در پرونده emoji-variation-sequences.txt که به طور رسمی توسط کنسرسیوم Unicode ارائه شده است ، صدها دنباله تغییر شکلک مربوط به Emoji پایه ذکر شده است ، از جمله Emoji پایه ، سبک Emoji ، سبک متن. نام سبک تغییر و تعداد شکلک های موجود در زیر ذکر شده است. برای مشاهده شکلک زیر آن سبک تغییر ، روی پیوند سبک تغییر کلیک کنید. راهنمای کاربر: دنباله‌های تغییر ایموجی چیست؟