این یک لیست Emoji از توالی های تغییر شکلک با نوع پایه است ، از جمله Emoji ، نام کوتاه و نقطه کد. با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.راهنمای کاربر: دنباله‌های تغییر ایموجی چیست؟

نماد ایموجی کدپوینت
# علامت هش 0023
* علامت ستاره 002A
0 رقم صفر 0030
1 یک رقمی 0031
2 رقم دو 0032
3 رقم سه 0033
4 رقم چهار 0034
5 رقم پنج 0035
6 رقم شش 0036
7 رقم هفت 0037
8 رقم هشت 0038
9 رقم نه 0039
© حق نسخه‌برداری 00A9
® نشان تجاری ثبت‌شده 00AE
‼ علامت تعجب دوتایی 203C
⁉ علامت تعجب و سؤال 2049
™ نماد بازرگانی 2122
ℹ اطلاعات 2139
↔ پیکان دوطرفه 2194
↕ پیکان بالا و پایین 2195
↖ پیکان بالا چپ 2196
↗ پیکان بالا راست 2197
↘ پیکان پایین راست 2198
↙ پیکان پایین چپ 2199
↩ پیکان خمیده راست 21A9
↪ پیکان خمیده چپ 21AA
⌚ ساعت مچی 231A
⌛ ساعت شنی 231B
⌨ صفحه‌کلید 2328
⏏ دکمهٔ خروج 23CF
⏩ دکمهٔ سریع به جلو 23E9
⏪ دکمهٔ سریع به عقب 23EA
⏫ دکمهٔ سریع به بالا 23EB
⏬ دکمهٔ سریع به پایین 23EC
⏭ دکمهٔ آهنگ بعدی 23ED
⏮ دکمهٔ آهنگ قبلی 23EE
⏯ دکمهٔ پخش یا مکث 23EF
⏰ ساعت رومیزی 23F0
⏱ کرنومتر 23F1
⏲ تایمر 23F2
⏳ ساعت شنی با شن روان 23F3
⏸ دکمهٔ مکث 23F8
⏹ دکمهٔ توقف 23F9
⏺ دکمهٔ ضبط 23FA
Ⓜ حرف M در دایره 24C2
▪ مربع مشکی کوچک 25AA
▫ مربع سفید کوچک 25AB
▶ دکمهٔ پخش 25B6
◀ دکمهٔ برگرداندن 25C0
◻ مربع سفید متوسط 25FB
◼ مربع مشکی متوسط 25FC
◽ مربع سفید نسبتاً کوچک 25FD
◾ مربع مشکی نسبتاً کوچک 25FE
☀ خورشید 2600
☁ ابر 2601
☂ چتر 2602
☃ آدم برفی 2603
☄ ستاره دنباله‌دار 2604
☎ تلفن 260E
☑ مربع با علامت تیک 2611
☔ چتر خیس 2614
☕ نوشیدنی گرم 2615
☘ برگ شبدر 2618
☝ اشاره به بالا 261D
☠ استخوان صلیبی 2620
☢ رادیواکتیو 2622
☣ خطر زیستی 2623
☦ صلیب ارتدوکسی 2626
☪ هلال و ستاره 262A
☮ نماد صلح 262E
☯ یین و ینگ 262F
☸ چرخ دارما 2638
☹ اخمو 2639
☺ لبخند 263A
♀ نشان ناهید 2640
♂ نشان مریخ 2642
♈ برج حمل 2648
♉ برج ثور 2649
♊ برج جوزا 264A
♋ برج سرطان 264B
♌ برج اسد 264C
♍ برج سنبله 264D
♎ برج میزان 264E
♏ برج عقرب 264F
♐ برج قوس 2650
♑ برج جدی 2651
♒ برج دلو 2652
♓ برج حوت 2653
♟ پیاده شطرنج 265F
♠ خال پیک 2660
♣ خال گشنیز 2663
♥ خال دل 2665
♦ خال خشت 2666
♨ چشمهٔ آب گرم 2668
♻ نماد بازیافت 267B
♾ بی‌نهایت 267E
♿ علامت صندلی چرخ‌دار 267F
⚒ چکش و کلنگ 2692
⚓ لنگر 2693
⚔ شمشیرهای ضرب‌دری 2694

صفحه‌ها