ دکمهٔ آهنگ قبلی 23EE FE0E
⏮️ دکمهٔ آهنگ قبلی 23EE FE0F
⏸ دکمهٔ مکث 23F8
⏸︎ دکمهٔ مکث 23F8 FE0E
⏸️ دکمهٔ مکث 23F8 FE0F
⏹ دکمهٔ توقف 23F9
⏹︎ دکمهٔ توقف 23F9 FE0E
⏹️ دکمهٔ توقف 23F9 FE0F
⏺ دکمهٔ ضبط 23FA
⏺︎ دکمهٔ ضبط 23FA FE0E
⏺️ دکمهٔ ضبط 23FA FE0F
☪ هلال و ستاره 262A
☪︎ هلال و ستاره 262A FE0E
☪️ هلال و ستاره 262A FE0F
☯ یین و ینگ 262F
☯︎ یین و ینگ 262F FE0E
☯️ یین و ینگ 262F FE0F
☸ چرخ دارما 2638
☸︎ چرخ دارما 2638 FE0E
☸️ چرخ دارما 2638 FE0F
☹ اخمو 2639
☹︎ اخمو 2639 FE0E
☹️ اخمو 2639 FE0F
✝ صلیب 271D
✝︎ صلیب 271D FE0E
✝️ صلیب 271D FE0F
✡ ستارهٔ داود 2721
✡︎ ستارهٔ داود 2721 FE0E
✡️ ستارهٔ داود 2721 FE0F
🌍 نقشهٔ اروپا-افریقا روی کره 1F30D
🌍︎ نقشهٔ اروپا-افریقا روی کره 1F30D FE0E
🌍️ نقشهٔ اروپا-افریقا روی کره 1F30D FE0F
🌎 نقشهٔ قارهٔ امریکا روی کره 1F30E
🌎︎ نقشهٔ قارهٔ امریکا روی کره 1F30E FE0E
🌎️ نقشهٔ قارهٔ امریکا روی کره 1F30E FE0F
🌜 صورت یک‌چهارم آخر 1F31C
🌜︎ صورت یک‌چهارم آخر 1F31C FE0E
🌜️ صورت یک‌چهارم آخر 1F31C FE0F
🌡 دماسنج 1F321
🌡︎ دماسنج 1F321 FE0E
🌡️ دماسنج 1F321 FE0F
🌤 خورشید پشت ابر کوچک 1F324
🌤︎ خورشید پشت ابر کوچک 1F324 FE0E
🌤️ خورشید پشت ابر کوچک 1F324 FE0F
🌥 خورشید پشت ابر بزرگ 1F325
🌥︎ خورشید پشت ابر بزرگ 1F325 FE0E
🌥️ خورشید پشت ابر بزرگ 1F325 FE0F
🌦 خورشید پشت ابر بارانی 1F326
🌦︎ خورشید پشت ابر بارانی 1F326 FE0E
🌦️ خورشید پشت ابر بارانی 1F326 FE0F
🌧 ابر بارانی 1F327
🌧︎ ابر بارانی 1F327 FE0E
🌧️ ابر بارانی 1F327 FE0F
🌨 ابر برفی 1F328
🌨︎ ابر برفی 1F328 FE0E
🌨️ ابر برفی 1F328 FE0F
🌩 ابر با برق 1F329
🌩︎ ابر با برق 1F329 FE0E
🌩️ ابر با برق 1F329 FE0F
🌪 گردباد 1F32A
🌪︎ گردباد 1F32A FE0E
🌪️ گردباد 1F32A FE0F
🌫 مه 1F32B
🌫︎ مه 1F32B FE0E
🌫️ مه 1F32B FE0F
🌬 صورت باد 1F32C
🌬︎ صورت باد 1F32C FE0E
🌬️ صورت باد 1F32C FE0F
🌶 فلفل قرمز 1F336
🌶︎ فلفل قرمز 1F336 FE0E
🌶️ فلفل قرمز 1F336 FE0F
🍽 بشقاب و کارد و چنگال 1F37D
🍽︎ بشقاب و کارد و چنگال 1F37D FE0E
🍽️ بشقاب و کارد و چنگال 1F37D FE0F
🎖 مدال ارتشی 1F396
🎖︎ مدال ارتشی 1F396 FE0E
🎖️ مدال ارتشی 1F396 FE0F
🎗 روبان یادآوری 1F397
🎗︎ روبان یادآوری 1F397 FE0E
🎗️ روبان یادآوری 1F397 FE0F
🎙 میکروفون استودیویی 1F399
🎙︎ میکروفون استودیویی 1F399 FE0E
🎙️ میکروفون استودیویی 1F399 FE0F
🎚 درجهٔ تنظیم‌کننده 1F39A
🎚︎ درجهٔ تنظیم‌کننده 1F39A FE0E
🎚️ درجهٔ تنظیم‌کننده 1F39A FE0F
🎛 دسته‌های کنترل 1F39B
🎛︎ دسته‌های کنترل 1F39B FE0E
🎛️ دسته‌های کنترل 1F39B FE0F
🎞 حلقهٔ فیلم 1F39E
🎞︎ حلقهٔ فیلم 1F39E FE0E
🎞️ حلقهٔ فیلم 1F39E FE0F
🎟 بلیت ورود 1F39F
🎟︎ بلیت ورود 1F39F FE0E
🎟️ بلیت ورود 1F39F FE0F
🏋 وزنه‌بردار 1F3CB

صفحه‌ها