این لیستی از Emoji است که منبع شکلک آن x (Other) است ، شامل نماد Emoji ، نام کوتاه و نقطه کد.با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.راهنمای کاربر: منابع ایموجی چیست؟

نماد ایموجی کدپوینت
*⃣ جلد کلید: * 002A 20E3
⌨ صفحه‌کلید 2328
⌨︎ صفحه‌کلید 2328 FE0E
⌨️ صفحه‌کلید 2328 FE0F
⏏ دکمهٔ خروج 23CF
⏏︎ دکمهٔ خروج 23CF FE0E
⏏️ دکمهٔ خروج 23CF FE0F
⏯ دکمهٔ پخش یا مکث 23EF
⏯︎ دکمهٔ پخش یا مکث 23EF FE0E
⏯️ دکمهٔ پخش یا مکث 23EF FE0F
⏱ کرنومتر 23F1
⏱︎ کرنومتر 23F1 FE0E
⏱️ کرنومتر 23F1 FE0F
⏲ تایمر 23F2
⏲︎ تایمر 23F2 FE0E
⏲️ تایمر 23F2 FE0F
☄ ستاره دنباله‌دار 2604
☄︎ ستاره دنباله‌دار 2604 FE0E
☄️ ستاره دنباله‌دار 2604 FE0F
☘ برگ شبدر 2618
☘︎ برگ شبدر 2618 FE0E
☘️ برگ شبدر 2618 FE0F
☠ استخوان صلیبی 2620
☠︎ استخوان صلیبی 2620 FE0E
☠️ استخوان صلیبی 2620 FE0F
☢ رادیواکتیو 2622
☢︎ رادیواکتیو 2622 FE0E
☢️ رادیواکتیو 2622 FE0F
☣ خطر زیستی 2623
☣︎ خطر زیستی 2623 FE0E
☣️ خطر زیستی 2623 FE0F
☦ صلیب ارتدوکسی 2626
☦︎ صلیب ارتدوکسی 2626 FE0E
☦️ صلیب ارتدوکسی 2626 FE0F
☮ نماد صلح 262E
☮︎ نماد صلح 262E FE0E
☮️ نماد صلح 262E FE0F
⚒ چکش و کلنگ 2692
⚒︎ چکش و کلنگ 2692 FE0E
⚒️ چکش و کلنگ 2692 FE0F
⚔ شمشیرهای ضرب‌دری 2694
⚔︎ شمشیرهای ضرب‌دری 2694 FE0E
⚔️ شمشیرهای ضرب‌دری 2694 FE0F
⚖ ترازو 2696
⚖︎ ترازو 2696 FE0E
⚖️ ترازو 2696 FE0F
⚗ انبیق 2697
⚗︎ انبیق 2697 FE0E
⚗️ انبیق 2697 FE0F
⚙ چرخ‌دنده 2699
⚙︎ چرخ‌دنده 2699 FE0E
⚙️ چرخ‌دنده 2699 FE0F
⚛ نماد اتم 269B
⚛︎ نماد اتم 269B FE0E
⚛️ نماد اتم 269B FE0F
⚜ نماد گل زنبق 269C
⚜︎ نماد گل زنبق 269C FE0E
⚜️ نماد گل زنبق 269C FE0F
⚰ تابوت 26B0
⚰︎ تابوت 26B0 FE0E
⚰️ تابوت 26B0 FE0F
⚱ خاکستردان 26B1
⚱︎ خاکستردان 26B1 FE0E
⚱️ خاکستردان 26B1 FE0F
➿ حلقه مجعد دوتایی 27BF
➿︎ حلقه مجعد دوتایی 27BF FE0E
➿️ حلقه مجعد دوتایی 27BF FE0F
🇦🇨 پرچم: جزایر آسنسیون 1F1E6 1F1E8
🇦🇩 پرچم: آندورا 1F1E6 1F1E9
🇦🇪 پرچم: امارات متحدهٔ عربی 1F1E6 1F1EA
🇦🇫 پرچم: افغانستان 1F1E6 1F1EB
🇦🇬 پرچم: آنتیگوا و باربودا 1F1E6 1F1EC
🇦🇮 پرچم: آنگویلا 1F1E6 1F1EE
🇦🇱 پرچم: آلبانی 1F1E6 1F1F1
🇦🇲 پرچم: ارمنستان 1F1E6 1F1F2
🇦🇴 پرچم: آنگولا 1F1E6 1F1F4
🇦🇶 پرچم: جنوبگان 1F1E6 1F1F6
🇦🇷 پرچم: آرژانتین 1F1E6 1F1F7
🇦🇸 پرچم: ساموآی امریکا 1F1E6 1F1F8
🇦🇹 پرچم: اتریش 1F1E6 1F1F9
🇦🇺 پرچم: استرالیا 1F1E6 1F1FA
🇦🇼 پرچم: آروبا 1F1E6 1F1FC
🇦🇽 پرچم: جزایر آلاند 1F1E6 1F1FD
🇦🇿 پرچم: جمهوری آذربایجان 1F1E6 1F1FF
🇧🇦 پرچم: بوسنی و هرزگوین 1F1E7 1F1E6
🇧🇧 پرچم: باربادوس 1F1E7 1F1E7
🇧🇩 پرچم: بنگلادش 1F1E7 1F1E9
🇧🇪 پرچم: بلژیک 1F1E7 1F1EA
🇧🇫 پرچم: بورکینافاسو 1F1E7 1F1EB
🇧🇬 پرچم: بلغارستان 1F1E7 1F1EC
🇧🇭 پرچم: بحرین 1F1E7 1F1ED
🇧🇮 پرچم: بوروندی 1F1E7 1F1EE
🇧🇯 پرچم: بنین 1F1E7 1F1EF
🇧🇱 پرچم: سن بارتلمی 1F1E7 1F1F1
🇧🇲 پرچم: برمودا 1F1E7 1F1F2
🇧🇳 پرچم: برونئی 1F1E7 1F1F3
🇧🇴 پرچم: بولیوی 1F1E7 1F1F4
🇧🇶 پرچم: جزایر کارائیب هلند 1F1E7 1F1F6
🇧🇷 پرچم: برزیل 1F1E7 1F1F7
🇧🇸 پرچم: باهاما 1F1E7 1F1F8

صفحه‌ها